måndag 30 januari 2023

Pendel med tågvärdar – nu eller för alltid?

Susann Högye-Bäckman

Avvecklingen av tågvärdarna pausad

av Susann Högye-Bäckman, vice ordförande för Seko Pendelklubben // Artikel i Offensiv
- - -

Ja, det är frågan och svaret är för oss ännu okänt.
Vad som är känt är att Trafiknämnden hade ett möte den 24 januari där punkt 12 på dagordningen handlade om att pausa avvecklingen av tågvärdar. Förslaget klubbades igenom och man gick ut i media och uttalade sig om att nu ska en ny utredning tillsättas och under tid av denna så ska pendeltågen besättas med tågvärd.
"Vi ser detta som en delseger, om än försiktig"
Hur reagerar då MTR på detta? Jo samma dag som Trafiknämndens möte sänder MTR.s trafikchef ut ett mail till samtliga kollegor. I det påtalar man att man inte mottagit några nya direktiv från sin uppdragsgivare, Trafikförvaltningen, varför man kommer att fortsätta som vanligt. Ett meddelande läggs nästan samtidigt ut på MTR.s interna kanaler om att det nya regionsstyret hade fattat beslut om att den tidigare aviserade utredningen ska påbörjas och Oj, vad man välkomnar den. Det kom också liksom tidigare en del floskler om hur viktig säkerheten är och att man samarbetat med skyddsombuden vid riskanalyser. Jo det har man till viss del gjort. Dock i efterhand då Arbetsmiljöverket slog ner på den tidigare riskanalysen och krävde samarbete med skyddet och hotade med vite i annat fall.

Hittills har MTR rullat ut två tågomlopp/dag (tågomlopp är från en startstation till slutstation och tillbaks, osv tills det tåget tas ur trafik för dagen) som endast har en förare ombord. Vänsterpartiet säger i sina sociala kanaler att nu i o m pausningen av PTU-projektet (Pendeltågens Tekniska Utveckling) ska inga förare köra ensamma.
Så tolkar inte MTR Trafiknämndens beslut. Ordern från Trafikförvaltningen, som är den instans som framför beslutet, tolkar man istället som att det endast är avvecklingen av tågvärdar som är pausad. Inte de redan tagna stegen i projektet.
Man fortsätter därför framföra två tågomlopp/dag utan tågvärd. Man kommer också fortsätta att installera kameror och utbilda förare i att framföra tågen ensamma.

Så hur ska nu den nya utredningen gå till? Ja, det framgår inte. Inte heller vem eller vilken instans som ska bistå mer än uppdragsgivaren Trafikförvaltningen.
Låt mig då påminna om MTR.s tidigare Säkerhetsdirektör David Lagneholm som nu innehar titeln VD för SL tillika chef för Trafikförvaltningen. Med sig har han också Erik Norling som tog över rollen som säkerhetsdirektör på MTR efter Lagneholm och som nu också han chef på Trafikförvaltningen. Hjälp mig gärna från att bli konspirationsteoretiker här!

Hur detta kommer sluta är för tidigt att säga. Men vi ser detta som en delseger, om än försiktigt. Att media och politiker har uppmärksammat problemen känns ändå hoppfullt.
Vi sätter nu hoppet till att man får till en oberoende utredning som tydligt visar det vi redan vet: att vi behöver vara två med säkerhetstjänst ombord på ett pendeltåg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.