tisdag 29 mars 2022

Massivt engagemang räddade gammelskogen på västra Ornö

Ute och dokumenterar naturvärden för att rädda skogen. Från vänster: Leif Biureborgh, Amanda Tas, Leonard Brunner, Lena Wersäll, Kristina Bäck och Mikael Lander. Foto: Mattias Bernhardsson

Avverkning av den orörda skogen på Breviksnäs på Ornö stoppades 


av Mattias Bernhardsson
,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap
- - - 

Bland Ornöbor är skogen på Breviksnäs känd som en "trollskog" och en viktig plats för sinnesro. När öns stora markägare, grevinnan Margareta Stenbock anmälde att få avverka naturskogen väcktes ett imponerande motstånd. 
"det är feodaladelns muskler vi kämpar emot"
Skogen på Breviksnäs på Ornö är en olikåldrig gran- och talldominerad skog – med inslag av gammal asp, björk, sälg, rönn, apel och hassel samt ett alkärr. 
Efter motståndet från boende och organisationer har nu Mark- och miljödomstolen beslutat att stoppa markägarens tre planerade avverkningar på totalt 23 hektar. Det stora lokala engagemanget ger mod att fortsätta kämpa för att bevara vår krympande natur.
Lena Wersäll, Leonard Brunner och Nils Hydén.
– Detta är min sagoskog,
 säger Lena Wersäll, Ornöbo och medlem i gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen".

– En seger i domstol går inte att förneka. Vi får dock inte glömma att det är feodaladelns muskler vi kämpar emot. Försiktig positivism är nog ordet, säger Leonard Brunner, utbildad ekolog, Örnöbo och en av de mest aktiva för att rädda skogen.

– Skogsstyrelsen hade för avsikt att säga ja till avverkning – och strunta i sina egna riktlinjer om att skärgårdsnaturskogar är särskilt skyddsvärda. De tar ingen notis om att EU-domstolen i en dom sågat deras tillämpning av artskyddet. För mig är detta ren lagobstruktion från en svensk statlig myndighet 2022ryter Nils Hydén som arbetat med överklagan till Mark- och Miljödomstolen.

– Vi visste att Skogsstyrelsen skulle köra sitt skogsnäringsvänliga race. Vi överklagade direkt till Mark- och miljödomstolen. När de kom med ett interimistiskt avverkningsförbud den 4 januari förstod vi att vi hade ett starkt case med flera fridlysta och rödlistade arter samt skogens variation, höga ålder och få spår av tidigare skogsbruk. Domstolens förbudsbeslut nu i mars bekräftade detta, konstaterar Nils Hydén.
Foto: Leonard Brunner

Engagemanget har varit stort och brett:
Kommunens inventering hittade 13 arter som antingen är sällsynta, fridlysta, rödlistade, belagda med internationella skyddskrav eller räknas som ”signalarter” (indikatorer på skyddsvärd nyckelbiotop) i det avverkningsanmälda området.

Skogen sträcker sig till havet och oexploaterade stränder.
Foto: Mattias Bernhardsson

Trots domen är skogen inte skyddad på sikt. I helgen träffades vi flera aktiva och fortsatte att inventera för att dokumentera naturvärden.
– Jag finner mod och solidaritet i ett sådant här möte. Personer som kommer samman och som kämpar för en plats och för de många boende omkring som berörs, säger Leonard Brunner.
Skogen har fått stå ifred från skogsbruket och är därför väldigt artrik. Stormfällda träd sedan decennier och århundranden samlar ett myller av mossar, lavar och smådjur som huserar däri. Skogens långa kuststräcka mot havet är vild och oexploaterad. I skogen går en dalgång ned mot ett alträsk, skyddade av dramatiska klippväggar som leder upp mot de vackra hällmarkerna. De tallar som levt i över 300 år krokar sig åt olika håll, som Enter i Tolkiens värld.

Dalgången skyddas av branter som sträcker sig uppemot hällmarkerna.
Foto: Mattias Bernhardsson
– Hur kan de vilja nå ända hit med sina maskiner? En naturskog borde få vara just det. Om den huggs ned kommer ingen av oss leva länge nog för att få se en ny på samma plats, konstaterar Leonard.
Under helgens inventering gjordes ett flertal fynd av fridlysta och sällsynta arter både innanför och strax utanför de avverkningsanmälda områdena, exempelvis grön sköldmossa, sidenmossa, tallticka, granticka och den lilla vitblommande skogsorkideen vid namn knärot.
Grön sköldmossa. Foto: Leonard Brunner.
"Här är en till!",
ropar Kristina Bäck. 
"Här också!", svarar Leonard. 
– Det märkliga är att arten levt där i tystnad under många är men får en styrka just när du hittat och rapporterat in den. Som om att naturen behövde ständig bekräftelse för att få fortsätta finnas, reflekterar Leonard.

Organisering, protester, opinionsbildning, naturvärdesinhämtning, juridik och överklaganden är medel som, ofta i kombination, kan rädda en skog. Vi behöver mer av allt. Just nu är 180 skogsområden i Haninge anmälda för avverkning hos Skogsstyrelsen. Fråga dig vad DU kan göra, dra med dina vänner och hjälp oss bevara vår krympande natur. ■ 

Fler bilder från helgens inventering:

Dalgången mynnar ut i ett vackert alträsk.
Foto: Mattias Bernhardsson

Foto: Mattias Bernhardsson

Kristina Bäck i skogens djup.
Foto: Mattias Bernhardsson

Fikapaus i storskogen.
Foto: Mattias Bernhardsson

Leonard Brunner spanar efter bon.
Foto: Mattias Bernhardsson

Mossbelupna stenblock och lågor.
Foto: Mattias Bernhardsson

Kristina Bäck rör sig försiktigt på branten.
Foto: Mattias Bernhardsson

Läs också:
> Bildspecial: Vildmarken på norra Ornö blir naturreservat (Nybysjöområdet)
 
Se RS filmer:
Strandskyddet och allemansrätten är värd att försvara

Läs mer om vårt arbete för Haninges natur:
Slåtter i Jordbro för levande ängar
2,4 ton miljöavfall plockades i Haninges skogar
Stoppa planerna att avverka i skärgårdsreservaten
Rädda Miljöverkstan
Nej till massiv stenkross i Österhaninge

Natur som räddats:
Långsjöns strand fredas från exploatering 
Rudan räddas – förslaget om bilbro och exploateringar skrotas
Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas från skövling
Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.