lördag 31 januari 2015

Pensionen – en kvinnofälla

Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. Sju av tio är beroende av garantipension. I genomsnitt får kvinnorna nästan 4 000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. Pensionen är en kvinnofälla, vilket också är namnet på den rapport som fackförbundet Kommunal och SKPF (Svenska Kommunal-Pensionärers Förbund) presenterade i tisdags.

I rapporten Pensionen – en kvinnofälla! avslöjas det svart på vitt att det nya pensionssystemet är ett hån mot arbetarkvinnorna.
– Löner och arbetsvillkor måste bli sådana att de ger god pension. Dessutom är det nödvändigt med förändringar för nuvarande pensionärer. Pensionen är ibland på gränsen till ovärdig, sa SKPF:s förbundsordförande Monica Bäckman när rapporten presenterades.
De otrygga jobben måste bort och det krävs rätt till heltid samt kraftigt höjda löner till välfärdens arbetare. Rapporten visar också att dagens pensionssystem i grunden måste ändras.
Rapportens viktigaste slutsatser är: Kvinnor som är medlemmar i SKPF får i genomsnitt ut 11 500 kronor i månaden före skatt i total pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande sammantaget. Motsvarande siffra för män som är medlemmar i SKPF är 15 400 kronor i månaden.
På riksnivå, för alla som är 65 år och äldre i Sverige, är motsvarande siffror 12 500 kronor i månaden för kvinnor och 18 900 kronor i månaden för män. Den stora skillnaden i inkomst från pension finns framförallt mellan kvinnor och män.

Mer än var tionde kvinna mellan 65 och 69 år som är medlem i SKPF har en total pension på 100 000 kronor eller mindre per år. Detta motsvarar cirka 8 350 kronor i månaden före skatt. Nästan var fjärde man i Sverige mellan 65 och 69 års ålder har en total pension på 300 000 kronor eller mer per år, vilket motsvarar minst 25 000 kronor i månaden före skatt.
Trots att många av de kvinnor som är medlemmar i SKPF har ett långt arbetsliv bakom sig är hela sju av tio beroende av garantipension. Garantipension finns som ett komplement till den allmänna pensionen för dem som har arbetat lite el-ler inte alls.
Pensionen är en återspegling av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora ekonomiska skillnaden mellan kvinnor och män i pensionsåldern är en konsekvens av att kvinnor generellt sett har haft lägre löner än män och att de i mycket större utsträckning har arbetat deltid. Kvinnor har också tagit, och tar än idag, ett betydligt större ansvar för barn och hem än vad männen gör. Obetalt hemarbete är inte pensionsgrundande.

I fjol larmade PRO (Pensionärernas riksorganisation, landets största pensionärsorganisation) om att pensionen har blivit en ny fattigdomsfälla. Av landets drygt 1,8 miljoner pensionärer har männen en snittinkomst på 18 750 kronor per månad och kvinnorna har 12 700 kronor – det vill säga hela 6 000 kronor lägre per månad än männen.
”Stora grupper kvinnor runt om i landet lever på mycket knappa resurser. I Sverige finns 205 000 pensionärer som hamnar under EU:s fattigdomsgräns för Sverige som ligger på 10 800 kronor före skatt. 70 procent av dessa är kvinnor – det vill säga 140 000 kvinnor”, skrev PRO:s ordförande Curt Persson i dagens Arena den 25 juni i fjol.
Det var beräkningar om att hälften av alla kvinnor kommer att få en pension på mellan 4 000 och 8 000 kronor per månad efter skatt – en summa som för många knappt räcker till att betala hyran – som ligger till grund för Pensionen – en kvinnofälla!

I rapporten reses bland annat dessa viktiga krav:
• Inför rätt till heltid.
• Arbeta för jämställda löner.
• Förebygg ohälsosam arbetsbelastning.
• Kräv kollektivavtal vid upphandling.
• Stärk finansieringen av den allmänna pensionen.
• Inkomstindexera garantipensionen.
• Lön och pension ska beskattas lika.
– Det är hemska men inte förvånande fakta som rapporten innehåller. Jag håller med om alla de krav som Kommunal ställer. För dem som fortfarande arbetar behöver fokus ligga på rätt till heltid och trygga anställningar, krav på kollektivavtal för att inte missa lön, avtalspension och framför allt ökade krav på satsningar på arbetsmiljön så att vi faktiskt orkar jobba heltid och till 65, säger Sanna Tefke, aktiv i Kommunal och som jobbar inom hemtjänsten i Stockholm i en kommentar till Offensiv. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.