fredag 6 maj 2022

Det kämpande arbetaralternativet i Haninge kommunval

En av hittills fem demonstrationer med undersköterskor och vårdbiträden mot 12-timmarspassen

Rättvisepartiet Socialisternas laddar upp inför valet 

Den 6-15 maj har Rättvisepartiet Socialisterna något som heter ”Lilla valrörelsen” i Haninge, en sorts tjuvstart på valkampanjen. Partiet kommer att ha kampanj på torgen varje dag, samt knacka dörr och dela flygblad i Jordbro, Brandbergen, Handen, Västerhaninge, Tungelsta, Vega och Vendelsö. Målet är att värva fler medlemmar och att aktivera partiets sympatisörer inför valkampanjen som äger rum mellan den 1 augusti och 11 september. 
Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet i kommunvalet som ställer upp med kandidater på en vanlig arbetarlön och som har en tydlig socialistisk politik mot dagens rusande klassklyftor, klimatkrisen, militariseringen och etablissemangets frontalangrepp på våra arbetsvillkor och välfärd.
"Kampen behöver en röst i kommunfullmäktige, som vägrar att rösta för fler nedskärningar och försämringar, som avslöjar hemliga planer de andra politikerna talar tyst om"
Mattias Bernhardsson, arbetsplatsorganisatör och förstanamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval / samordnare kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap:
Mattias Bernhardsson

– De etablerade partierna har gömt sig i kommunhuset sedan förra valet och fortsatt att försämra för barn, äldre och kommunanställda. Rättvisepartiet Socialisterna har däremot verkat och organiserat på arbetsplatser, i bostadsområden, på gator och torg. Tillsammans har vi räddat fritidsgårdar och barnomsorg på obekväm arbetstid, stoppat nedskärningar i förskolan, stoppat halveringen av kommunanställdas friskvårdsersättning och räddat skogar från skövling. 
– Kampen behöver en röst i kommunfullmäktige, som vägrar att rösta för fler nedskärningar och försämringar, som avslöjar hemliga planer de andra politikerna talar tyst om. Och som vågar stå för en politik som utgår från behoven i välfärden och tar pengarna där de finns – från storföretagen, bankerna och vapenindustrin.
Rättvisepartiet Socialisterna går till val med självförtroende i ryggen. Vi var med och byggde den stora rörelsen runt om i landet som stoppade regeringens förslag på marknadshyror förra året – och vi har stärkt vår förankring på Haninges kommunala arbetsplatser genom kampanjer tillsammans med anställda mot försämrade arbetsvillkor och nedskärningar.
Etablissemangets partier jobbar också hårt, men med helt andra avsikter och från stängda rum. Det pågår en chockdoktrin i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen och de andra högerpartierna utnyttjar det fruktansvärda kriget i Ukraina för att snabbansluta Sverige till Nato utan folkomröstning och nästan fördubbla anslagen till militären – en miljardrullning motsvarande 100 000 nya vårdanställda.


Chockdoktrinen har också som syfte att vända bort uppmärksamheten från de växande orättvisorna i Sverige. De drastiska prisökningarna innebär att de flesta upplever reallönesänkningar. Och allt fler, som redan hade det svårt, söker sig till hjälporganisationer.
Priskrisen visar på behovet av en socialistisk politik. De stora matjättarna höjer inte bara priserna för att täcka sina högre kostnader, utan för att upprätthålla makabra privata vinster – om de stora livsmedelsföretagen övertogs i gemensam ägo utan vinstintresse skulle matpriserna kunna regleras. Elprisökningarna är direkt kopplade till de privata bolagens vinstjakt – om elbolagen och elnäten återtogs i gemensam ägo skulle priserna kunna sänkas och klimatomställningen påbörjas. Och återtagande av bostäder i allmännyttan skulle omedelbart kunna innebära sänkta hyror snarare än höjda.

Louise Strömbäck, stationsvärd, skyddsombud och andranamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval:

– Prisökningar på mat, kollektivtrafik, el och hyror pressar allt fler arbetare, barnfamiljer och pensionärer till en tillvaro på marginalen. Samtidigt fördubblade Sveriges miljardärer sina förmögenheter under pandemin. Men vi arbetare, som får samhället att gå runt, vi fick knappt skyddsutrustning på jobbet.
Det är inte bara storföretag, miljardärer och banker som har samlat stora överskott på välfärden och arbetarnas bekostnad – även kommunerna har gjort det. Under pandemin stängdes många verksamheter. Sen har smygnedskärningar genomförts metodiskt under uppstarten.
Haninge kommun är inget undantag, som gjorde över 623 miljoner kronor i vinst 2021 – hela 11 procent av kommunens samlade skatteintäkter och statsbidrag. Ändå fortsätter S-C-L-KD-styret att försämra för äldre, unga och kommunanställda.

Rättvisepartiet Socialisternas film "Haninge: Ta bort 12-timmarspassen". Skruva upp volymen!

