onsdag 3 november 2021

Coronakommissionens kritik bekräftar det vi redan visste

Foto: Oscar Segerström

Coronakommissionen bekräftar den kritik som Rättvisepartiet Socialisterna, vårdanställda och andra förde fram redan våren 2020


av Mattias Bernhardsson
//Artikel i Offensiv
- - -


”Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet och var undermålig”, slår Coronakommissionen fast i sitt andra delbetänkande som fokuserar på regeringen och andra myndigheters ageranden när viruset först började spridas i Sverige, efter sportlovet 2020.

Danmarks, Norges och Finlands regeringar vidtog tidigt i mars 2020 skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen. ”Sveriges regering och myndigheter vidtog inga motsvarande åtgärder”, konstaterar coronakommissionen.
”Kommissionen anser att det knappast kan beskrivas som annat än ett haveri att en diskussion om ansvar och finansiering bidrog till att någon storskalig provtagning inte kom till stånd förrän den första vågen var över”.
Likaså kritiserar kommissionen bristen på beredskapslager. Specifikt pekar kommissionens ordförande Mats Melin ut det nyliberala “just-in-time”-system som råder inom vården och dess lagerhållning.

Hårdast kritik får Arbetsmiljöverket vars agerande beskrivs som ett ”svek mot alla de arbetstagare som i en akut bristsituation var tvungna att utföra vård och omsorg utan adekvat skyddsutrustning och annat stöd för att skydda sig på alternativa sätt.”
Enda ljusglimten i hanteringen, att hälso- och sjukvården lyckades att ställa om och skala upp vården av covidpatienter på kort varsel, är de anställdas förtjänst medger kommissionen.

Nu måste regeringen ta till sig av kritiken och göra rätt. Vad har hänt efter kommissionens första delbetänkande som kom i december förra året? Då riktades hård kritik mot misslyckandet att skydda landets äldre, med chockerande höga dödstal på landets äldreboenden som följd. Kommissionen pekade ut en rad åtgärder som behöver vidtas: som till exempel färre antal timanställda och högre medicinsk kompetens, större tillgång till sjuksköterskor på boenden och mer medicinsk utrustning på plats.

På punkt efter punkt bekräftar Coronakommissionen den kritik som Rättvisepartiet Socialisterna, vårdanställda och andra förde fram redan våren 2020. Då slog myndigheterna ifrån sig krav på skyddsutrustning och storskalig provtagning utifrån den felaktiga strategin om flockimmunitet, eller "att platta till kurvan" som strategin hette officiellt. Samtidigt blev våra äldreboenden dödsfällor, hemvändande semesterfirare varken testades eller följdes upp, krav på skyddsutrustning sänktes och storföretagen fick det coronastöd som hade behövts till att bekämpa smittspridningen. 

Att krav har ställts underifrån av anställda, fackliga och boende är viktigt att påminna om. Hade dessa krav fått uppbackning från fackledningarna och hela fackföreningsrörelsen hade mycket kunnat se annorlunda ut.

På det lokala planet finns exempel på hur krav och organisering underifrån kunnat pressa fram förbättringar:
• I Luleå fick Rättvisepartiet Socialisterna igenom hårdare skyddsåtgärder mot smittspridningen i äldreomsorgen i två omgångar; i juni 2020 infördes användning av munskydd i hemtjänsten och visir på vård- och omsorgsboenden; i december samma år beslutades att både munskydd och visir skulle användas i allt patientnära arbete

Krisen hade inte blivit lika allvarlig om det istället för spar- och marknadstänk hade funnits en vilja till planering och omorganisering. Rättvisepartiet Socialisterna pekade bland annat på hur hotellrum stod tomma samtidigt som människor i fattiga stadsdelar bodde flera generationer i trångbodda lägenheter. Tänk om korttidsboenden i tomma hotell hade kunnat genomföras i hela landet? Rättvisepartiet Socialisterna pekade också på hur taxichaufförer – bland de hårdast drabbade – behövde körningar för att överleva samtidigt som både vårdpersonal och patienter behövde smittsäkra resor. Tänk om staten via regionerna satsat pengar på att smittskyddssäkra alla taxibilar som stod utan kunder under våren 2020 och använt dem för smittsäkra resor för patienter och anställda?

Resultatet av den svenska strategin och myndigheternas passivitet blev en av de högsta dödstalen per capita i världen. Coronakommissionens första två delbetänkanden är en svidande kritik mot inte bara regeringen, utan den nyliberala doktrin som regeringen såväl som tidigare regeringars politik har vilat på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.