tisdag 9 april 2013

”Kommunledningen är ett styre utan verklighetsförankring, med en politik utan stöd”

RS sågade borgarnas årsredovisning och riktade stark kritik mot diktaturen på arbetsplatserna

Sändning från kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS) sågar årsredovisningen
Haninge 2012: 
> Antalet barn som vräks från sina hem fördubblades
> Varannan anställd saknar förtroende för förvaltnings-ledningen 

”Ett expansivt Haninge”. Så inleds den borgerliga majoritetens (M, FP, KD, C och MP) årsredovisning för 2012. Så expansivt att 'mål nr 22': om befolkningsökning till år 2018 redovisas som ”Uppfyllt” trots att vi fortfarande befinner oss i år 2013. Årsredovisningen är i stort en skönmålning där avstånden mellan de styrandes storslagna planer och verkligheten för haningeborna växer.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) valde under gårdagens kommunfullmäktige att istället att tala om de mål som borde vara väsentliga för en kommun:
- På målet om 'social hållbarhet' finns många olika delmål. Ingen av dem handlar dock om rätten till tak över huvudet. Under förra året förlorade 22 barn sina hem i Haninge. Alltfler familjer vräks från sina hem, sett till barnfamiljer handlar det om en fördubbling från året innan. Bara de två största städerna Stockholm och Göteborg har högre siffror. Allt fler har svårt att klara de stora hyreshöjningar som sker här i Haninge, i vissa fall chockhyreshöjningar av främst privata hyresbolag, medan billiga kommunala hyresrätter blir alltmer otillgängliga. Och familjer, med barn i hushållet, nekas bistånd av Socialtjänsten. Som plåster konstaterar årsrapporten att man kan glädja sig åt att ”den enskildes valfrihet” över den offentligt finansierade och försämrade välfärden har ökat, jämförde Mattias Bernhardsson (RS) i sitt anförande.

Årsredovisningens syfte är också lägga dimridåer över svältkuren inom skola och omsorg, förklarade Mattias Bernhardsson. En dimridå lyder: ”Som kommunpolitiker finns det alltid en enkel väg för att erbjuda den kommunala service som behövs, och det är att ta mer pengar från invånarna genom skattehöjningar”.

Men som Mattias Bernhardsson påminde om så sänkte borgarna t o m skatten. Upp till 45 miljoner kronor slumpades bort på en skattesänkning som främst gynnar höginkomsttagare. Låginkomstagare fick nöja sig med en eller två extra tjugor i plånboken medan barnens skolor blev än mer överfulla.

Mattias Bernhardsson pekade på hur Stockholm stad satsade en tredjedel mer per elev på skolläromedel och dubbelt så mycket på skolhälsovården samt fortsatte polemisera mot borgarnas tal om att ”varenda skattekrona används på bästa sätt”:
- Att åtgärda detta (läromedel och skolhälsovård) hade ju enligt borgarna varit den 'lätta vägen'. Istället för borgarnas väg – att genom populistiska skattesänkningar försöka köpa sig röster till priset av att allvarligt skada en redan kraftigt nedskuren kommunal välfärd.

Även efter skattesänkningen fortsätter Haninge kommun göra stora överskott – 72 miljoner kronor för 2012. Det är pengar som kramas ut från verksamheterna som under borgarna drivs som företag. Trots flera förödande nedskärningar i Socialnämnden blev underskottet för 2012 hela 30 miljoner kronor.

- Man skriver i årsredovisningen att man ska 'effektivisera verksamheten', d v s genomföra ytterligare nedskärningar i Socialnämnden. Man nämner inte de missförhållanden som existerar och som kommunen fått kritik för, bl a för otillräcklig bemanning på boenden. Inte ett ord om att förvaltningen varnade för att verksamhet måste avvecklas, att kvaliteten blir lidande och att det inte kommer finnas pengar till nysatsningar. Men nedskärningar är inte effektivt. Det drabbar förebyggande verksamhet främst och först. Med andra ord skjuter man allt växande kostnader framåt i tiden, förklarade Mattias Bernhardsson.

- Det har inte skett några höjningar av taxersättningar under de senaste åren till följd av ökade kostnader för priser och löner, konstaterade Mattias Bernhardsson som under debatten kunde visa att revisionen av Ernst & Young bekräftat det RS varnade för under budgetdebatten förra året – att borgarnas budget också för Äldrenämnden var orealistisk och skulle leda till dagens underskott. (Läs RS alternativa budgetförslag för Haninge här)

”Vår bedömning är att verksamheternas budgetar inte är realistiska”, slår revisionsrapporten fast. De anmärker också att nämndens fokus ”skiftat från från intresse för verksamheterna till ett större intresse för att budget hålls”.

Mattias Bernhardsson angrep också borgarnas propaganda om de ska bli ”Sveriges bästa arbetsgivare”:
- I verkligheten saknar varannan anställd förtroende för förvaltningsledningen och var tredje anställd kan inte rekommendera Haninge som arbetsplats. Det konstaterar kommunens egen arbetsplatsundersökning. Detta är egentligen bara en bekräftelse på det vi uppfattar från kommunanställda hela tiden. Missnöjet är kopplat till den politik som förs, de nedskärningar genomförs och den diktatur på arbetsplatsen som blivit allt hårdare för att tysta kritik mot missförhållanden. När RS träffat personal på Åbyskolan i Västerhaninge berättade de hur ohållbar situationen var, hur tre klasser slår ihop till två, hur lärare inte mäktar med arbetsbördan och hoppar av, hur en klass redan i oktober var inne på sin tredje lärare sedan terminsstarten. Skolorna töms på dessa lärares kompetens och eleverna får inte den kontinuitet de behöver. Jag själv har talat med många lärare som vittnar om att den som höjer rösten om missförhållanden eller beslut som fattas, blir utsatt för hot om att förlora jobbet eller får starka tillsägelser om att de inte ska lägga näsan i blöt. En lärare berättade för mig att hon jobbat inom skolan i 30 år, för fyra olika kommuner i länet; Och Haninge stod ut från de andra som en kommun där personal inte vågar använda sig av t ex den lagstiftade meddelarfriheten.

- Kommunledningen är ett styre utan verklighetsförankring, med en politik utan stöd. Folk röstade på dem då Socialdemokraterna efter sin tid vid styret inte ansågs som ett alternativ. Men borgarna ljög sig igenom hela valkampanjen. Hade de gått på val med löften om nedskärningar, skolnedläggningar, privatiseringar och att skattepengar skulle gå till privata vinster hade de inte blivit valda, kommenterar Mattias Bernhardsson.

I sitt anförande meddelade Mattias Bernhardsson att RS kommer återkomma konkret om meddelarfrihet, demokrati och inflytande på arbetsplatserna och att RS fortsätter ta strid: för kollektivavtal, drägliga arbetsvillkor och trygga anställningar samt för verklig upprustning av skola, omsorg och service.

Läs också:
> Debatt om årsredovisningen för 2011
> Debatt om årsredovisningen för 2010
> Debatt om årsredovisningen för 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.