fredag 4 november 2016

Tar strid för skoltaxiförarnas villkor i Haninge

RS träffar taxichaufförer om slavliknande villkor 
– Interpellation ställd till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd


Under de senaste veckorna har Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson träffat taxiförare i Sverigetaxi (Taxi 020) som kör skolskjutsar, LSS och rullstolstaxi åt Haninge kommun om deras slavliknande villkor.
"Kör du skolskjutsar eller andra uppdrag i Haninge för Sverigetaxi, eller känner någon som gör det? Kontakta Mattias på 072-5244295 eller mattias.bernhardsson@socialisterna.org. Alla upplysningar hjälper oss i arbetet att skärpa kraven på arbetstider, försäkringar, meddelarfrihet samt villkor i samma nivå med kollektivavtal", uppmanar kontaktsidan 'Kontakt med arbetare som jobbar till dumpade löner eller villkor i Haninge'.
Sidan sattes upp våren 2014 när Mattias Bernhardsson tog initiativ till 'Kampanj för trygga jobb i Haninge', en facklig kampanj med lagerarbetare, lastbilschaufförer, taxichaufförer, vårdbiträden och andra, med kollektivavtal som främsta krav. Året dessförinnan vanns en viktig delseger då krav på kollektivavtal eller villkor som motsvarar kollektivavtal infördes inom privat hemtjänst efter insatser av Rättvisepartiet Socialisterna, anställda och facket.
Under senaste åren har Rättvisepartiet Socialisterna stött och deltagit i Taxiklubbens och Transports strider för drägliga villkor i landstingets upphandlingar av färdtjänst.
"Arbetsveckor på 60-75 timmar, avsaknad av försäkringar, olovliga löneavdrag och bestraffningar är mer regel än undantag"
Nu är det dags för ännu en rond i kampen för drägliga villkor för skoltaxiförarna i Haninge. Arbetsveckor på 60-75 timmar, avsaknad av försäkringar, olovliga löneavdrag och bestraffningar är mer regel än undantag.
Pressen att ta köruppdrag är också kopplad till risken att bli av med jobbet, vilket tydligt framgår av ett brev taxibolaget skickat ut till förarna och som förare visat Mattias Bernhardsson:
”vi [har] börjat att kalla in förare till obligatoriska möten, där vi går igenom vikten av att ALLTID tacka JA på alla köruppdrag. Fortsätter föraren dock att tacka NEJ till en stor andel körningar även i framtiden, så kommer man inte att erbjudas möjligheten till fortsatt arbete på Sverigetaxi” (Sverigetaxi/020 veckonytt nr 44 2016).
Taxibolaget upprätthåller de slavliknande villkoren genom en diktatur. Förarna lever i en ständig oro att avskedas samt svartlistas eller bli av med sin licens om de talar om sina villkor eller organiserar sig.
I skrivande stund tvingas förarna skriva under ett nytt dokument – ”Godkännande av ordningsregler samt tystnadsförbindelse” – från Cabonline (ägare av Sverigetaxi) som bland annat har följande formulering:
”Jag talar väl om […] företaget och är en stark ambassadör för taxibolaget”. Taxibolaget har enligt dokumentet rätt att dra in förarens bolagslegitimation om föraren bryter mot innehållet. 
– Dessa lojalitetskrav är ett rent brott mot Haninge kommuns upphandlingspolicy som säger att ”anställda hos leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunerna”. Men då jag grävt i avtalen mellan Haninge kommun Sverigetaxi/Taxi 020 så saknas meddelerafrihet över huvud taget, vilket är en sanslös skandal, säger Mattias Bernhardsson (RS).
– Alla upplysningar som lämnas kan ske konfidentiellt, det vill säga att ingen får reda på vem som lämnat information. Men denna gång vill vi särskilt ha kontakt med taxiförare som är beredda att tala om sina villkor i media.Vi kommer att ta strid för varenda förare om taxibolaget straffar dem för att de använder sina demokratiska fri- och rättigheter. Ju fler som trotsar diktaturen, desto svårare blir det för företaget att göra något åt det, förklarar Mattias
Idag lämnade Rättvisepartiet Socialisterna in en interpellation till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd som kommer att besvaras och debatteras i kommunfullmäktige måndagen den 5 december.

Läs hela interpellationen här nedan:

INTERPELLATION
Haninge kommunfullmäktige
2016-11-04


Interpellation av kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson (RS) till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd Raymond Svensson (C) om arbetsvillkoren för taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av Haninge kommun

Haninge kommun har genom upphandling avtalat med Taxi 020 AB och Sverigetaxi i Stockholm AB (vilka idag är ett och samma bolag) att sköta alla specialtransporter (särskola, specialskola, LSS och rullstolstaxi) samt skolskjutsar med undantag av Ornö och Utö.

Innan dessa avtal slöts, under hösten 2014 och våren 2015, slog vi i Rättvisepartiet Socialisterna larm om de slavliknande arbetsvillkor som var gällande för taxiförare under Taxi 020, som även då körde skolskjutsar och specialtransporter åt Haninge kommun.

