tisdag 8 mars 2022

Bostadsbristen ett hot för våldsutsatta kvinnor


Rättvisepartiet Socialisterna stödjer kvinnojouren Unizons krav


av Katja Raetz
// Artikel i Offensiv
- - -

I samband med internationella kvinnodagen larmar kvinnojouren Unizon i en debattartikel i Dagens samhälle om att bristen på tillgängliga hyresrätter gör att kvinnor tvingas stanna kvar i hemmet med en våldsam partner.

Att inte kunna
lämna ökar enormt risken för kvinnor att utsättas för allt grövre övergrepp, inkluderad mord. Det är synnerligen allvarligt med tanke på att mäns våld mot kvinnor har ökat i skuggan av pandemin, samtidigt som det har varit svårare i isoleringen för kvinnor att söka hjälp.
Mäns våld mot kvinnor är inte enbart fysiska slag, utan oftast har kvinnor under lång tid varit utsatta för mannens kontroll som även utrycker sig i psykiskt våld och att kvinnan förlorar kontrollen över sin egen ekonomi.
För den utsatta kvinnan utgör det en extrem sårbarhet, både på grund av långa köer i väntan på bostad och att inte kunna uppfylla de högställda kraven på inkomst. Som Unizon påpekar behövs det därför förtur i bostadskön samt minskade krav på ekonomin för att möjliggöra att kunna lämna en våldsam partner.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer fullt ut Unizons krav som också innebär ett ökat statligt ansvar och samordning mellan samhällsplanering och bostadspolitik.
Trots att problemen har påpekats i många år av kvinnojourer med larm om att även platserna på skyddade boenden påverkas när kvinnor inte hittar en ny bostad har väldig lite hänt. Enligt Boverkets senaste undersökning från 2021 fanns det 2020 förtur i 63 kommuner, vilket visserligen är en ökning från 2019 då det fanns i 51 kommuner, men fortfarande finns det 227 kommuner utan denna möjlighet.
Dessutom kräver de bostadsbolag som ger förtur till förstahandskontrakt till våldsutsatta kvinnor oftast krav på intyg från socialtjänst samt krav kring ekonomi och tidigare bosättning i kommunen.

I många fall behövs det att kvinnan kan lämna hemkommunen för att få fysiskt avstånd från förövaren. Därför behövs det en samverkan över kommungränserna där staten har stort ansvar att underlätta.
Initiativen som har kommit från statligt håll är dock i det närmaste det motsatta, där det sociala ansvaret som bostadsbolagen innehar har blivit alltmer nedvärderat. Istället har kommunala hyresrätter blivit omvandlade till bostadsrätter eller blivit sålda till privata bostadsbolag som spekulationsobjekt.
Det är bara tack vara kampen som införandet av marknadshyra kunde stoppas som skulle ha gjort det ännu svårare för de mest sårbara att få en bostad.
Utöver det har en del kommuner börjat upphandla skyddade boendena som en handelsvara, det vill säga där de mest sårbara kvinnorna och eventuell deras barn finns. Detta innebär att kvinnojourens unika kompetens om mäns våld mot kvinnor faller bort då dessa inte kan konkurrera på en kapitalistisk marknad med bolag som Aleris med flera.

Kampen för bostad och välfärd är en del av den feministiska kampen mot mäns våld mot kvinnor. Rättvisepartiet Socialisterna står för en ny social bostadspolitik där den mänskliga rättigheten till en egen bostad är central.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.