torsdag 18 februari 2016

"Rädda Jordbrogården och utred politikerna istället"

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Protesterna mot nedläggningen av Jordbrogården har satt press på Haninges politiker och ledde i december att beslutets skjutits upp till februari. Nu har beslutet skjutits på igen, till mars.
Jordbrogården, en fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, står fortfarande inför en osäker framtid. Det har lett till att barnen och ungdomarna som vistas där och deras föräldrar tvingas leva i ovisshet. Föräldrar har protesterat kraftigt och ställt ansvariga politiker mot väggen – tillbaka har man fått goddag yxskaft-svar.

Men protesterna har ändå gett resultat. Beslut om Jordbrogården har än en gång skjutits upp av nämnden, nu sägs att beslut ska fattas i mars.
Nämnden är under press. Rättvisepartiet Socialisterna tillhör de många som har pressat de ansvariga politikerna, både på Jordbrogården och kommunhuset i november samt i kommunfullmäktige i december, bland annat kring de livsfarliga konsekvenser förslaget skulle få.


Enligt de styrande politikerna i S, C och MP ska verksamheten "bara byta utförare". Orsaken till detta sägs vara för att åtgärda "fel och brister". Och beslutet sägs grunda sig på en utredning. Men både personalen såväl som intresseorganisationer slår tillbaka mot nämndens s k utredning. Attention Stockholms Län och FUB Stockholm skriver i ett yttrande till Socialnämnden i Haninge om hur de ansvariga politikerna inte är ärliga i frågan:
"I utredningen står det att Fub och Attention Haninge blivit kontaktade, Fub avböjde att lämna kommentar, Attention Haninge påstods ge sin åsikt om detta. Vilket vi anser inte stämmer eftersom representanten för Attention Haninge inte blev informerad om att frågan som hon besvara skulle läggas in i en utredning rörande Jordbrogårdens framtid". 
De menar att utredningen skett utan de berördas vetskap och att det nämnden kallar "uppföljningsbesök" snarare varit spontana besök med inofficiella frågor. Det verkar alltså som om det är politikerna själva som borde utredas.
Politikerna har baserat förslaget på att ett skyddsombud gjort ett påpekande om brister i personalens arbetsmiljö. Att påtala brister i arbetsmiljön är positivt, arbetsmiljön behöver förbättras på alla arbetsplatser. Men det vill inte S, C och MP. Istället vill de lägga ned Jordbrogården, en av de mest prisade verksamheterna i kommunen.
Hela frågan handlar egentligen om att de styrande politikerna vill dra bort 38 procent av ersättningen för LSS-verksamheten, genom att bara betala för ungdomarnas exakta närvarotid. Enligt Socialförvaltningen och även Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) så är det systemet "mer rättvist".

Konsekvenserna skulle bli stora. Personaltätheten skulle reduceras till hälften. Förslaget skulle innebära stora säkerhetsrisker för barnen och en generell otrygghet.
”Det blir svårt/omöjligt att dela upp ungdomsgruppen i mindre grupper utifrån ungdomars intressen eller relation till varandra. De tvingas vara i storgrupp eftersom personalen inte kan dela sig.” skriver Attention Stockholms Län och FUB.
De förklarar också att en stor del av arbetet för ungdomarna utförs utanför deras närvarotid. Det vill säga kontakt med föräldrar, Socialförvaltningens grupper, skola med fler, men även att skriva anteckningar och ta hand om administration. Att inte få ersättning för den tiden är orimligt.
Eftersom att verksamheten står under LSS så finns många krav på vad verksamheten ska kunna ge ungdomarna. De ska få lära sig att bli mer självständiga, tillgodoses goda levnadsvillkor, känna trygghet och meningsfullhet och framför allt ska ungdomarna kunna erbjudas ett likvärdigt liv som andra ungdomar. Det här kommer inte att kunna garanteras med de nedskärningar som Haninge kommun planerar.

Rättvisepartiet Socialisterna står bakom ungdomarna och föräldrarna som förtjänar ett snabbt besked om att Jordbrogården blir kvar och får de resurser som krävs. Rädda Jordbrogården och utred politikerna istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.