tisdag 10 december 2013

Nya tongångar under debatt om kulturparkens framtid

Fler röster höjs för bevarande

Folkparkenområdet, känd som Haninge kulturpark är idag ett viktigt centrum för just kultur- och föreningsliv. Området är en återstående grön kil med kulturhistoriska byggnader.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) föreslog i augusti på ett gruppledarsammanträde att en debatt om framtiden för Haninges Kulturpark skulle hållas på kommunfullmäktige. Det gick igenom. Istället för en tematimme med inledare från de verksamma kulturföreningarna i området, som RS först föreslagit, blev det en partidebatt med en tjänsteman som inledare. Läktarna var denna gång välbesökta från föreningar och boende.

Tjänstemannen föredrog ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen och förskola i gamla Folkparkenområdet”. Om detta realiseras kommer området förstöras.

Folkpartiets Peter Olevik Dunder, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, som tidigare låtit oss höra att om han själv fick bestämma skulle han 'redan börjat bygga', hade under gårdagens debatt helt andra tongångar. Han talade om hållbarhetsperspektiv, 'kulturell hållbarhet' och att man kanske kan förena ett bevarande av området med en förlängning av Stationsvägen.

– Vad vore Stockholm utan Gamla stan? Vad vore Örebro utan Wadköping?, frågade Kristdemokraternas Marie Litholm och meddelade att kulturparken måste bevaras.

Men förlängning av Stationsvägen hade KD inte släppt än. ”Det kanske kan kombineras?”.

Centerpartiets Raymond Svensson, som i somras var otydlig i var C stod i frågan, talade igår om att kulturparken inte bara borde bevaras utan även utvecklas som just kulturpark. Han föreslog också en allmän idé- och arkitekturtävling för detta.

Lina Rigney Thörnblom (RS) svarade både Litholm (KD) och Svensson (C):

- Det finns partier här pratar om att man ska värna området men ändå dra en väg igenom området. Att dra en väg skulle vara förödande för många av verksamheterna. Många av dem är här, som RoJ-teatern, Smedjan och bostadsrättsföreningarna. Vi var 200 som demonstrerade här utanför i september. RoJ-märker redan av tågen under föreställningarna – en bilväg dessutom är otänkbart för verksamheten. 

- Idé- och arkitekturtävlingar har slutat dåligt tidigare här i kommunen, inte minst på Dalarö (debatterades på kommunfullmäktige i september) där ingen av bidragen lever upp till kraven och borgarna antog det minst dåliga. Det viktigaste är att det är föreningarna och de boende i folkparkenområdet som utvecklar kulturparken. Det dem som ska bestämma, konstaterade lina Rigney Thörnblom (RS).

Mattias Bernhardsson (RS) talade om hur kulturparken borde bevaras och utvecklas:

- Rättvisepartiet Socialisterna vill ha ett starkare skydd än dagens bevarandeskydd, med tydlig skötselplan, vård och plan för kulturverksamheter. Alphyddan och Gamla Folkets hus är kulturhistoriska byggnader. Handens museum och den gamla smedjan som fortfarande är en riktig smedja, ligger utanför kulturparksområdet men borde också ges ett skydd. Kommunen har tidigare bestämt att områdets ändamål ska vara för kulturföreningslivet. Detta har man inte levt upp till, trots områdets enorma potential. Bagarvillan används idag för öppen verksamhet för personer som varit i kontakt med psykiatrin medan Villa Rudan och Alphyddan står tomma. 