”Tryck skiten uppåt!”. Det var det svaret Sundsvalls lärare gav nedskärningspolitikerna när de gick ut på gatorna i december och med sina protester tvingade politikerna att backa på hälften av nedskärningarna. Vi behöver göra likadant här.
Idag trycks eländet nedåt; stora rikedomar skapade av folket samlas i toppen, sen rinner alla försämringar nedåt; sparkraven börjar när staten prioriterar gåvor till mångmiljardärerna framför välfärden, sen skickas det ned till kommunpamparna, sen till nämndpolitikerna, vidare till förvaltningsledningen, sen ett snäpp ned till verksamhetscheferna. Sen finner kommunanställda helt plötsligt att de inte längre har rätt att ta ledigt en långhelg.
Vår socialistiska valkampanj i Haninge kommer att vara en röst åt välfärdens hjältar, som inte nöjer sig med applåder, utan kräver pengarna och villkoren tillbaka.

”Vi anser att Rudan är en av de största befintliga tillgångarna för att utveckla Haninges stadskärna”, skrev M, KD och L i ett gemensamt förslag till Stadsutvecklingsplanen. Strax därefter enades de med Socialdemokraterna om att bygga en bilbro, vilket hade varit första steget ett för en vidare exploatering. 2018 stoppades förslaget på grund av den massiva opinionen som skapats efter en högljudd kampanj av Rättvisepartiet Socialisterna.

Vi kommer också att visa på klyftan mellan etablissemangets vision av vilken sorts stad som byggs och haningebornas. De styrande politikerna talar om att ”Haninge ska bli storstad” och att ”passera 100 000 invånare” – mål som många haningebor inte känner igen sig i.
I bygghetsen offras grönområden, kulturhistoria, skogar och kulturlandskap. Politikerna vill lösa den stora befolkningsökningen med stordrift på skolor och förskolor, med över tusen barn och ungdomar intryckta i enorma komplex.
I bygghetsen saknas en motsvarande utbyggnad av skolor, kultur och mötesplatser. Vi behöver kvarter med föreningsliv, sammanhållning, välfärd och trygghet – inte sovstäder.
Vi behöver också bygga bostäder där folk har råd att bo. Idag styrs byggandet och stadsplaneringen av ett fåtal riskkapitalister; Victoriahem (tidigare Hembla) som niodubblat sina vinster på fem år genom överhyror och som nu äger nästan hela hyresbeståndet i Jordbro och Brandbergen; eller Samhällsbyggnadsbolaget som tillskansade sig stora byggprojekt i Jordbro, Västerhaninge och Brandbergen centrum genom kompisaffärer med S-ledda styret.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att vara det enda partiet i valet som kräver att bostäder ska tillbaka till kommunal regi – allmännyttan – med lägre hyror och ordentligt underhåll, som kräver demokratisk stads- och markplanering med omvänd planprocess (samråd först genom stormöten). ■

De kommunanställdas parti: Vi tar fajten mot 12-timmarspassen
Arbetsplatsmöte på Hagagården med Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg

Ulrika Nuñez Lindgren, undersköterska, admin för Äldrevårdsuppror Haninge och kandidat nr 11 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval:
Ulrika Nuñez Lindgren

– Politikerna borde prova på att jobba i hemtjänsten och på äldreboendena. Vi vill ha ett slut på minutjakten i hemtjänsten och underbemanning med usla scheman på boendena. I hemtjänsten finns knappt några körtider, vi ska ta oss mellan Vega och Norrby på två minuter och det blir knappt nån tid med de äldre. På boendena har många slutat för att de inte orkar med 12-timmarspassen. Vi är över 200 anställda som gått med i kampanjen mot de påtvingade 12-timmarspassen och vi kommer att fortsätta kämpa tills de styrande lyssnar.

Vi stoppade försämringen av friskvårdsersättningen
Kommunen halverade alla kommunanställdas friskvårdsersättning, utan information eller demokratiska beslut. Rättvisepartiet Socialisterna slog larm och JO-anmälde kommunen. Facket reagerade. I höstas höjdes ersättningen igen och alla kommunanställda ersattes retroaktivt med 1 000 kronor. 

> Läs hela vårt program för äldreomsorg och arbetsvillkor här

Nej till stordrift på våra barn


Ida von Rosen, förskollärare, arbetsplatsombud och fjärdenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval:
Ida von Rosen

– Det är för stora klasstorlekar i skolan och för stora barngrupper i förskolan. Det behövs många fler skolor och förskolor – och fler anställda. Idag finns det inte tillräckligt med anställda för att täcka hela schematiden, så vi måste alltid jobba över. Vi vill kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag och ge barnen det de har rätt till, samtidigt som vi faktiskt hinner följa läroplanen. Idag bryts skollagen hela tiden.
 
