onsdag 2 mars 2016

Välkommet nej till surrogatmödraskap

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

I ett samhälle med ökande klassklyftor kan inte surrogatmödraskap tillåtas utan att riskera att kvinnor utnyttjas på grund av sin ekonomiska situation. Därför gläds Rättvisepartiet Socialisterna (RS) åt att regeringens särskilda utredare säger nej till någon form av surrogatmödraskap i Sverige.
Under år 2015 förbjöd både Thailand och Nepal utländska par från att kunna hyra livmödrar i de respektive länderna. Problematiska fall har uppmärksammats, till exempel i Thailand där paret som skulle hämta hem tvillingar från Thailand lämnade kvar ena barnet då hen föddes med downs syndrom, men tog med sig syskonet.
Nu diskuterar även Indien ett förbud för utländska par att använda indiska kvinnors livmödrar. Detta är en bit på vägen, även om det är problematiskt att inhemska medborgare kan fortsätta att hyra kvinnors kroppar.

Den indiska surrogatindustrin omsätter miljardbelopp och växer årligen med 20 procent enligt news.com.au. Det är en marknad där lagar har anpassats till att surrogat­modern inte ska kunna ändra sig och behålla barnet, en marknad som går ut på att tjäna pengar där kvinnor som lever på fattigdomsgränsen hyr ut sina kroppar för att försörja sin familj.Vi måste ställa frågan: Skulle dessa kvinnor göra detta om de hade bra arbetsvillkor med riktiga löner?
Att försvara införandet av altruistiskt surrogatmödraskap (utan ersättning) i Sverige genom att argumentera att kvinnor måste ha rätt att bestämma över sina egna kroppar är att sticka huvudet i sanden. Vi kan i diskussionen om surrogatmödraskap inte bortse från det kapitalistiska samhälle vi lever i, där utnyttjandet av kvinnors kroppar och det ekonomiska kvinnoförtrycket är en hörnsten.
– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar om att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg, regeringens särskilda utredare som redovisade sina slutsatser till justitieministern i förra veckan.
En graviditet kan omöjligt likställas med vilket annat kroppsarbete som helst. Arbetarrörelsen har under århundraden kämpat för en kortare arbetsdag med bättre villkor. Att vara gravid åt någon annan är ett 24-timmars arbete som pågår i nio månader. Men det kan också innebära stora hälsorisker för kvinnan, med foglossning, depression, analinkontinens eller som värst dödsfall som konsekvens. Och vem tar ansvaret för kostnader vid en sjukskrivning? De blivande föräldrarna eller staten genom Försäkringskassan?
Att införa altruistiskt surrogatmödraskap skapar en efterfrågan som inte kan mättas av enbart anhöriga, välmenande kvinnor, och par kommer då istället att vända sig till billiga alternativ – exempelvis en kvinna i Indien. Detta är något som har hänt i England som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap.

Att vilja ha barn och inte kunna få det innebär en stor sorg, men det är inte en mänsklig rättighet att få barn till varje pris. RS kämpar för hbtq-personers rätt att adoptera (en rättighet som idag är begränsad på grund av andra länders förbud). Vi kämpar också för rätten till fler än två juridiska föräldrar.
Rätten för hbtq-personer att kunna få barn kan inte gå ut över kvinnors rätt till sina egna kroppar. Istället måste vår kamp gå hand i hand, mot fördomar och förtryck.
I december röstade EU-parlamentet nej till alla former av surrogatmödraskap med kommentaren att ”det underminerar kvinnans mänskliga värde när hennes kropp används som en handelsvara”. Parlamentet rekommenderar alla medlemsländer att göra detsamma.
Trots EU-parlamentets beslut och att utredningen har dragit progressiva slutsatser måste påtryckningarna fortsätta för att regeringen ska besluta att inte öppna för surrogatmödraskap. ■

Läs Linas tidigare artiklar på ämnet:
> Graviditet och barn är inga varor (aug 2013)
> Ett socialistiskt nej till surrogatmödraskap (april 2013)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.