tisdag 10 december 2013

Nära att krav på kollektivavtal går igenom i kommunfullmäktige

Borgarna undvek votering i panik men krav på kollektivavtal i alla upphandlingar kan gå igenom på nästa möte
Mattias Bernhardsson (RS) debatterar för krav på kollektivavtal vid
samtliga upphandlingar i Haninge kommunfullmäktige
Läs om tidigare seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal
- - - - - - - - - -

En ny gemensam upphandlingspolicy skulle antas för Haninge och Nynäshamns kommuner igår, utan krav på kollektivavtal enligt Kommunstyrelsens förslag. Men Rättvisepartiet Socialisterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och även Miljöpartiet (som styr med majoriteten) gick emot och yrkade för att kollektivavtal ska krävas vid alla upphandlingar. Borgarna lyckades skjuta frågan till nästa sammanträde när de förstod att de skulle förlora. Om ingen ändrar sig tills dess finns majoritet för att driva igenom krav på kollektivavtal.

Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare var först ut i debatten från oppositionen:
- Vet ni vad minimilönen enligt lag är? OB tillägg? Extra pengar till pension, vid sjukdom och föräldraledighet? Ingenting. Eller jo, det är lägsta möjliga valör. Så eftersom 50-öringen försvunnigt så är det nu 1 krona. Antingen har man kollektivavtal, som i Sverige eller lagstadgat minimilön som i vissa andra europeiska länder. I Sverige har vi modellen med kollektivavtal och utan kollektivavtal står löntagare helt utan rättigheter.

Huvudargumentet mot att kräva kollektivavtal var att SKL (Sverige Kommuner och Landsting) i ett remissvar hävdar att det är högst osäkert om det är möjligt att införa regler som tillåter krav på kollektivavtal. Detta bemötte också Mattias Bernhardsson (RS):
- I själva verket är det så att svenska kommuner och landsting gått mycket längre än vad de behövt för att undvika krav på rätt villkor. Det SKL blundar för är att EU har reviderat reglerna för offentlig upphandling. I den nya texten som är framförhandlad mellan Europarådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna ” lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

- Med andra ord finns kravet på kollektivavtal med här. Den tidigare formuleringen att kollektivavtal endast kan krävas i den mån de funnits i lag har tagits bort. Nu framgår istället klart och tydligt att avtal räcker. Det finns inga hinder att kräva kollektivavtal i upphandlingspolicyn, förklarade Mattias.

Den borgerliga majoritetens förslag att inte ha med krav på kollektivavtal byggde också på billiga påståenden som att arbetsgivare ”kan ge lika bra avtal och lön utan kollektivavtal”. Detta klädde Mattias Bernhardsson (RS) av effektivt:

- Det är inte bara lön och ob som har ett värde i de rättigheter som finns i kollektivavtalen. Det är personalen och deras rättigheter som oftast kostar pengar, med ett kollektivavtal får också personalen ett inflytande som är ovärderligt.

- Låt oss gå igenom skillnaden mellan att ha kollektivavtal och att inte ha kollektivavtal, det som ibland kallas 'kollektivavtalsliknande': En medlem i Kommunal utan kollektivavtal har rätt till förhandlingsstöd, rättshjälp och fackliga försäkringar. Men utan kollektivavtal har de inte rätt till löneskydd, vilket är kollektivavtalets viktigaste innehåll. Där finns regler som förhindrar enskilda arbetsgivare och anställda att komma överens om lägre löner och sämre villkor. De har heller inte rätt till årlig löneökning, medbestämmande, tolkningsföreträde, skadestånd och kollektiva försäkringar, räknade Mattias upp.

Anna Ragnar från Miljöpartiet var nästa att argumentera för att kollektivavtal ska krävas med ett kort och koncist inlägg om att det behövs ökad rättvisa och att kollektivtal är en självklarhet att kräva i upphandlingar.

Socialdemokraterna hade formulerat yrkandet med krav på kollektivavtal. Men medan RS argumenterade ur ett arbetarpespektiv valde Robert Noord (S) att argumentera ur ett arbetsgivarperspektiv:
- Kollektivavtalen är den viktigaste delen av den svenska modellen. Därför har vi sluppit stridigheter som i andra länder. 

Med andra ord en taktik som är bra för kapitalisterna enligt Noord (S). I grannkommunen Nynäshamn där Socialdemokraterna styr är man däremot mer 'otaktiska' då man helt är emot krav på kollektivavtal, också av hänsyn till kapitalisterna.

Mest aggressiv mot kraven på kollektivavtal var Raymond Svensson, Centerpartiet. Han ansåg att det var helt fel och oansvarigt att ledamöter i Haninge kommunfullmäktige hade åsiker och kom med förslag i ett ärende som hade arbetats fram av det gemensamma samordningsförbundet mellan Haninge och Nynäshamn (!).

Denna ilska och vilja att nästan avskaffa kommunfullmäktige kom ur insikten om att det fanns en knapp majoritet för att just driva igonom krav på kollektivavtal i policyn. Räddningen blev att borgarna (minus MP) yrkade på återremmittering. För det krävs bara en tredjedel av rösterna. Det innebär att frågan tas tillbaka till Kommunstyrelsen för att ”klarlägga rättsläget”.

Men det var bara en tillfällig räddning. Därefter måste frågan tillbaka för omröstning till kommunfullmäktige. Då vinner krav på kollektivavtal. Om inte Miljöpartiet eller Socialdemokraterna sviker såklart.

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.