onsdag 27 april 2022

Var är kompensationen till barnfamiljerna?Rättvisepartiet Socialisterna synar regeringens budget


av Stephen Rigney
, socialsekreterare och kandidat #5 på Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel i Haninge kommunval 11 september
- - -

De kraftiga prisökningarna när det gäller mat, el och bränsle har lett till att allt fler familjer har svårt att få ekonomin att gå runt, men i princip utan någon reaktion från regeringen. Även de förslag som har lagts fram kommer i bästa fall bara att ha begränsad påverkan.
"trots att biståndet ska öka i takt med inflationen har studier visat att dagens nivåer är lägre än för 35 år sedan"

Ett av förslagen är exempelvis återinförandet av det tillfälliga tilläggsbidrag som betalades ut till barnfamiljer med bostadsbidrag under delar av pandemin. Syftet med tillägget är, enligt regeringen, att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har drabbats allra hårdast av de ökade kostnader för såväl el som livsmedel. Tillägget kommer, som tidigare, att motsvara 25 procent av det vanliga bostadsbidraget som barnfamiljerna har rätt till.

Bostadsbidrag är dock inkomstprövat, vilket innebär att rätten till ersättningen minskar ju större inkomster familjen har. En kombination av höga hyreskostnader som inte godkänns fullt ut tillsammans med ett tak på högsta bidraget och orimliga inkomstgränser innebär att även familjer med väldigt låga inkomster lätt kan bli av med bidraget eller bara har rätt till ett lågt belopp.
En familj med två heltidsarbetande föräldrar skulle exempelvis inte ha rätt till någonting, oavsett hur många barn de har eller om de tvingas betala en ockerhyra varje månad. Samtidigt har Försäkringskassan blivit allt hårdare när det gäller krav på att uppvisa hyresvärdens godkännande när man bor i andrahand – en lyx som allt fler inte har.

Slutresultatet blir att många som befinner sig i en svår ekonomisk- och bostadssituation inte uppfyller de orimliga kraven och kriterierna, och kommer heller inte att se någon förbättring av sin situation.
Trots detta är bostadsbidrag underutnyttjat enligt en nypublicerad statlig utredning. Fler som egentligen skulle ha rätt till ersättningen ansöker aldrig. Bland en av förklaringarna till detta är att många barnfamiljer undviker att ansöka ur en rädsla av att senare bli återbetalningsskyldiga på grund av de krångliga reglerna när det gäller hur inkomster ska rapporteras och räknas.

Särskilt drabbade är de som inte har fasta anställningar eller som har oregelbundna inkomster – med andra ord de som oftast arbetar inom lågavlönade branscher och som redan har ansträngda ekonomier.
Och barnfamiljer som har det mest knapert och som behöver söka ekonomiskt bistånd kommer inte att se någon skillnad i sin ekonomi. Enligt förslaget kommer dessa hushåll inte att kunna behålla tillägget, utan det kommer att räknas av från det stöd som betalas ut.

Låga löner, skenande hyreskostnader och, inte minst, den systematiska urholkningen av såväl arbetslöshets- som sjukförsäkring innebär att många inte har något annat val än att ansöka om ekonomiskt bistånd. Och för allt fler är detta inget tillfälligt stöd – som ursprungligen var syftet – utan det enda alternativet för att kunna överleva.
Men trots att biståndet ska öka i takt med inflationen har studier visat att dagens nivåer är lägre än för 35 år sedan sett till prisutvecklingen och köpkraften. Det påpekades redan år 2011 att riksnormen – ett fast belopp som ska täcka kostnader för bland annat mat, kläder, hushållsprodukter och fritidsaktiviteter – motsvarade mindre än 90 procent jämfört med år 1985.

Om biståndet dessutom hade följt den allmänna utvecklingen i samhället vad gäller hushållsinkomster skulle riksnormen – som då var cirka 3 700 kronor per månad för en ensamstående vuxen – ligga på nästan 7 000 kronor. Elva år senare ligger den fortfarande på bara 4 250 kronor.
Tillägget kommer säkert att vara ett välkommet tillskott för de som verkligen kämpar för att hålla huvudet över ytan och som kan få det. Men det är alldeles för lite och kommer trots regeringens fina ord inte att ge någon riktig kompensation till de vars plånböcker är redan helt tomma. 


Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:
  • Ta bort momsen på mat.
  • Fördubbla barnbidraget.
  • Omedelbar höjning av riksnormen.
  • Omedelbar höjning av såväl inkomstgränserna som bostadbidragsnivåerna.
  • Det tillfälliga tilläggsbidraget och ett fördubblat barnbidrag måste undantas från ekonomiskt bistånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.