tisdag 26 april 2022

Haninge(s)tyret vill upphäva del av Rudans naturreservat – enorm trafikplats planeras

Foto: Kim Hansen

Rädda tystnaden i vår skog – Nej till sexfilig trafikplats och motorväg

Kommunledningen (S, C, L, KD) i Haninge tar nu upp ett ärende om att upphäva 4,2 hektar av Rudans naturreservat. Detta för att ge plats åt en enorm trafikplats som en del av den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Rättvisepartiet Socialisterna är motståndare till motorvägen såväl som att upphäva delar av ett naturreservat.
"53 000 bilar om dagen kommer att dränka Rudan såväl som de andra skyddade skogarna av buller och avgaser"
Motorvägsprojektet går tvärtemot miljömålen med besked:
  • Trafikverket räknar med en ökning från 8 000 bilar per dag på väg 259 idag till sanslösa 53 000 bilar per dag på Tvärförbindelsen.
  • Det handlar inte bara om omflyttning av biltrafik, utan en ökning av biltrafik och ökade utsläpp.
  • Motorvägen dras genom både tättbebyggt område och genom orörda naturreservat i både Huddinge och Haninge. 80 procent av sträckan går genom eller längs naturreservat, totalt 9 stycken.
Rättvisepartiet Socialisterna, som deltog i att rädda Rudans friluftsområde från bilbro och exploateringar vid rudansjöarna 2018, uppmanar alla att protestera mot upphävandet av delar av naturreservatet såväl som att stödja och aktivera sig i kampanjen tvarnitsodertorn.se
Mattias Bernhardsson (RS)
– 53 000 bilar om dagen kommer att dränka Rudan såväl som de andra skyddade skogarna av buller och avgaser, varnar Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.

Huvudargumentet för motorvägen är att leda om trafik för att möjliggöra mindre köer, särskilt med tanke på godstransporterna från nya Norviks hamn. Rättvisepartiet Socialisterna anser att det finns alternativ för att minska trängseln på vägarna:
  • Utbyggt dubbelspår på Nynäsbanan och andra anpassningar skulle klara av att hantera Norvik hamns godsvolymer helt.
  • Helt skattefinansierat SL-kort skulle få tusentals att ställa undan bilen.
  • Spårväg Syd, som nu byggs mellan Älvsjö och Flemingsberg borde förlängas som en tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Haninge. Detta kan göras utmed existerande väg 259 utan att skada intilliggande naturreservat. Detta skulle leda till att fler av de som idag tar bilen för att slippa omvägen med pendel via Älvsjö istället kan ställa bilen och ta spårvagnen. ■

Se RS filmer:
Strandskyddet och allemansrätten är värd att försvara

Läs mer om vårt arbete för Haninges natur:
Slåtter i Jordbro för levande ängar
2,4 ton miljöavfall plockades i Haninges skogar
Stoppa planerna att avverka i skärgårdsreservaten
Rädda Miljöverkstan
Nej till massiv stenkross i Österhaninge

Natur som vi varit med och räddat med boende och föreningar:
Massivt engagemang räddade gammelskogen på västra Ornö (2022)
Långsjöns strand fredas från exploatering  (2018)
Rudan räddas – förslaget om bilbro och exploateringar skrotas (2018)
Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas från skövling (2017)
Exploateringen av Söderbyskogen stoppas (2017)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.