onsdag 19 april 2017

Haninges välfärd körs i botten av S-MP-C-styret

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom (RS)

Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, kritiserade nedskärningsåpolitiken hårt i kommunfullmäktige igår under debatten om kommunens årsredovisning. Här är ett sammandrag av Linas anförande:


Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar bland unga, inte bara i Haninge utan i hela Sverige. Stockholms stadsmission gjorde förra året en undersökning i länet om psykisk ohälsa bland unga.
Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 24 år.
Direktören för Stockholms stadsmission förklarade i och med undersökningen att ”från 13 år och uppåt känner många unga en hög grad av stress, en upplevelse av otillräcklighet, de tror inte att de får någon plats i samhället. Kraven ökar i skolan och de som inte är starka och kapabla stöts ut snabbare.”
Andra faktorer till psykisk ohälsa är enligt undersökningen föräldrars socioekonomiska situation, missbruk eller barn som har långvarig skolfrånvaro.
Här har kommunen ett stort ansvar att fånga upp, men också möjligheten att förebygga psykisk ohälsa.

"Att Haninges kommunledning har missat att använda 11 miljoner av det statliga bidrag som var tänkt till anställning av fler lärare i årskurs 1 till 3 och nu är återbetalningsskyldiga borde inte straffa elever och personal"

Grundskolan
Tyvärr ligger Haninge efter på några av de avgörande områdena. Eleverna i åk 8 upplever att studieron i klassrummet har minskat.
Det leder till att de barn och unga som inte har samma möjlighet att få hjälp med skolarbetet hemma drabbas dubbelt när de får allt svårare att koncentrera sig i skolan.
Att Haninges kommunledning har missat att använda 11 miljoner av det statliga bidrag som var tänkt till anställning av fler lärare i årskurs 1 till 3 och nu är återbetalningsskyldiga borde inte straffa elever och personal. En riktig ursäkt till skolorna vore att skjuta till de pengarna i den kommande budgeten.

Kultur- och fritid
I kommunernas uppdrag finns att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid, vilket är viktigt för att motverka klasskillnadernas effekter. Men även här spelar ekonomin roll.
En allt för stor del av barnen i Haninge har avstått en fritidsaktivitet för att det kostar pengar.
Det är avgörande att kommunen erbjuder kostnadsfria aktiviteter. Men istället har kommunledningen i Haninge påbörjat en rasering av kultur och fritid. Man har stängt ungdomskulturhuset Lakeside. Nu hotas ersättaren Porten av nedläggning och likaså det kostnadsfria utomhusbadet i Brandbergen. Även Jordbrogården flyttades och personal kämpar för att upprätthålla samma kvalité från innan flytten.
Haninge kommun lägger betydligt mindre pengar per invånare på allmänna fritidsaktiviteter än majoriteten av kommunerna i Stockholms län.

"Haninge spenderar 11 349 kronor mindre per förskolebarn jämfört med riket 2016"

Förskola
Haninge spenderar 11 349 kronor mindre per förskolebarn jämfört med riket 2016. Antal barn per årsarbetare är högre än i både länet och i landet. Andel årsarbetare med förskollärarexamen är skrämmande låg – 24 i Haninge, 30 i Stockholms län och 45 i alla kommuner.
När kommunledningen sen kommer med satsningar så är de inte finanserade utan leder till fler nedskärningar och än större barngrupper.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer att barn till arbetslösa och föräldralediga har fått rätt till fler timmar i förskolan. Men det infördes utan några som helst extra resurser vilket innebär nedskärningar i verksamheterna som redan är väldigt belastade.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgen dras med ett underskott som skjutits på framtiden sedan tidigare år. Till skillnad från i privata företag drabbar det inte en bolagsstyrelse med att underskotten ska täckas utan det är kommunens äldre och personalen som straffas. Att en nämnd dessutom har återkommande underskott är ett tydligt tecken på att resursbehovet är större än de satta ekonomiska ramarna. Revisionen poängterar dessutom, precis som Rättvisepartiet Socialisterna har gjort under flera år, behovet av realistiska budgetar.

Socialnämnden
Vad gäller socialnämnden där flera har poängterat hur bra det är att nämnden har kommit ikapp underskottet så är ju frågan på vems bekostnad? Det tar nästan dubbelt så lång tid att få beslut om försörjningsstöd i Haninge jämfört med i resten av landet: 32 dagar jämfört med 17! Det här är människor som inte har råd att vänta en månad, ensamstående med barn och sjukskrivna som måste kunna betala hyran.

I juni lägger Rättvisepartiet Socialisterna ett budgetförslag som utgår från behoven och för att visa var pengarna finns som kan stoppa nedskärningarna (läs RS förra budgetförslag här)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.