onsdag 17 februari 2016

”Nu tar vi tillbaka vår fackförening"

Sanna Tefke
”Nu tar vi tillbaka vår fackförening, Vi kan inte acceptera att vi har fackliga företrädare som lever som direktörer.” Det säger Kommunalsektion Gullmarsplan i Stockholm i ett uttalande som antogs på sektionens årsmöte som började på tisdag kväll den 8 februari och fick avslutas två dagar senare.

I uttalandet heter det vidare att: ”Med bestörtning, sorg och vrede har vi följt rapporterna de senaste veckorna om vad som händer i vårt fackförbund. Hur vi bedriver lyxkrogar, tar fram vinmärken, åker på bjudresor och hur förtroendevalda i vår ledning har utnyttjat sina positioner för egen vinning. Det är inte försvarbart att våra företrädare har villkor som är långt ifrån och totalt främmande våra medlemmars vardag. Löner för våra förtroendevalda borde stå i proportion till medlemmarnas inkomster och arvoden för externa uppdrag kopplade till förtroendeuppdrag bör avräknas från lönen."
Av den anledningen anser sektionen att det ”borde vara självklart att de som har suttit i förbundsledning och i styrelsen för Lyran omedelbart ställer sina platser till förfogande och avgår från sina förtroendeuppdrag i Kommunal då dessa personer totalt har förbrukat sitt förtroende.”

Uttalandet avslutas med: ”Vi kräver en ordentlig och transparent utredning, gjord av representanter som medlemmarna har förtroende för samt en handlingsplan för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande på alla nivåer i organisationen. Vi vill till sist uppmana alla våra kamrater på arbetsplatserna att gå in i facket – inte ur. Det är vi tillsammans som ska forma vår fackförening, det är vi tillsammans som ska ta fajten i årets avtalsrörelse. Makt är inte något som en eller några tar, utan vad vi andra lämnar ifrån oss. NU TAR VI FAJTEN!”.
–  Uttalandet möttes av spontana applåder. Alla tyckte det var jättebra, säger Sanna Tefke, som sitter i sektionsstyrelsen, om årsmötets reaktion på uttalandet. 
Vad säger arbetskamrater och medlemmar om avslöjandet om Kommunals ledning och att förbundets pengar har gått till annat än facklig verksamhet?
– Många är såklart upprörda och tycker att det är bedrövligt och pinsamt, men det har också väckt en vilja till engagemang och förändring. 
Finns viljan att ta fajten i avtalsrörelsen? Vilka förväntningar finns?
– Självklart! Förväntningarna är att vi får igenom våra krav. Men parterna står långt ifrån varandra i dagsläget – det kommer inte komma utan strid, avslutar Sanna Tefke. ■

Per Olsson


Seger i Haninge efter insatser av RS och Kommunal: 
Anställda i privat hemtjänst vinner kollektivavtal!

Aktuell facklig kamp i Haninge:
Solidaritetskampanj för Livs och rätten till kollektivavtal
Stöd Livs blockad av Paus bagarstuga för kollektivavtal

RS fackliga debatter i kommunfullmäktige:
RS enda oppositionen när kommunen överlät mark till bemanningsföretag
Här sviker Socialdemokraterna krav på kollektivavtal i Haninge
RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.