tisdag 10 maj 2022

Stridbar förskollärare i Haninge ställer upp i valet


Förskolläraren och arbetsplatsombudet Ida von Rosen fjärdenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge kommunval 11 september

Läs mer om våra valfrågor här  > Se listan med alla våra kandidater här

Ida von Rosen är förskolläraren och arbetsplatsombudet som inte tror på att knyta näven i fickan, utan på att anställda kan påverka genom att gå ihop och ställa krav tillsammans. Lärare i skola, förskola och fritidshem larmar om en ohållbar arbetssituation, liksom vikarier, barnskötare, elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Det behövs ett uppror bland alla skolanställda, menar Ida von Rosen, som nu är klar som fjärdenamn på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunvalet i Haninge den 11 september.
"under sommaren backade cheferna från nedskärningarna"
– Det är för stora klasstorlekar i skolan och för stora barngrupper i förskolan. De styrande politikerna i Haninge planerar dessutom för stordrift i lokaler, ibland med över tusen barn och ungdomar från förskola till högstadium, intryckta i stora skolkomplex. Istället behövs många fler skolor och förskolor i närområdet – och fler anställda.
Alla partier lovar mindre barngrupper och har gjort det i åratal. Men i styrande ställning blir det tvärtom. Ida von Rosen och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att se till att de etablerade partiernas pratmakare bemöts med verkligheten från golvet under valrörelsen.
– I april beslutade kommunfullmäktige att barngrupperna skulle minska med ett barn per grupp. Det lät fint men det fanns ingen sanning i det. Direktiven som gick ut till avdelningarna var att vi skulle planera för i snitt 19,5 barn/barngrupp till hösten, det är alltså 1,5 barn mer per grupp än för två år senräknar Ida upp
– I praktiken innebär det 15 barn per barngrupp för 1-åringar, 18 barn per barngrupp för 2-åringar, 20 barn per barngrupp för mellanbarn (2,5-4 år) och mellan 23 och 25 barn per barngrupp för storbarn (4-6 år).
Skolverkets riktlinjer säger dock att barngrupperna ska vara begränsade till max 12 barn i åldern 1-3 år och max 15 barn i åldern 3-5 år.
På ett dialogmöte med nämndens högsta politiker och tjänstemän under förra året frågade Ida von Rosen hur de ser på att förskolor tvingas bryta mot lagar och förordningar varje dag. Nämndens ordförande Tobias Hammarberg (L) bestred inte att det var lagbrott utan konstaterade bara krasst att ”Haninge inte har någon dom på sig”.
– Denna attityd är inte bara elitistisk, den är barnfientlig. Den konstanta nedskärningspolitiken som varit gällande i åratal har slagit mot de barn i störst behov av stöd i språk och inlärning. Men vi sa att nu får det vara stopp för dettaberättar Ida.  
Förra året var Ida von Rosen en av initiativtagarna till kampanjen "Nej till nedskärningar på Haninges förskolor". Det var i januari 2021 som ledningsgruppen i Södra Handens förskoleområde skickade ut brev till anställda med budskapet att "Vi kommer inte kunna ha den extra pedagogtid som vi haft på flera av våra avdelningar utan vi ser över och vänder på varje pedagogtimme".
Rättvisepartiet Socialisterna och Ida byggde upp en digital kampanjgrupp med 85 anställda från hela Haninge och gick ut med ett upprop mot nedskärningarna i Mitt i Haninge. Under sommaren backade cheferna från nedskärningarna: De extra pedagogiska timmarna fick vara kvar.
"4 av 10 lärare övervägt att sluta som lärare"
Forskningen visar att tillgången till förskollärare är avgörande för likvärdigheten i förskolan.
– Med fler förskollärare på avdelningarna skulle färre barn behöva extra stöd i grundskolan, färre barn skulle bli hemmasittare, färre barn skulle hamna snett när de blir ungdomar. De styrande politikerna tänker inte långsiktigtkonstaterar Ida
– Lagen säger att det måste finnas förskollärare för att bedriva undervisning, och alltså få kalla sig förskola. På en del förskolor nöjer man sig med en ensam förskollärare på en hel förskola som då ska ha ansvar för alla barns utbildning, utvecklingssamtal, hela verksamhetsutvecklingen. 