Då kollektivavtal fortfarande inte är ett krav i förfrågningsunderlaget kan samma företag enkelt vinna anbudsgivningar och därmed fortsätta att sätta både förarnas och barnens säkerhet i fara. Dessutom bryts många andra villkor som faktiskt är fastställda i förfrågningsunderlaget.

Samtliga taxiförare (både anställda chaufförer och åkare) som kör skolskjutsar och specialtransporter för Sverigetaxi/Taxi020 på uppdag av Haninge kommun som jag har träffat anonymt om arbetsvillkor under denna höst ger en enstämmig bild:

– Taxiförare jobbar ca 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. De hamnar ofta i 60-75 arbetade timmar per vecka. Detta kan jämföras med upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka (KravID: 11104 ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”).

– Taxiförare kör oförsäkrade i sin yrkesutövning. Bilarna är försäkrade, men inte föraren som saknar arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring såväl som livförsäkring (och tjänstepension). Detta trots att avtalen Haninge kommun tecknat med bolagen slår fast att ”Leverantörerna skall teckna försäkringar som omfattar skador som kan ske vid utförandet av tjänsten”. I skador som kan ske vid utförandet av tjänsten finns exempelvis risken för olycka utanför bilen såväl som risken att utsättas för våld, vilket inte täcks av en bilförsäkring. Ansvaret att teckna försäkringar som omfattar skador som kan ske vid utförandet av tjänsten har alltså leverantören även om det mellan leverantören och åkeri/underleverantör har bestämts att det är upp till åkeri/underleverantör att teckna försäkringar för taxiföraren. I vilket fall är de förare jag träffat oförsäkrade i sin yrkesutövning.

– Taxiförare drabbas av olagliga löneavdrag. Förarna pressas att ta fler köruppdrag under en given tid än vad som rimligen är möjligt. Om det sker ett dröjesmål drabbas föraren av löneavdrag – beloppet 600 kronor per försening har förekommit. I de kommersiella villkoren som är fastställda mellan Haninge kommun och leverantören är det leverantören (Sverigetaxi/Taxi020) som ska betala vite om 500 kronor om instruktionerna i en beslutad beställning ej efterlevs, om tidspassningen inte hålls eller om hämtning sker senare än 20 minuter efter utsatt tid. Detta belopp kräver leverantören av åkeriet, som i sin tur i många fall kräver hela beloppet av föraren, vilket är ett brott mot Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

– Taxiförarna vågar i princip aldrig protestera mot dessa villkor, ägna sig åt facklig organisering eller berätta/lämna upplysningar om dessa villkor. Trots att riktlinjerna i kommunens upphandlingspolicy tydligt slår fast att ”anställda hos leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunerna”, saknas krav på just detta i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020.

Av mina träffar med taxiförarna drar jag slutsatsen att Haninge kommun brister i sin tillsyn. Trots bristerna i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020 står det åtminstone att ”Leverantören ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmarknadslagen efterföljs”. Det innebär att leverantören ska följa exempelvis Arbetsmiljölagen, Semesterlagen, Arbetstidslagen och Lag om anställningsskydd (LAS). Det är kommunens ansvar att följa upp att leverantören följer dessa lagar samt att se till att leverantören följer upphandlingsmyndighetens nya riktlinjer ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”.

Av mina träffar med taxiförarna drar jag också slutsatsen att Haninge kommun ställer lägre krav på företag som ansvarar för transport av barn än på andra företag, exempelvis inom hemtjänsten.

Kraven gällande LOV Hemtjänst skärptes efter att Äldreförvaltningen hörsammade missförhållanden. Som ett resultat står det i skall-kraven att ”Om leverantören inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal.”

Det står på sin plats att kraven även skärps på leverantörer av skolskjuts och specialtransporter, inte minst då det handlar om uppdrag att köra barn till och från skolan – ett område som Grund- och förskolenämndens ordförande har ett direkt ansvar för.


Mina frågor till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd är:

1. Vilka faror och problem ser du med att förare kör barn till och från skolan när de är trötta?

2. Anser du det acceptabelt att de förare som kör skolskjuts åt Haninge kommun är oförsäkrade?

3. Hur avser du att agera för att säkerställa att leverantörer av skolskjutsar följer arbetsrättsliga lagar samt upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka (KravID: 11104 ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”)?

4. Hur avser du att agera för att säkerställa att leverantörer av skolskjutsar upphör med otillåtna löneavdrag?

5. Hur avser du att agera för att säkerställa att avtalen rörande skolskjutsar i Haninge även inkluderar det krav på meddelarfrihet – en motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunen – som upphandlingspolicyn fastställer att leverantörers anställda ska ha?

6. Är du beredd att agera för att kraven på leverantörer av skolskjuts innefattar de krav på arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal, på samma sätt som Äldreförvaltningen gjorde gentemot leverantörer inom sitt verksamhetsområde?

Mvh
Mattias Bernhardsson
Gruppledare Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.