tisdag 16 februari 2016

M försökte få igenom SD:s motion för att förbjuda tiggeri

Foto: John Laffmann
Det var Moderaterna och Sverigedemokraterna som röstade mot att Haninge skulle ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Och sedan kampanjade mot att kommunen ville bygga ett HVB-hem i Vendelsömalm. Under gårdagens kommunfullmäktige försökte Moderaterna även få igenom Sverigedemokraterna motion om att förbjuda tiggeri, förtäckt genom ett krav på "tillstånd för penninginsamling" (vilket skulle vara ett stort slag mot många frivillig- och solidaritetsorganisationer såväl som demokratiska fri- och rättigheter).
Moderaterna har hetsat mot tiggare under hela förra året. Bland annat satte de stopp för 12 planerade sängplatser i händelse av extrem kyla under vintern. De skulle bara "locka hit fler" enligt Moderaterna:
– När kommunen går ut så här och jobbar för garantihjälp eller ytterligare stöd åt EU-migranter så ökar det bara attraktionskraften för människorna att vara i Sverige, sa Michael Fridebäck (M) till Mitt i Haninge.
Kristdemokraterna försökte få igenom ett eget ”SD light-förslag”, där tillstånd ska krävas på vissa platser. Båda dessa förslag röstades ned av S, C, MP, L, V och RS.
Moderaterna skriver i sitt stödförslag för Sverigedemokraternas motion att tiggeriet ”i realiteten bidrar till ordningsstörningar”, exempelvis att ”utomstående går till muntligt eller fysiskt angrepp mot dessa tiggare”. Ligger skuldbördan hos tiggarna som utsätts för dessa angrepp, eller ligger skuldbördan hos de som utför angreppen?
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson sågade motionen i ett genomgående anförande:
– Moderaterna skriver i sitt stödförslag för Sverigedemokraternas motion att tiggeriet ”i realiteten bidrar till ordningsstörningar”, exempelvis att ”utomstående går till muntligt eller fysiskt angrepp mot dessa tiggare”. Dessa angrepp har ju också redan hänt, exempelvis vid ett flertal tillfällen i Västerhaninge. Förbipasserande, framförallt berusade personer från krogarna har gått till attack mot tiggare, med alltifrån vattenslang till brandfarliga föremål. För det första undrar jag var Moderaterna lägger skuldbördan? Ligger skuldbördan hos tiggarna som utsätts för dessa angrepp, eller ligger skuldbördan hos de som utför angreppen? För det andra undrar jag vad slutsatsen är av ert resonemang att tiggeri leder till angrepp? Menar ni att de muntliga och fysiska anpreppen kommer att upphöra, bara tiggarna har ett tillstånd att uppvisa? ”Nej, sparka inte iväg min kopp, jag har faktiskt tillstånd!” [gestikulerar]. Det låter inte så troligt faktiskt. Jag tror snarare att slutsatsen av ert resonemang med tillstånd, är att tillstånd ska krävas men inte godkännas. Hur annars ska vi tolka ert förslag? Hur kan ett tillstånd förhindra ordningsstörning? Ni säger att ni inte vill förbjuda tiggeri, men det exakt det ni med den här förslaget avser. 
– Men tiggeri är inte en ordningsfråga. Det är en fattigdomsfråga. I SD motion nämns att korruption gör att EU:s pengar inte används där de ska. Det stämmer, men det är långt ifrån hela sanningen. EU har tagit långt mycket mer än de gett tillbaka. I Rumänien har arbetares och fattigas villkor varit under konstant attack under de senaste fem åren. 2010 var det EU:s och IMF som krävde massiva nedskärningar av den rumänska regeringen. De redan låga lönerna skulle sänkas med 25 procent, pensionerna försämras, arbetslöshetsersättning skäras ned med 15 procent och hundratusentals offentliga jobb skäras bort. Rumänien är i greppet av IMF, EU-kommissionen och utländska lånehajar som godkänner statsbudgetar som går i deras intresse, inte rumänernas. Förra årets budget, på beställning av de tidigare nämnda, innebar kraftigt mindre offentliga utgifter och frysta löner för offentliganställda, med undantag för lärare och sjukvårdspersonal. Lönerna för de flesta ligger på drygt 200 euro (runt 1 800 kronor), medan priserna är inte mycket lägre än i Sverige och sjukvärden fungerar så att även svårt sjuka måste betala fullt ut, även för vård som krävs för att rädda sitt liv.  
– Romerna är de som drabbas hårdast, då rasism och anti-ziganism genomsyrar staten och institutionerna. Men samtidigt är det romerna, som så många gånger tidigare blev syndabocken för högerns och EU:s förda politik.
