måndag 29 april 2013

Danmark: Viktiga debatter på Enhetslistans kongress

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna, rapporterar från Enhetslistans kongress i Köpenhanmn, Danmark. Enhetslistan, som föddes genom sammangåendet av flera vänstergrupper redan 1988, är idag det den enda kraften i folketinget som står för ett alternativ till högerpolitiken och den ökade rasismen.
- - - - - -
Inom kort kommer även intervjuer av kongressdeltagare och artikel om regeringsingripandet i danska lärarstrerjken
- - - - - -

Enhedslistens kongress under helgen var den största någonsin med över 800 deltagare varav 440 delegater. Kongressen kännetecknades av optimism och det rapporterades att partiet nu har 9,701 medlemmar. Kongressen förberedde valkampanjen inför kommunvalen i november där partiet räknar med att gå starkt framåt. Enhedslisten ligger starkt över 10 procent i opinionen och över 20 procent i Köpenhamn.

Inför kongressen har en omfattande kritik från medlemsbasen riktats mot riksdagsgruppens stöd till regeringens nedskärningsbudget. Den s k vänster-center-regeringen med Socialdemokraterna, Socialistiskt Folkeparti och Radikale Venstre (liberalt parti) har attackerat semesterrättigheter och möjlighet att gå i tidigare pension, genomfört en stor skattereform för de mest förmögna och samtidigt omfattande nedskärningar i kommunerna, främst genom kraftigt minskade anslag till utbildning. Högerextrema Danskt Folkeparti, som röstade för nedskärningsbudgeten (där de fick igenom hårdare gränskontroller) och driver en rasistisk politik försöker samtidigt vinna stöd genom att i ord uttala stöd för lärarstrejken.

Frågan om budgeten har delat partistyrelsen under våren. Men på kongressen försvarade ingen i partistyrelsen beslutet att stödja budgeten. Trots några försvarstal från riksdagsgruppen - att om 'inte vi skrivit under denna hade de gjort en värre budget med andra' - korrigerade kongressen budgetundertecknandet och gav riksdagsgruppen ett uppdrag att föra fram en tydligare socialistisk politik. Riksdagsgruppens fikonlöv var budgettillägget som innebar en tillfällig lösning för de arbetslösa som riskerade att utförsäkras.

- Vi fick i budgeten igenom en sex månaders förlängning av a-kassa för de 12 000 - 14 000 som skulle utförsäkras. Vår huvuduppgift nu är att få regeringen att ändra sig så att detta inte sker, sa en partistyrelserepresentant och berättade om den intensiva kampanj partiet ska ha de kommande två månaderna med affischer och massflygblad.

Problemet är att de andra partierna nu kan attackera dem för att först skrivit under en budget bara för att sen kampanja emot den. TV-tal och flygblad kommer inte stoppa utförsäkringarna heller om inte Enhedslisten är beredda att diskutera en ordentlig kampstrategi med olika rörelser och fackföreningar med massdemonstrationer och strejker.

En delegat rapporterade att en lärare under den massiva demonstrationen med 50 000 deltagare hade frågat: "När kommer ni i ställa misstroendevotum mot regeringen?". Han fortsatte:
- Strategin att knuffa regeringen vänsterut har inte fungerat. Vi måste sätta press på dem genom mobilisering av facken och andra. Det är så vi kan göra det, inte genom Folketinget.

I tillägget 7.1.1 som röstades igenom med 90 procents majoritet står det nu bl a att en budget måste innehålla verkliga förbättringar och ett tydligt avbrott mot nedskärningar för att partiet ska kunna rösta för den.
- Enhedslisten ska rösta mot allt vi är emot även om det kostar regeringen livet, kommenterade en partistyrelsemedlem beslutet, vilket även innefattar att riksdagsgruppen har mandat att resa ett misstroendevotum.

Men partistyrelsen lyckas därefter få 80 procents stöd för ännu ett tillägg, 7.1.2, om att riksdagsgruppen ska ha möjlighet att göra en "aktuell politisk och strategisk bedömning". I inläggen som stödde denna högerns 'tillägg på tillägget' ville man göra gällande att ett ja eller nej till en budget har bäring på kampen:

- Riksdagsgruppen måste kunna analysera klasskampen utanför parlamentet. Ett ja eller nej på en budget kan försvaga eller stärka kampen, uttryckte Finn Sorensson sitt stöd till 7.1.2.