– Antalet förskollärare per förskola minskar dock stadigt eftersom politikerna inte anser sig ha råd att anställa förskollärare, och många nyutexaminerade har enormt svårt att hitta jobb. Istället sätter man in "vikarier" som inte ens har riktiga vikariat eftersom tjänsten inte är tillsatt sen innan, på korttidskontrakt eller timanställningar. 
– Vikarierna saknar ofta helt utbildning för att jobba med barn och får inte lämnas själva med barn eller hjälpa med toalettbesök och blöjbyten, förrän de har arbetat ett tag i verksamheten. Dock byts dessa vikarier ofta ut efter ett kort tag, och personalomsättningen blir stor, vilket som vanligt, drabbar de sköraste barnen mest.
Det är inte bara barnen som drabbas, anställda går på knäna. Enligt undersökningen "The show must go on" från Lärarförbundet så har 4 av 10 lärare övervägt att sluta som lärare.
"...en klass tillsammans med över 30 elever"
– Tänk om arbetsmiljölagen faktiskt skulle följas, frågar Ida och förklarar: 
– I arbetsmiljölagen står det bland annat att "arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende" samt att arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att se till att arbetstagare orkar med livet utanför arbetet. 
– Man ska alltså ha möjlighet att orka umgås med sin familj, laga mat, kanske till och med träna, gå på bio och träffa vänner. När jag som arbetsplatsombud påpekar detta för mina kollegor tittar de skeptiskt på mig, och börjar ofta skratta uppgivet. För det här är en utopi för de allra flesta som arbetar inom skolan – oavsett semestertjänst, ferietjänst, visstidsanställning eller timanställning. Arbetsbelastningen är så hög att många går hem från jobbet och orkar ingenting.
I grundskolan är det lika illa som i förskolan berättar Ida:
– De flesta skolor i Haninge byggdes som tvåparallelliga, men har idag tre parallella klasser. Detta gäller bland annat Tungelsta skola som idag inte har tillräckligt med klassrum på högstadiet utan som hela tiden måste pussla. I Kvarnbäcksskolan hade man under tre år tre paralleller i åk f-3, vilket gjorde att åk 5 och 6 blev tvungna att gå i baracker, men sen såväl elever som lärare började fly därifrån pga ny ledning, har de istället slagit ihop klasserna på mellanstadiet så att åk 4 är en klass med 30 elever och åk 5–6 är en klass tillsammans med över 30 elever. 
– Även lärarstudenter flyr läraryrket, vilket är ett allvarligt tecken på att skolans arbetsmiljö är katastrofal. Vi står inför en stor lärarbrist de närmaste åren, men precis som med sjuksköterskor så är det inte på grund av avsaknaden på lärare, utan på grund av att lärare byter yrkesbana, många innan de blir utbrända, men en stor del hinner gå in i väggen både en och två gånger innan de bestämmer sig för att sluta. För nyutexaminerade lärare är det inte ovanligt att gå in i väggen redan under sitt första år i yrket. Vi andra som är kvar, eller har lyckats komma tillbaka, är det för att vi har sänkt våra ambitioner så lågt att vi nästan skäms.
I valet till kommunfullmäktige kommer det vara tydligt att det finns ett parti som kämpar för verklig förändring, för en likvärdig skola och förskola som inte lämnar något barn bakom och för ett stopp på de usla arbetsvillkoren. Det partiet är Rättvisepartiet Socialisterna, som ger fullt stöd till Förskoleupprorets kamp för bättre villkor. Vi uppmanar alla att sluta upp till deras protest den 14 maj kl 14.00 på Norrmalmstorg i Stockholm. 

RS Haninge

Rättvisepartiet Socialisternas program för skola, förskola, fritids och vuxenutbildning:

  • Alla barns rätt till bra och fungerande skolor med tillräckliga resurser – kraftig satsning på stödundervisning och läxläsning i skolan.
  • Nej till stordrift – ja till skolor i närmiljön. Kommunen måste ta fram en plan för nya skolor och förskolor i hela Haninge.
  • Max 15 barn per storbarnsgrupp, 12 per mellanbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp på tre anställda i förskolan.
  • Max 20 elever per normalklass i grundskolan, gymnasiet, komvux och Sfi. Fler planeringstimmar behövs.
  • Max 30 barn per fritidshemsavdelning.
  • Nej till vinstdrivande friskolor som slukar skattepengar.
  • Fullvärdigt komvux, återinför de nedlagda programmen.

Rättvisepartiet Socialisterna har en lång historia av kamp för skolan i Haninge:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.