måndag 7 november 2016

Bygg fler allmännyttiga hyresrätter

Under kvällens kommunfullmäktigemöte lade Rättvisepartiet Socialisterna fram 24 tilläggs- och ändringsförslag till kommunstyrelsen förslag till "Översiktsplan 2030" – den vägledande planen för kommunens framtida utveckling vad gäller bostäder, företagsmarker, landskap och grönområden (läs hela RS förslag här). RS-förslagen röstades ned men kommer aktualiseras i form av protester av boende och berörda när översiktsplanen väl ska leda till nya detaljplaner.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
"Haninge kommun ska vara en kommun där alla kan bo. Bostäder ska inte finnas till för att bidra till bostadsbolags vinster utan för att ge människor ett tryggt liv med tak över huvudet"
Lina Rigney Thörnblom (RS) argumenterade för partiets tilläggsförslag att ett av kommunens mål ska vara att "byggandet av hyresrätter och i synnerhet allmännyttan prioriteras”. Lina talade också om behovet att styra om allmännyttan ifrån dagens utveckling där hyreshöjningar och inkomstkrav gör det svårt för låginkomsttagare att både bo kvar och att hitta ny bostad. Linas inlägg hade utgångspunkt i vanliga familjers situation och stod ut i jämförelse med övriga ledamöters fixering vid "attraktiva boenden" och de rikas dröm ett "Haninge sjöstad".

Här är Linas anförande:
"Slutsatsen av bilagan “Bostadsmarknaden i Haninge” är att det råder akut underskott av hyresrätter i Haninge, specifikt av kommunala hyresrätter. Endast 24 procent av bostäderna är hyresrätter, jämfört med 42 procent småhus och 30 procent bostadsrätter. I tidigare debatter om bostadssituationen i Haninge har både Socialdemokratiska ledamöter och Alliansledamöter förespråkat den 'magiska formeln' en tredjedel av varje boendeform. Det har vi i Rättvisepartiet Socialisterna talat mot eftersom behovet av billiga hyresrätter är akut. 
Men kommunens egen genomgång visar att vi är långt ifrån ens en tredjedel hyresrätter.
Vad gäller allmännyttiga hyresrätter ligger Haninge nära botten av Stockholms läns kommuner med bara 25 lägenheter per 1000 invånare jämfört med länets snitt på 77 lägenheter per 1000 invånare. De enda som ligger under är fem allianspartistyrda kommuner där fyra av dem helt saknar allmännytta av uppenbara ideologiska skäl. 
Att ha ett starkt allmännyttigt bostadsbolag är nödvändigt för att kunna garantera att även svaga grupper har möjlighet till en trygg bostad. I dokumentet står det “Att ha ett litet allmännyttigt bostadsbolag innebär sämre möjligheter att jobba med bostadssociala åtgärder…”. Genom ett kommunalt bostadsbolag så har kommunen en makt över bostadspolitiken och kan styra utifrån vilka behov bostäder behövs, vilka hyror som är rimliga etc.  
Idag har Haninge inte kvar så stor del av kontrollen över bostäderna i sin kommun. 2 133 lägenheter ägs av kommunen, drygt 6 000 andra hyresrätter ägs av privata bolag. De här bolagen kan sätta vilka hyror de vill och även ombilda till bostadsrätter. I Brandbergen ägs hyresrätterna av Akelius. En tvåa på 66 m2 kostar 8 100 kronor att hyra. Ett av kraven är att hyran är max 30 procent av inkomsten. Du måste med andra ord tjäna drygt 26 600 kronor i månaden för att bli godkänd. 
En undersköterska i Kommunal tjänar i genomsnitt drygt 24 000 kronor. I bostadsdokumentet nämns att barnfamiljer vars föräldrar separerar får problem att kunna bo relativt nära varandra på grund av bostadssituationen. Det står också att “Ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade bland de barnfamiljer som drabbas av vräkning. Under 2015 var åtta barn i Haninge berörda av vräkning.” Något som inte står är hur bostadsbristen och de för höga hyrorna innebär att en kvinna som vill lämna en man som misshandlar henner inte har den möjligheten för att hon då riskerar att stå utan bostad. Hon är av ekonomiska skäl tvungen att bo kvar. Att inte ens människor med fast arbete har råd att bo i Haninge är galet. 
Haninge har slopat inkomstkravet för sina ungdomsbostäder och det är något som vi likt Stockholms kommun borde göra för hela Haninge bostäder. Allt fler saknar också fast jobb. Man får vikariat eller timanställningar och då minskar möjligheterna till bostad. När människor inte har råd att betala sin hyra så finns möjligheten till bostadsbidrag. Men den har under senare år i praktiken blivit väldigt begränsad. 
Den högsta hyra som kan ligga till grund för beräkningen av bostadsbidrag är till exempel 6 600 kronor per månad för en familj med tre barn. Om de redan har en hyra på den nivån, påverkas inte bostadsbidraget alls om hyran skulle höjas till 8 000 kr, till exempel efter en större renovering. Även Haninge Bostäder annonserar ut fyror för drygt 11 000 kronor. 
2015 var statens kostnader för bostadsbidrag 5,1 miljarder kronor. Samma år betalade staten, genom rot-avdraget, ut 20 miljarder i bidrag till villaägare och bostadsrättsinnehavare som renoverat sina bostäder, enligt Hyresgästföreningen. 
Det här är några av de anledningar till varför det måste finnas med en prioriteringsordning i översiktsplanen. Haninge kommun ska vara en kommun där alla kan bo. Bostäder ska inte finnas till för att bidra till bostadsbolags vinster utan för att ge människor ett tryggt liv med tak över huvudet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.