Mattias Bernhardsson gick igenom konkreta idéer efter samtal med bl a föreningarna i området:

- Den fina Alphyddan med sin gamla trädgård borde inte stå tom, den skulle som bostadsrättsföreningarna Folkparken föreslagit, kunna bli en perfekt plats för unga kostnärer med välbesökta utställningar. Villa Rudan borde inte stå tom och oskött. I Kultur- och Fritidsnämnden finns redan ett beslut om en skulpturpark. Men var? Villa Rudan är en utmärkt plats med en grön lummig omgivning som skulle vara perfekt för skulptörverksamhet. Kommunen borde stödja RoJ-teaterns initiativ att bygga upp den gamla dansbanan som tidigare låg vid Gamla Folkets hus. En återuppbyggnad av de gamla tombolastånden vid gamla Folkets hus skulle tillsammans med dansbanan ge möjlighet till allt från julmarknader till midsommarfiranden.

- Som Stationsvägen ser ut idag borde något göras för att ge den ett ändamål. Slutet av bilvägen och området mellan bilvägens vändplan och den punkt på gång- och cykelvägen där en bro leder över tågspåren – är ett område som kan utvecklas. Med rätt utveckling – t ex boulebana, skateboardramp, minigolfbana och Café – skulle detta kunna bli en perfekt ingång både till Haninge kulturpark såväl som den vackra badplatsen bron leder till. Men ingen exploatering inne i själva parken, sa Mattias Bernhardsson

Socialdemokraternas Christer Erlandsson talade i mångt och mycket om samma förslag på hur kulturparken kan utvecklas:

- I framtiden spelas teater, musik, barnen leker, skulpturerna stimulerar till tankar, det hålls möten, det sjungs och dansas, det spelas boule, kort sagt är det ett ett område för sjudande aktiviteter som lockar till engagemang, möten och skapande som kommer alla haningebor till del – dessutom kunskap och om historien om haninges utveckling. På kommunens hemsida ska det finnas en knapp för ”Haninge kulturpark” med information och kalendarium.

Från att först röstat för planuppdraget var S nu väldigt kritiska mot planuppdraget:

- Förslaget som nu ligger i planuppdraget innebär att hela Kulturparken kommer att förändras och den gamla villabebyggelsen inklusive Gamla Folkets hus riskerar att rivas, konstaterade Christer Erlandsson (S)

- Jag var med när beslutet togs att bevara kulturparken 1992. Nu förstår jag att det var rätt att stänga av Stationsvägen, berättade f d kommunalrådet Staffan Holmberg (S) och meddelade att han var helt emot en förlängning idag.

- När kommunstyrelsen först beslutade om utredningen – ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen och förskola i gamla Folkparkenområdet” – rådde enighet mellan Kommunstyrelsens åtta partier (alla partier utom RS). Att så många slöt upp i demonstrationen som nätverket 'Rädda Haninges Kulturpark' ordnade här utanför den 9 september visar att frågan är stor. Under debatten idag hörs helt andra tongångar än på de tidigare två kommunfullmäktigemöten då vi i Rättvisepartiet Socialisterna tagit upp Kulturparken. Det är tack vare det engagemeng föreningarna i området visat, sa Mattias Bernhardsson (RS).

RS Haninge 

I nätverket Rädda Haninges Kulturpark ingår RoJ-teatern, Kulturföreningen Levande Zon, Bostadsrättsföreningarna Haninge Park 1-7, Handens muséum & smedja, Rättvisepartiet Socialisterna, Kulturföreningen Ormen, ABF Söädertörn, Arbetarteaterförbundet, föreningen Mukavemet, Jordbro Världsorkester, Förbundet Allt åt Alla och Jordbro Stadsteater.

Läs mer:
> 200 demonstrerade för Kulturparkens bevarande

RS pressade borgarna om Kulturparken på kommunfullmäktige

Kulturparkens framtid upp till debatt"Vi måste försvara Kulturparken" (av Ruben Derkert)

> Historien om hur Kulturparken i Handen vanns genom kamp (Intervju med Tompa Eken och Jujja)

Rädda Kulturparken i Handen (från Lina Rigney Thörnbloms utfrågning i kommunfullmäktige)

RS affisch efter kommunalrådets uttalanden om strandskydd och kulturparken i somras:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.