Det kan tolkas som radikalt men i praktiken är det intetsägande. Enligt det resonemanget kan riksdagsgruppen anse att man av strategiska skäl ska rösta för en nedskärningsbudget för att ett nej skulle tvinga regeringen att söka stödparti högerut och med en ännu sämre budget därmed försvaga kampen. Men vem har sagt att riksdagsledamöterna är bättre lämpade att analysera kampen än partistyrelsen eller medlemmarna i distrikten? Eller de rörelser av elever och kommunanställda som är ute i kamp? Ett demokratisk och kämpande socialistiskt parti måste söka stöd för budgetuppgörelser, inte bara i hela partiet, utan även inom klassen - på stormöten med facken och de rörelser som finns.

Det pågår fortsättningsvis en dragkamp mellan å ena sidan en höger i partistyrelsen samt majoriteten riksdagsgruppen vars fokus är valresultat och positioner och å andra sidan en stor majoritet i medlemsbasen som vill se ett mer kampinriktat parti.

Partistyrelsen förlorade omröstningen på ett förslag de lagt om att luckra upp reglerna kring rotation på förtroendeposter (regler för att förhindra byråkratisering), för att 'folketingsgruppen ska få lättare att förbereda sig för val´'. Men reglerna om rotation består.

Partistyrelsens arbete att formulera ett nytt partiprogram tills nästa kongress) vittnar om försök att göra partiets politik mer val-populistiskt och mindre radikalt. Något som diskuteras är att ändra "socialistisk revolution" till "socialistisk förändring", med argumentet att få skulle veta vad revolution var jämfört med t ex 1990-talet; Ett konstigt antagande med tanke på de pågående revolutionära processerna i Nordafrika och Mellanöstern som vanligt folk diskuterar och följer. Vad det handlar om är att partiledningen inte kunnat stå emot politiskt när borgerlig media attackerat deras program. Så istället för att förtydliga vad en demokratisk revolution och socialism är så försöker man ändra så att man i högerns ögon ska framstå som mer 'realistiska'.

En revolution förutsätter att en majoritet är en del utav den. Men socialism genom val - utan massornas aktiva ingripande - är just orealistiskt; Utan ett aktivt och massivt deltagande av ungdomar och arbetare kommer vilket val-segrande parti som helst bli en del av systemet och acceptera kapitalismens fördelning av resurser; Och ett parti som på allvar ämnar genomföra verklig förändring kommer att stoppas av kapitalisterna och statens våldsapparat även om de får majoritetsstöd i val. En revolution av majoriteten för verklig förändring är mer demokratiskt än ett val där kapitalisterna bestämmer oavsett valresultatet. Detta lär oss hela den moderna kapitalismens historia.

En av de längsta debatterna var om partiet ska ställa upp med eget parti i parlamentsvalet i maj 2014 eller som kandidater på Folkebevægelsen mod EU som under tidigare EU-val.
Många ville ställa upp som eget parti då EL fördubblats i opinionsstöd sedan valet till Folketinget. I det förslaget ingick också en valkoalition med Folkebevægelsen. Huvudargument för egen lista var för var att kunna gå ut med en tydlig linje mot EU:s kapitalistiska krispolitik, då Folkebevægelsens EU-motstånd är mer nationalistiskt. Men också, m t p opinionsstödet, att det skulle säkra åtminstone ett mandat åt EU-motståndet. Huvudargumentet emot var att det skulle vara fel om EL tog ett mandat på Folkebevægelsens bekostnad och att det skulle splittra EU-motståndet.
Efter en intensiv diskussion blev resultatet att 158 av delegaterna röstade för egen kandidatur, medan 222 röstade för att ställa upp på Folkebevægelsens lista.

Kongressen visar upp ett parti som kännetecknas av entusiasm, fler aktiva medlemmar, stora demokratiska debatter, en bred vilja att bryta högerpolitiken och kämpa för verklig förändring. Fortsatta debatter om hur en verklig socialistisk förändring kan ske, vilka partiets uppgifter är, såväl som partiets deltagande i de kamprörelser som finns, kommer att vara avgörande för den fortsatta politiska radikaliseringen till vänster i Danmark framöver.
- - - - - -

Läs även Mattias Bernhardssons artiklar från Enhetslistans kongress 2011:
Andra artiklar om Danmark:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.