tisdag 14 april 2015

Debatt om nedskärningar och flyktingmottagande på kommunfullmäktige

Nedskärningar på miljoner kronor väntar för äldreomsorg, skolor och förskolor i Haninge. Bara Rättvisepartiet Socialisterna (RS) tog ställning mot nedskärningarna på måndagens kommunfullmäktige i Haninge.
Sanna Tefke och Lina Rigney Thörnblom från RS
I debatten om årsrapport och överföring av pengar från 2014 års budget till 2015 blev det tydligt att de borgerliga partierna, inräknat den styrande minioritetskoalitionen (S, C, MP), bara ser en ekonomisk redovisning. Siffror på ett papper.
Moderaternas Martina Mossberg ansåg att har en nämnd underskott så har de ett ansvar att effektivisera. Det vill säga skära ner. Man pratar om ”volymökningar”, ”underskott”, ”överskott”. Man pratar inte om fler äldre som behöver mer vård, eller att skolorna har för stora klasser i skolan.

RS har i tidigare budgetdebatter, senast i december, varnat för att minioritetskoalitionens budget inte räcker för att täcka behoven. Nu redovisas ett underskott på nära 6 miljoner kronor i Grund- och förskolenämnden och på 10,5 miljoner kronor i Äldrenämnden som kommunledningen ska föra över till nästa budgetår. RS yrkade för att underskotten ska strykas:

– Äldrenämnden kommer vara under fortsatt press av volymökningar. Hemtjänstpersonal och personal på äldreboenden arbetar under tuffa förhållanden. Mellan 2009-2013 ökade antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar med 89 procent. Om den trenden håller i sig kommer ökningen att vara 97 procent under fem år. Det sista äldrenämnden, dess personal och kommunens äldre behöver är mindre resurser. Mindre resurser kommer innebära att fler (framför allt kvinnor) kommer att vårda sina anhöriga hemma i rädsla för dålig omsorg. I våra skolor och på våra förskolor ser vi stora klasser och stora barngrupper. Det drabbar alla elever och barn men framförallt de barn och unga som behöver extra stöd, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).

– Det pratas från borgerligt håll om RS förslag som ”orealistiska glädjebudgetar”, men sett till de medel som fått skjutas till i efterhand till flera nämnder så är det våra budgetramar för nämnderna som kommit närmast de faktiska behoven, påpekade Sanna Tefke (RS).

Vänsterpartiet valde att inte yrka att som RS stoppa nedskärningarna. Av budgeteknikaliteter återremitterade den borgerliga alliansen (minus Centerpartiet) beslutet till maj.

Under sammanträdet beslutades även att Haninge kommun ska ta emot fler flyktingar efter en hård debatt i vilken Moderaterna och Kristdemokraterna argumenterade emot och Sverigedemokraterna uttalade sig mer rasistiskt än vanligt för att vara kommunfullmäktige. Moderaterna och Kristdemokraterna skyllde på att det "inte fanns bostäder", trots att de vid två tidigare tillfällen – 2013 och 2014 när de själva styrde Haninge – röstat mot RS förslag att skaffa just fler bostäder (Läs mer här). Gårdagens kommunfullmäktige beslöt däremot att ta fram en plan för fler bostäder, vilket också är detsamma som RS inlämnade motion tar upp. Med RS politik finns ingen motsättning mellan flyktingmottagande och välfärd. Pengarna finns, men i fel fickor (Läs mer här).

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.