måndag 3 april 2017

Friskolor stoppar "olönsamma" elever


"Vinstdrivande företag har inget i välfärden att göra. Utbildning, vård och omsorg är en rättighet och inget som ska kunna auktioneras ut till lägstbjudande. Barns rätt till en jämlik skolgång ska inte kunna säljas ut"

Lina Rigney Thörnblom (RS)

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge 
- - -

Friskolor nekar barn det extra stöd de lagligen har rätt till, det visar Kalla Faktas reportage om autistiske Conrad och hans familj.
När åttaåriga Conrad skulle börja i Runstyckets skola, efter att ha gått i samma bolags förskola, tog det stopp. Skolledningen uppgav att man inte skulle ha råd med de extra resurser som Conrad behöver i och med sin högfungerande autism.

Utredningar som har gjorts om Conrad visar att han är normalbegåvad och därför skulle klara av att gå i en vanlig klass. Det skulle dessutom gynna honom själv om han fick gå i skola tillsammans med barn som inte har autism. Men skolan sade trots det nej. Skolan hotade även med att anmäla föräldrarna till socialtjänsten om de inte accepterade skolledningens beslut.
Trots att Skolinspektionen uppmanade skolan att ge Conrad det stöd han behöver, och även har rätt till enligt skollagen, hände inget och hela tiden påpekade ledningen att skolan inte hade de pengar som krävdes.

År 2016, under samma period som Conrad nekades rätt till utbildning av skolan, plockade ägaren Helen Widman ut 5 miljoner kronor i aktieutdelning och investerade dessa i moderbolaget där hon är ensam ägare. Skolan och förskolan har dessutom gått med vinst år efter år.
Kalla Fakta har gått igenom ärenden som har inkommit till Skolinspektionen, vilka visar att tre av fyra skolor som granskats av Skolinspektionen har fått kritik. 482 ärenden rör barn som inte har fått det stöd som de har rätt till.

Fallet Conrad är med andra ord inte unikt. Det är inte det första och det kommer inte att vara det sista i ett skolsystem som har släppt in vinstdrivande företag.
Enligt skollagen har alla skolor samma skyldigheter att tillgodose alla barns behov och en skola får inte heller neka någon en plats.
Trots det säger Runstyckets skola öppet att det blir för dyrt att ha Conrad på skolan. Den åttaåriga pojken är helt enkelt inte lönsam nog. För att skolbolag ska tjäna så mycket pengar som möjligt krävs det lönsamma elever. Det vill säga elever som inte behöver extra personal eller resurser.
Eleverna är med dagens skolsystem pengapåsar. Ju fler elever, desto mer pengar och ju mindre eleverna kostar, desto mer vinst. Det här är en konsekvens av det fria skolvalet, särskilt i kombination med friskolesystemet. Och sådan är kapitalismen.

Aktiebolagens uppgift är att de ska generera så mycket vinst som möjligt till aktieägarna. Aktiebolag inom skola och förskola är inget undantag. Samtidigt mjölkas kommunerna på pengar när skolpengen försvinner in i bolagen.
Systemet med det fria skolvalet innebär också att kommunernas planeringsmöjligheter försvåras då man inte vet från år till år hur stora elevkullarna blir. Går en friskola dessutom omkull har kommunen skyldighet att erbjuda en plats till de elever som drabbas. Detta oavsett hur många lärare man har avskedat på grund av bristande elevunderlag.

Vinstdrivande företag har inget i välfärden att göra. Utbildning, vård och omsorg är en rättighet och inget som ska kunna auktioneras ut till lägstbjudande. Barns rätt till en jämlik skolgång ska inte kunna säljas ut. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.