måndag 20 februari 2023

”Historisk höjning” innebär lägre levnadsstandard

Foto: Depositphotos

Fusket bakom regeringens stödåtgärder


av Stephen Rigney
, socialsekreterare // Artikel i Offensiv
- - -

Både den gamla S-ledda och den nya blåbruna regeringen har slagit sig för bröstet när det gäller stödåtgärder för de som får olika socialförsäkringar som exempelvis pensioner, sjukersättning, föräldra- och sjukpenningar samt studiemedel. Men verkligheten är den motsatta.
"Försäkringskassans egen prognos tyder på att levnadsstandarden kommer att sjunka för de som har behov av socialförsäkringen"
Genom en relativt kraftig höjning av prisbasbeloppet – som påverkar storleken på fler ersättningar – menar regeringen att den har gjort vad den kan för att skydda de lågavlönade och sjuka. Höjningen för 2023 – på 4 200 kronor – är den största någonsin och nästan lika stor som den totala ökningen mellan 2012-2022.
Men som rapporten Korta analyser 2023:1 av Försäkringskassan visar har höjningen i verkligheten inte inneburit den ökning i inkomster som regeringen har försökt framställa. Redan när det nya prisbasbeloppet började gälla vid årsskiftet hade dess reala värde sjunkit till 93,7 procent av det ursprungliga.
Det betyder att för varje 100 kronor som man får extra i ersättning är det egentligen bara värt 93,7 kronor när det gäller köpkraften – vad man faktiskt kan köpa med pengarna. Detta beror på att prisbasbeloppet för året beräknas utifrån den officiella inflationsnivån i juni månad året innan; med andra ord har årets prisbasbelopp beräknats utifrån hur inflationen såg ut för sex månader sedan, trots att inflationen har fortsatt att stiga sedan dess! Och eftersom prisbasbeloppet fastställs bara en gång om året betyder det att så länge inflationen ökar kommer det faktiska värdet att fortsätta minska.
I bästa fall släpar ökningen ”bara” sex månader efter inflationen och i värsta fall hela 18 månader. År 2022 var de motsvarande siffrorna 97,4 samt 86,2 procent vid årets början respektive slut.

Försäkringskassans egen prognos tyder på att levnadsstandarden kommer att sjunka för de som har behov av socialförsäkringen, trots vad som kallas för en ”historisk höjning”.
I ett exempel visas hur en ensamstående person med sjukersättning på garantinivå (för de som har haft låga eller inga inkomster, men som inte ens alla har rätt till) kommer att få nästan 1 000 kronor extra i månaden, men bara ha hälften så mycket kvar när månaden tar slut jämfört med förra året (från 807 kronor till 438 kronor).
Beräkningen är dessutom väldigt generös och tar inte hänsyn till de ockerhyror som många tvingas betala varje månad och inte heller till de chockhöjningar som hyresvärdarna kräver och i vissa fall redan har fått igenom.

Men inte alla ersättningar är kopplade till prisbasbeloppet. ”Tillfälliga” ersättningar som sjuk- och föräldrapenning påverkas bara delvis då prisbasbeloppet avgör taket på det högsta beloppet, men inte själva ersättningen. Där är det tidigare inkomster som ligger till grund för beräkningen. Det betyder att de som har inkomster över taket har sett sina ersättningar öka, men inte de som haft lägre eller inga inkomster.
Och det är utan att nämna de ersättningar som låginkomstfamiljer är mest beroende av – barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd – som inte alls påverkas.
De låga inkomststaken inom socialförsäkringen innebär dessutom att även hushåll med låga inkomster inte alltid har rätt till vissa ersättningar som bostadsbidrag. Trots att det är just sådana hushåll som drabbas mest av hyres- och prishöjningarna.

Sedan valet har det varit svek efter svek, trots alla vallöften om att skydda hushållen från inflationen – från elstödet till bensinpriser till socialförsäkringen. Samtidigt får vi höra från kapitalisterna (och fackpamparna som har köpt samma argument!) att vi alla sitter i samma båt och att vi måste vara återhållsamma när det gäller löne- och ersättningshöjningar.
Men vi sitter inte alla i samma båt som storbankerna som har gjort rekordvinster, som direktörerna som har fått stora lönehöjningar eller som livsmedelsjättarna vars giriga spekulation har lett till att matpriserna har stigit med upp till 20 procent i vissa fall – långt över den officiella inflationen. De sitter på sina yachter medan vi drunknar vid sidan av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.