tisdag 28 februari 2023

Skyddade boenden i privatas händer riskerar liv och hälsa

Det är förkastligt att profiter görs på våldsutsatta kvinnor och barn (Foto: Wikimedia Commons / Amanda Weber).

Pengar som kan gå till att rädda kvinnor och barn ur våldsamma situationer går istället till privata företags vinster


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Allt färre våldsutsatta kvinnor får plats på ett skyddat boende för att det saknas pengar hos kommunerna. Samtidigt gör privata företag mångmiljonvinster på att erbjuda skyddade boenden. Sveriges kvinnojourer kräver nu ett förbud för vinster på skyddade boenden.
"alla anmälningar som har gjorts gällde privata företagens boenden"
Kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet av män nekas allt oftare skyddat boende. Det är kommunen som ska stå för skyddat boende, men kommunens pengar räcker inte till. Anledningen till detta är att pengarna går till privata aktörer som upphandlats av kommunerna för att erbjuda skyddade boenden.
Dessa privata företag tar två till tre gånger så mycket betalt av kommunerna som de ideella kvinnojourerna gör, vilket leder till att färre kvinnor kan få hjälp för samma mängd pengar. Vanligtvis kostar en natt på ett skyddat boende mellan 1 000 och 2 500 kronor, men vissa upphandlingar har lett till kontrakt på 3 500 kronor per natt, som betalas till privata aktörer av kommunerna.

I dagsläget är det så illa att en stor majoritet av de kvinnor som söker hjälp blir nekade. Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) skriver i en debattartikel i Aftonbladet den 14 februari att det nästan är omöjligt att få plats på ett skyddat boende. Det krävs nästan att det föreligger en risk att bli mördad.
Pengar som kan gå till att rädda kvinnor och barn ur våldsamma situationer går istället till privata företags vinster. Och allt fler skyddade boenden blir privata – år 2012 drevs åtta procent av privata företag, men år 2019 hade det ökat till 37 procent.
De privata aktörerna har till och med gått ihop och bildat en egen riksorganisation som de kallar Robs (Riksorganisationen för skyddade boenden i Sverige) – aningen snarlikt det mer etablerade namnet Roks som är riksorganisationen för de ideella jourerna.

En granskning från år 2021 som har gjorts av Hem & Hyra visade att alla anmälningar som har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som gällde bristande kvalitet på skyddade boenden enbart gällde privata företagens boenden.
Roks kräver i sin debattartikel att vinster på skyddade boenden ska förbjudas. Kommunens resurser räcker inte till för att hjälpa de kvinnor och barn som försöker fly ett våldsamt hem. Även om kommunerna fick mer pengar kvarstår problemet att pengarna inte går till att erbjuda skyddade boenden, utan till privata företags vinster.

Det behövs ett stopp på vinster i hela välfärden i kombination med kraftigt ökade resurser till Sveriges kvinno- och tjejjourer för att de ska kunna bedriva skyddade boenden utan vinster.
Att få komma till ett skyddat boende ska vara en självklarhet och vetskapen att den möjligheten finns gör det lättare att lämna.
I dagsläget riskeras både kvinnors och barns liv till följd av vinsthetsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.