lördag 5 oktober 2013

Akut brist på vårdplatser

Högerpolitiken fortsätter vårdslakten

Av Robert Bielecki

Antalet vårdplatser i Sverige fortsätter att minska. På 10 år har det försvunnit 2 405 vårdplatser i hela landet.
Det är statistik från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som ­visar på detta faktum. Det är ett resultat av den aggressiva nedskärningspolitik som förts mot vården och hela den offentliga sektorn under väldigt lång tid och då särskilt mycket under de senaste åren.
En tillsyn av Arbetsmiljöverket förra året visade att 90 procent av 60 besökta akutsjukhus hade stora problem med överbeläggning, särskilt i storstäderna.

Denna bottennivå leder enligt Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till onödiga dödsfall.
– Sverige har minskat vårdplatserna mer än något annat OECD-land. Jag blir väldigt upprörd över det, säger han till SvD den 28 septem­ber.
Det är inte bara överbeläggning som är ett stort problem inom vården. Liksom inom all offentlig sektor så ska färre göra mer, vilket leder till sämre arbetsmiljö, fler sjukskrivning­ar på personal, ökad stress och så vidare. I centrala Göteborg var det endast en ambulans i tjänst under ett dygn under sommaren.
Samtidigt är lönen fortsatt väldigt låg, vilket har lett till att många nyutexaminerade sjuksköterskor sökt sig till Norge där lönen är på en betydligt drägligare nivå.
Dessutom har antalet sjuksköterskor med specialistutbildning totalt i Sverige minskat från 65 ­procent till 47 procent på 15 år, enligt Mats Rudsten, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.
Enligt Mona Löfström på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar det en sjuksköterska och en undersköter­ska med 15 patienter, ett ­patientantal som är på tok för mycket.
Socialminister Göran Hägglund slår bort kritiken med att god vård är landstingens ansvar.
Att högerpolitiken har lett till ökade klyftor, nedskärningar, rovdrift av privata företag på offentlig sektor och mindre anslag till kommuner och landsting vill han nog inte ­kännas vid.

De senaste 30 åren har fem av sex sjukhussängar dragits in och av de 100 akutsjukhus som fanns på 1970-talet har nästan hälften lagts ned, enligt SvD.
År 1996 fanns det i Sverige totalt cirka 7 300 platser i den psykiatriska heldygnsvården, det som också ­kallas slutenvård, medan det år 2010 fanns blott 4 500 platser, visar ­statistik från SKL.
Det finns en uppsjö av rapporter som pekar på samma sak:
Vårdsituationen är akut och det hotar patienternas liv och personalens psyken.
Det krävs en massiv ­omfördelning av samhällets resurser för att kunna säkerställa en god vård åt alla och vägen dit är via kamp från bland annat fackföreningar och gräsrötter. Förhoppningsvis kan detta få spridning efter att tusentals demonstrera­de mot plundringen av välfärden den 21 september runtom i hela landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.