torsdag 11 november 2021

Rör inte strandskyddet

Foto: Mattias Bernhardsson

Rättvisepartiet Socialisterna säger Nej till privatisering av allemansrätten


av Mattias Bernhardsson
,
Organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap"
- - -

Att kunna njuta av bad, fiske, naturhamnbåtliv, skridskoåkning och promenader längs orörda stränder har länge tagits för givet i Sverige. Det har vi strandskyddet och allemansrätten att tacka för.
Strandskyddet infördes på 1950-talet för att skydda strändernas växt- och djurliv från den överexploatering som då tog fart samt att garantera att alla människor – oavsett plånbok – skulle ha tillgång till stränderna. Men nu är detta hotat.

Kapitalisternas riksorganisation Företagarna kampanjar för att "avskaffa det generella strandskyddet", som de anser står i vägen för lönsamma exploateringar. Företagarnas politiska språkrör stämmer in: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill alla luckra upp eller helt avskaffa strandskyddet. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet – som gick med på att se över en uppluckring av strandskyddet som en del av Januariavtalet med C och L – står nu under press i budgetförhandlingarna att gå vidare med att förändra i strandskyddslagstiftningen.
"antalet strandskyddsdispenser ökat med hela 64 procent"
Även med dagens strandskydd minskar orörda stränder såväl som allmännhetens tillgång till dem snabbt i Sverige. Pengastarka intressen pressar kommuner att bevilja allt fler undantag, där strandskyddet lyfts för att möjliggöra för ett fåtal rika att bygga stora lyxvillor av glas och betong vid strandlinjen. Det blir vanligare att vegetation och träd skövlas ned mot nya och stora privata brygganläggningar och att kustremsor bryts av med staket ned till vattnet med skyltar om "Privat mark".
Mellan 2011 och 2020 har antalet strandskyddsdispenser ökat med hela 64 procent. Från 4 998 undantag år 2011 till 8 214 undantag år 2020.

Det pågår en privatisering av allemansrätten. Men det saknar stöd hos folket. I Kantar Sifos opinionsundersökning är 60 procent motståndare till att försvaga strandskyddet och bara 29 procent tycker att en försvagning är bra. Undersökningen visar också att hela tre av fyra, 75 procent, vill se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och stora tätorter där exploateringen är som störst.

Strandskyddet behövs för att värna natur- och artrikedomen såväl som friluftslivet. Men också som värn mot klimatkrisens effekter:
"Tack vare det generella strandskyddet står Sverige i dag bättre rustat än många andra länder för att möta klimatförändringarna. Orörda stränder med naturlig vegetation fungerar som buffertzoner, som dämpar häftiga vattenflöden och mildrar effekten av översvämningar. Grunda vikar med undervattensängar kan till och med motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor", poängterar Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska turistföreningen och Sportfiskarna i en gemensam remiss på regeringens utredning.
Rättvisepartiet Socialisterna tar strid för att bevara skogar och stränder. Det är inte exklusiva strandvillor och rikemansreservat som behövs för att lösa bostadsbristen, utan billiga kommunala hyresrätter i anslutning till kollektivtrafik, service och välfärd.
Protester och organisering är avgörande. I Haninge har Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med boende och föreningar räddat sex strandnära naturområden från skövling och exploateringar. Det pågår strider över hela landet där boende och miljöorganisationer kämpar mot exploateringar av orörd natur och stränder.
Vi stödjer kampanjen #BevaraAllemansrätten som i skrivande stöd har samlat 42 000 namnunderskrifter på Skiftet. Och vi efterlyser initiativ från de stora miljöorganisationerna att samla till en landsomfattande protestdag. 

> Läs mer om våra miljö- och natursegar i Haninge här
> Se vår film Bevara Haninges skogar här
> Skriv på vår namninsamling mot avverkningarna i Tyrestaskogen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.