– Vi kräver att alla barn ska få det stöd de behöver. Därför kräver vi att det i skolan ska vara ett tak på max 20 elever per klass. Och i förskolan max 15 barn per storbarnsgrupp, 12 per mellanbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp på tre anställda.
Vi räddade Nattugglan
Det socialdemokratiskt ledda styret i Haninge ville stänga Nattugglan, kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid som är så viktig för samhällsbärande arbetare. Kommunen hänvisade istället föräldrarna till ett vinstrivande fuskföretag. Rättvisepartiet Socialisterna tog strid tillsammans med föräldrar och anställda som samlade vittnesmål om slavliknande villkor på det privata ”alternativet”. Kommunen tvingades backa och nu har Nattugglan räddats!

Vi stoppade nedskärningar på barn med extra stöd
Tillsammans med 85 anställda i kampanjen Nej till nedskärningar på Haninges förskolor vann vi en viktig delseger på Handens förskolor – det blev ingen neddragning på de extra pedagogiska timmarna som är så viktiga för barn i behov av extra stöd. Vi fortsätter kampen mot nedskärningarna och för mindre barngrupper. Anställda som vill gå med i gruppen kan mejla rs@socialisterna.org. 

> Läs hela vårt program för skola och förskola här

Trygga gator, trygg uppväxt
När frisörerna i Jordbro centrum utsattes för beskyddarverksamhet och hot 2019 samlade Rättvisepartiet Socialisternas till stödaktion. 100 personer slöt upp under dagen.

Robert Bielecki, journalist tidningen Offensiv och tredjenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval:
Robert Bielecki

– Drygt var fjärde invånare i Haninge kommun har oroat sig för att bli överfallen eller misshandlad i området där de bor. Det är fel att samla pengar på hög som Haninge gör när det behövs akuta trygghetsinsatser. Vi vill ha bättre belysning på kvällarna och trygghetsvärdar i centrum och vid pendeln. Det kräver ett stopp på högerpolitiken. Kommunstyrets politik gör det lättare för kriminella gäng att rekrytera unga. Ekonomisk utsatthet och arbetslöshet bidrar till våld och droger i hemmet. Ensamstående föräldrar med flera otrygga jobb får ingen avlastning av socialtjänsten. Och skolan saknar resurser till att hjälpa elever som hamnar efter.

Rättvisepartiet Socialisternas film "Offra inte Haninges unga". Vrid upp volymen! 

> Läs hela vårt trygghetsprogram här ■

Tryggt boende: Kamp mot hyreshöjningar och uselt underhåll
Rättvisepartiet Socialisternas felanmälningsaktion vid Victoriahem (fd Hembla) i december 2021: "Slå på värmen i våra element!"

Jamila Zrioui, lokalvårdare och sjättenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval:
Jamila Zrioui

– Hyreshöjningar och dåligt underhåll, det är det vi hyresgäster i Jordbro får. Många bor väldigt trångbott, med flera generationer i små lägenheter. I vintras funkade inte elementen för många. Barn gick och la sig med vinterjackan på. Vi mobiliserade protester mot detta och nu i valet kräver vi ett stopp för att vår bostäder blivit spekulationsobjekt för ökade vinster. De nybyggda privata hyresrätterna är både slarvigt byggda med många fel och brister och med alldeles för hög hyra. Vi vill ha kommunala hyresrätter. Våra bostäder måste bli allmännytta igen.

 > Läs hela vårt bostadsprogram här


Bevara vår gemensamma natur
Rättvisepartiet Socialisternas film: Strandskyddet och allemansrätten är värda att försvara. Vrid upp volymen!

Över 180 skogsområden är planerade för avverkning i Haninge enligt Skogsstyrelsen. Kommunledningens passivitet har inneburit att flera planerade naturreservat har huggits ned. Samtidigt pressar pengastarka intressen fram allt fler undantag från strandskyddet. Våra orörda stränder bebyggs allt snabbare med lyxbostäder och rikemansreservat åt den rikaste procenten. Det pågår en privatisering av allemansrätten.

Rättvisepartiet Socialisternas film: Bevara Haninges skogar. Vrid upp volymen!

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har tillsammans med boende och andra föreningar räddat sex skogar och naturområden i Haninge från skogsmaskiner och grävskopor. Det är inte lyxbostäder mitt i orörd natur som kommer att lösa bostadsbristen, utan billiga kommunala hyresrätter nära till kollektivtrafik och skolor.

> Läs hela vårt miljöprogram här

Öppet möte
Torsdag 12 maj, kl 19 på Kaféscenen i Jordbro,
Moränvägen 25. Kom och träffa våra kandidater

Några av våra viktigaste stridsfrågor:
  • Bort med 12-timmarspassen i äldreomsorgen.
  • Fler anställda i skola och omsorg – inte sämre scheman och arbetsvillkor.
  • Nej till stordriften i skola och förskola – mindre klasser och barngrupper.
  • Välfärd utan vinst och riskkapitalister.
  • Trygga jobb och kollektivavtal åt alla – kamp mot rasistisk splittring.
  • Bevara skogarna, strandskyddet och allemansrätten.
  • Kamp mot klyftorna och klimatkrisen – låt bankerna och storföretagen betala.
  • Internationell solidaritet mot krig och militarism – för demokratisk socialism och arbetarstyre. Välfärd åt alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.