onsdag 1 mars 2023

Efter (s)veket mot tågvärdarna – kaos i pendeltrafiken

Foto: AleWi


av Susann Högye-Bäckman
, tågvärd och fackligt aktiv i pendelklubben
- - -

Ännu ett svek från politikerna i Trafiknämnden. Tågvärdarna på pendeln ska bort. Det är nu ett faktum och vallöften från i huvudsak Jens Sjöström (S) i Trafiknämnden är inte värda ett smack.
"Från fackligt håll är vi inte nedslagna än. Kampen fortsätter"
De fackliga klubbarna och skyddsombuden på Pendeln har arbetat hårt för att lägga fram fakta angående tillgänglighet och säkerhet i och med den utlovade utredningen. En utredning som skulle kunna ta upp emot 5-6 månader enligt trafikregionråd Anton Fendert (MP).
Ett teknikföretag, WSP, anlitades således för uppdraget. Döm av vår förvåning då man efter ett par veckor bestämde att nu är det klart. Ingen utredning gjordes, utan istället granskade man, återigen, den tidigare utredningen. Den utredning som hade fått nedslag då den enbart visade upplevelsen från företagsperspektiv.

Skyddsombuden har tidigt påtalat att de anser att de inte har fått vara delaktiga i så stor utsträckning som de borde. Trots detta har man alltså granskat och godkänt utredningen. Helt och håller baserat på underlag från MTR, det privata vinstdrivande och Hongkongbaserade bolag som kör pendeltågen i Region Stockholm och som kontrolleras av Kinas diktatur.
I princip har man frågat MTR om det kommer att funka, MTR har svarat ”Japp!” och det har man godkänt. Trots att vi fackligt förtroendevalda har lagt fram åtskilliga bevis på säkerhetsaspekter i detta som inte kommer att fungera och trots vår bedjan om att se över tillgängligheten för resenärer med särskilda behov. Dessa åsikter är man helt ointresserade att ta vid, utan väljer alltså att helt gå på vad MTR säger.
När man då från Trafiknämndens håll ger grönt ljus, då blir det fart på MTR. Man ligger ju efter i den ekonomiska vinstplanen på grund av pausning i personalavvecklingen.
Måndag den 27 februari går således nyheten ut om att avvecklingen av tågvärdar kan fortskrida. Man kallar de fackliga klubbarna till ett kort Teams-möte där man meddelar att hälften av alla tåg ska gå utan tågvärd den 1 mars.

Tisdag den 28 februari låter cheferna på MTR telefonerna gå varma. Man börjar ringa upp tågvärdar med besked om att på måndag den 6 mars börjar du utbildningen för din nya omplacering. Ett besked man har väntat och fruktat i 1,5 år kastas nu i ansiktet med en knapp veckas varsel.
Till förarna meddelar man att från och med den 1 mars kör ni utan tågvärdar. Utbildningen inför detta har fått stark kritik då den mestadels går ut på självstudier.
Man har tidigare delat upp förarna i faser som kortfattat lyder: Fas 1, du har gjort teoretisk utbildning; Fas 2: du har även övat något fysiskt; Fas 3: du har övat, känner dig redo och genomgått en godkänd uppföljning med förarinstruktör. Nu meddelar dock MTR att oavsett tidigare fas anser man att alla förare nu är klara och ska köra. Punkt slut! Allt annat räknas som arbetsvägran med väntade följder.

I skrivande stund, den 1 mars kl 08.00, ser jag hur alltfler tåg ställs in. Det saknas förare. Många sjukskrivningar. MTR såg återigen inte detta hända. Man går på som en bulldozer, oavsett vem man krockar med: "Vi är arbetsgivare, vi leder och fördelar arbetet. Punkt".
Nåväl, vi är många i branschen som VET hur vi beaktar säkerhetsfrågor. Hur vi själva är ansvariga för vår säkerhet och är våra egna skyddsombud. Detta har vi fått inpräntat av branschkunnigt folk, vid varenda fortutbildning. Fram tills dess att MTR tog över.
En sak får man ändå ge dem, MTR. De drar verkligen sitt strå till stacken vad gäller att säkra tillgången till förare – för andra företag i branschen. Personalflykten är ett faktum.

Sveket är totalt: Från socialdemokratiska politiker som i valet 2022 kallade pendelkaoset för ”ett moderat haveri” och som nu godkänt en kameralösning för ensam förare. Från miljöpartister som i sin okunnighet sett till att Stockholms pendeltrafik knappt går.
Nu återstår det att se om Vänsterpartiet håller sitt löfte om att inte stötta koalitionen i Region Stockholm då man inte har infriat löftet om en ordentlig utredning. Från fackligt håll är vi inte nedslagna än. Kampen fortsätter.

Alla artiklar av eller om Susann Högye-Bäckman finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.