tisdag 15 oktober 2013

Nedskärningar på 55 miljoner väntar Haninges äldreomsorg!

Efter måndagens kommunfullmäktigemöte i Haninge står det klart; Äldrenämnden kommer att tvingas skära ner 55 miljoner kronor, nämndens beräknade underskott för 2013.
Lina Rigney Thörnblom
Underskottet beror på att budgeten var för liten från början. I kommunens delårsrapport står det till och med att underskottet beror på volymökningar, det vill säga att fler äldre lever längre samtidigt som fler behöver plats på bland annat korttidsboendena. Det beror också på att verksamheterna inte har ”anpassat sin ekonomi efter ökade personalkostnader”, det vill säga att de har inte fått mer pengar från kommunen.
Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna var den enda som gick upp och kritiserade de föreslagna nedskärningarna i talarstolen.
- Jag och Mattias Bernhardsson besökte kommunens hemtjänst nyligen, och det är tydligt att personalen brinner för det jobb de har. Men det är också tydligt att deras arbetsbörda har ökat.
- En kvinna berättade att för 8-10 år sedan hade hon fyra besök på förmiddagen och fyra på eftermiddagen. Idag har hon uppemot 20 besök per dag. En annan kvinna berättade att det inte ingår körtider i schemat. Om hon ska i väg till Vega så tar det 13-14 minuter som får tas från kunden.
- Om äldrenämnden ska täcka sitt underskott så kommer det att få enorma konsekvenser för personalen och de äldre. Det har under det här fullmäktigemötet pratats om de höga nivåer av sjukskrivningar som är i Haninge. De här nedskärningarna kommer att leda till ännu fler sjukskrivningar! Man kan inte sätta en orimlig budget och sedan beordra att den ska hållas!
Om det står mellan Haninge kommuninvånares behov och budgeten så ska självklart behoven prioriteras! Annars kan vi packa ihop och lägga ner på en gång. Det är ju för invånarna som vi har kommunen.


Martin Lundqvist (FP), ordförande i äldrenämnden, försökte förklara underskottet med att behovet av äldreomsorg ökar och att prognoserna alltid blir fel:
- Vi ska inte göra några snabba åtgärder. Nu är underskottet 55 miljoner men det skulle kunna bli 65 miljoner längre fram. Det är bättre att vi avvaktar och har is i magen. Det är mer klokt än att vi skjutsar in lite pengar här och där.
- Så du menar att i och med att underskottet kanske blir ännu större så kan vi inte riskera att täcka det nuvarande underskottet? Det låter inte alls så klokt, svarade Lina Rigney Thörnblom.

I omröstningen var det endast Rättvisepartiet Socialisterna med stöd av Vänsterpartiet som röstade mot de två förslagen att de nämnder som riskerar underskott ska ”åtgärda det själva”.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att ta kamp mot de här nedskärningarna. Personalen går redan på knäna. De gör allt de kan för att upprätthålla en dräglig vård men det är ofta på bekostnad av deras egen hälsa.

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.