tisdag 20 januari 2015

Akutvård på svältkur


Av Robert Bielecki

Krisen inom akutsjukvården i Stockholms län fortsätter. Enligt beräkningar kommer akutsjukvården att ha gått 821 miljoner kronor back under 2014 – 200 miljoner kronor mer än höstens prognos. Men istället för satsningar för en bra och lika vård för alla stundar nedskärningar.
Det är landstingets nya siffror som visar på det stora underskottet. Akutenheterna på Karolinska sjukhuset går 568 miljoner kronor back, Danderyds sjukhus 135 miljoner kronor back och Södersjukhuset 115 miljoner kronor back. Svaret på vårdkrisen borde naturligtvis vara mer resurser i form av fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, fler vårdplatser, ökad lön för de anställda och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljön. Istället stundar ytterligare nedskärningar.

Karolinska, foto Heinrock, Flickr CC
Landstingsdirektören Toivo Heinsoo säger till DN den 15 januari att de under de kommande åren behöver göra ”strukturella förändringar” för att ”snabbare anpassa sjukhusens förutsättningar” och ”se till att patienterna hamnar på rätt nivå”. Det är inget annat än nyspråk för nedskärningar. Och personalen på sjukhusen protesterar mot de kommande sparåtgärderna. De menar alldeles riktigt att såväl verksamheten som patientsäkerheten är hotad. En akutklinikchef sade upp sig från Karolinska när sparkravet landade på 40 miljoner kronor, som nu har minskat till ”bara” 20 miljoner kronor.
Sjukhusen får under år 2015 inte öka sina kostnader med mer än 3,5 procent, trots att de under 2014 ökade med omkring 7 procent.
Sjukvården inom Stockholms län kostar enligt landstingets budget för år 2015 17,9 miljarder kronor. Det är en nominell ökning med 5,2 procent jämfört med 2014. Men den reella ökningen blir blott 1,5 procent (inräknat den årliga befolkningsökningen och kostnadsutvecklingen).
Den stora slakten inom hela länets vård kommer att ske 2016 eftersom den planerade budgeten då är på 18 miljarder kronor. I realiteten blir det en bantning med 2,5 procent av budgeten. Men sjukvården behöver öka sina reella kostnader för varje år eftersom sjukvårdens kostnader ökar naturligt i takt med utvecklingen av nya behandlingsmetoder och dyrare teknologi.

Situationen inom vården är redan alarmerande. Återkommande rapporter har påvisat den höga arbetsbördan, försämrade arbetsmiljön och stressiga situationen för de anställda inom vården. Särskilt hårt drabbar detta kvinnor eftersom vården, och för den delen alla välfärds­yrken vilka drabbas allra hårdast av högerns extrema nedskärningspolitik, är kvinnodominerade yrken.
Arbetsmiljöverkets senaste rapport Arbetsorsakade besvär 2014 visar tydligt hur framförallt kvinnor lider av arbetsorsakade besvär till följd av annan orsak än arbetsolycka, vilket innefattar stress, sömnproblem och så vidare.
Av alla arbetande kvinnor som har varit sjukskrivna under det året uppger 27 procent att de varit frånvarande på grund av arbetsrelaterade besvär kontra 20 procent av männen. Det är att jämföra med drygt 22 procent för kvinnor 2012 och dryga 17 procent för män samma år.
Av alla sysselsatta kvinnot i kategorin ”Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera” uppgav 8,5 procent att de någon gång under 2014 har varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsorsakade besvär till följd av annan orsak än arbetsolycka. Andelen av kvinnorna i kategorin ”Akutsjuksköterskor med flera” är 7,6 procent.

Det kan jämföras med att andelen män inom det mansdominerade yrket montörer som har varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsorsakade besvär till följd av annan orsak än arbetsolycka är lägre, 6,2 procent. Fler kvinnor än män är också sjukskrivna under längre perioder på grund av detta. Vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro är stress och psykiska påfrestningar samt påfrestande arbetsställningar. Rapporten visar vidare att sjukfrånvaron också har ökat sedan 2012.
Ett tydligt bevis på den dalande situationen inom vården är att det under 1960- och 70-talet fanns ungefär 120 000 vårdplatser i Sverige, medan det idag blott finns omkring 25 000 vårdplatser. Sverige har 2,7 vårdplatser per tusen invånare jämfört ned EU-snittet på 5,3 – vilket placerar Sverige i botten, enligt en rapport från år 2013 av OECD (de rika ländernas samarbetsorgan). Dessutom visar en undersökning från Läkarupproret från i fjol att Sveriges läkare spenderar minst tid med sina patienter av alla länder i Europa.
Det är hög tid att lyssna på de verkliga experterna – de som dagligen arbetar inom vården, de av högerpolitiken utsatta och drabbade sjuksköterskor, läkare och patienter. För att rörelser mot vårdslakten ska bli framgångsrika behöver de knyta an till andra proteströrelser och bli landsomfattande.

Alla inom välfärdssektorn behöver gå samman i ett gemensamt upprop för ett stopp på privatiseringar, nedskärningar, orimliga arbetsförhållanden och så vidare. Det finns alla möjligheter för bygget av en gemensam rörelse underifrån, vilket kan driva kampen vidare mot alla former av förtryck.
De många år av backlash för välfärdsanställda, främst kvinnor, kombinerat med den kvinnofientliga högerpolitiken, oavsett om det är Socialdemokrater eller Alliansen som har styrt har fört under väldigt lång tid, håller på att föda sin motreaktion. Behovet av en enad, kollektiv kamp mot kapitalismen med dess kvinnoförtryckande könsmaktsordning blir allt tydligare. ■

Rättvisepartiet Socialisterna säger:
• 200 000 nya offentliga välfärdsjobb.
• Massiv upprustning av vården – behoven ska styra. Fler anställda på bättre villkor. Kraftigt höjda vårdlöner. Bryt trenden – öka antalet vårdplatser. Låt storföretagen och de rika betala.
• Riv upp privatiseringarna och köp- & säljsystemen. Kasta ut riskkapitalisterna. Stoppa nedskärningarna.
• Bra vård för alla under demokratisk kontroll i offentlig regi.
• Facken måste ta strid. Mobilisera medlemmar och gräsrötter till aktionsdagar för vården över hela landet.

Relaterat:
> För ett riksomfattande vårduppror
> Kvinnors arbetsmiljö allt sämre
> Vem ska äga välfärden efter riskkapitalisterna?
> Delseger: Privat vårdbolag sparkas från arrestvården

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.