Men det är inte bara romer som lämnar sitt land. Under de senaste fem åren har 14 000 läkare lämnat Rumänien. Situationen är liknande i de flesta länderna i Östeuropa. I Bulgarien lever hälften av befolkningen under eller på fattigdomsgränsen. Mer än en miljon av Bulgariens 7,2 miljoner invånare, mest unga, har lämnat landet.
Den ekonomiska krisen 2008 fick många rumäner, även högutbildade som läkare och ingenjörer, att söka sig utomlands för att få jobb. Många romer sökte sig till Italien och Spanien, där de har relativt lätt att förstå språket. De åkte för att söka jobb, många inom lantbruket och i byggindustrin. Inte för att tigga. Innan den kapitalistiska krisen 2008 var sysselsättningen bland romer i Spanien högre än bland icke-romer. Men under våren 2010 slog krisen till i Sydeuropa. Romerna var de första att förlora jobben. Först då började många söka sig norrut, exempelvis till Sverige. 
– Att förbjuda tiggeriet i Sverige kommer inte att lösa någonting. Faktum är att tiggeri är förbjudet i Rumänien, men likväl tigger människor. Förbudet är bara ett redskap för trakasserier och våld. Ett förbud, eller tillståndskrav i Haninge, kommer heller inte att avskaffa tiggeriet, lika lite som det kommer att avskaffa fattigdomen eller rasismen romer utsätts för. SD:s och M:s förslag kommer bara att bli ett redskap för polisiära trakasserier och dessutom ge legitimitet till ytterligare våldsdåd, begågna av motionärernas egen bruna svans.
Samuel Skånberg från Vänsterpartiet fortsatte även han att såga motionen:
Vänsterpartiets vill se ett rättvist och jämlikt Europa. Det behövs en ekonomisk politik för jämlikhet i medlemsländerna för att förbättra situationen för utsatta grupper. Rätt till bostad, utbildning och arbete måste drivas i varje medlemsland och i EU som helhet. Det är också väldigt viktigt att se rasismen och diskrimineringen mot utsatta grupper som exempelvis romer och bekämpa den. Det är viktigt att mer av EU:s budget går till fattigdomsbekämpning och att det inte ställs krav på medlemsländer att montera ner välfärden. Det kommer ta tid innan jämlikheten ökar i Europa och kommer utsatta grupper till del. Tills det händer kommer personer som lever i fattigdom och utsatthet att söka förbättra sina livsvillkor. Då är det inte humant att förbjuda dem som kommer hit för att be om hjälp.  
– Hans Swärd och Per Eriksson, professorer vid Lunds universitet, skriver på DN debatt om tigeriförbud. De pekar på flera saker; Problemen sopas under mattan; Förbud mot tiggeri är varken en kostnads­effektiv eller långsiktig lösning; Ett förbud kan i praktiken uppfattas som en förstärkning av den etniska diskrimineringen mot romer; Ett förbud är orättvist mot de fattigaste EU-medborgarna; Och förbud kan leda till att samhället blir mer intolerant. Thomas Hammarberg, som var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012 vänder sig också mot ett förbud. 
– Moderaterna skriver i det egna förslaget: ”Det kan dock sägas att att det eskalerande tiggeriet bland EU-medborgare i realiteten bidrar till ordningsstörningar, oavsett om det är bråk mellan tiggare eller om utomstående går till muntligt eller fysiskt angrepp mot dessa tiggare”. Jag häpnar över den meningen. Vi kan läsa om hur människor som tigger blir överfallna och misshandlade. Ska vi lösa problemet genom att skuldbelägga offret? På samma sätt skulle man kunna verka för att folk med annorlunda klädsmak eller homosexuella par som går hand i hand inte bör vistas i offentlig miljö eftersom de kan bli anfallna.
– Liberalerna ska ha eloge för sin ställning i frågan och i sitt särskilda yttrande.
“Det hade kunnat vara jag eller du”. Med den insikten, vill vi då verka för att göra deras liv mindre odrägligt och jobba för att förbättra deras livsvillkor? Eller vill vi jaga bort dem till nästa plats där de kan finnas en tid för att sedan jagas bort igen?
Vänsterpartiet vill förbättra livsvillkoren och tror inte att vi blir av med fattigdomen genom att förbjuda den.
Att förstå samband mellan fattigdom, rasism och tiggeri är dock något som inte alla politiker mäktar med. KD:s kanske skarpaste politiker i Haninge [ironi], Joachim Krylborn, hade gjort en helt egen uttömmande analys i frågan: ”Det är tiggeriet som leder till tältläger”…. Jasåatte….

RS Haninge

Läs också: 
Stoppa högerns hets mot EU-migranter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.