måndag 21 oktober 2013

Fattigdomen ökar snabbt i Europa

Av Per Olsson

43 miljoner människor i Europa kan inte äta sig mätta varje dag. För första gången i modern tid tvingas många barn i Europa att leva under svårare förhållanden än sina föräldrar. Det skriver Röda Korset i en ny rapport om krisens mänskliga kostnader.

Miljoner människor har gått från välstånd till fattigdom när Europa upplever sin värsta ekonomiska kris på 60 år. Och läget har blivit drastiskt sämre sedan Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) publicerade sin första rapport om de humanitära konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Europa 2009.
Nu fyra år senare konstaterar den nya rapporten Think Differently (Tänk annorlunda) att redan ­utsatta har drabbats ännu hårdare och att en stor del som har tillhört en arbetan­de medelklass dragits ner i en spiral mot fattigdom.
120 miljoner människor i E­uropa lever i riskzonen för fattigdom.

I 22 av Europas 42 länder har ande­len människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. 3,5 miljoner människor tvingas idag att köa för att få del av Röda Korsets matbistånd i Europa.
Allt fler saknar möjlighet att betala sjukvård och medicin och allt fler saknar besparingar och har ­ingen buffert för att klara oförutsedda utgifter.
– Även i Sverige ser vi konsekven­ser av den humanitära krisen och möter människor som hamnat utanför de sociala skyddsnäten. Arbete och alla människors rätt till hälsa och omsorg måste prioriteras i ­ännu högre grad, säger Svenska Röda Korsets chef Ingela Holmertz i ett pressmeddelande.
Veckorna innan Röda Korsets nya rapport varnade den brittiska hjälp- och biståndsorganisationen Oxfam för att en fortsatt ­åtstramningspolitik i Europa riskerar att kasta ned ytter­ligare 25 miljoner människor i svår fattigdom fram till 2025. Detta ­skulle betyda att en av fyra i Europa ­tvingas leva i fattigdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.