söndag 8 mars 2020

"Feministisk regering" med kvinnofientlig politik

Statens RUT-bidrag till välbärgade har inte lett till nya jobb utan ersatt trygga jobb i välfärden. Trygga jobb i hemtjänst och äldreomsorg – där arbetet behövs – försvinner medan de ”nya” RUT-jobben är osäkra anställningar till usla löner. Foto: Arbetsmiljöverket
Tredubblat RUT-bidrag, höjd pensionsålder och nedskärningarna i välfärden slår hårt mot lågavlönade arbetarkvinnors jobb och villkor


av Per Olsson
- - -

Vi är ”världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser”. Det slår regeringen fast på sin hemsida och tillägger att en ”feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning”. Men verkligheten är en helt annan.
"Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av mäns pension och denna skillnad kommer att öka med höjd pensionsålder. Redan innan pensionsåldern började höjas riskerade mer än var femte kvinna att leva i fattigdom vid pensionen"
Det finns inte ett spår av feminism och jämställdhetsperspektiv i regeringens politik, som vilar på januariavtalet. Tvärtom: när S-MP-regeringen avskaffade värnskatten gav man förmodligen den enskilt största gåva som någon regering har gett till rika män.
”Enligt beräkningar är 73 procent av de som berörs av slopad värnskatt högavlönade män och kvinnors pensioner är som regel för låga för att ens omfattas av sänkningarna av pensionärsskatten. För första gången på länge är kvinnors arbetslöshet högre än mäns. En orsak är att extratjänsterna som varit särskilt viktiga för utrikesfödda kvinnor ryckts undan i besparingarna på Arbetsförmedlingen” (Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi Sveriges Kvinnolobby, på Aftonbladet Debatt den 18 september om regeringens budget).
Istället för upprustad välfärd rustar regeringen upp polis (som trots att man har fått större anslag för att utreda sexualbrott och mäns våld mot kvinnor inte prioriterar detta) och militär samt breddar det borgerliga systemskiftet, samtidigt som det kvinnofientliga RUT-avdraget höjs och utvidgas. Det är en politik som slår särskilt hårt mot lågavlönade arbetarkvinnors jobb och villkor.
Till det ska läggas att regeringspartierna och övriga partier som står bakom pensionsöverenskommelsen – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna – har beslutat att gradvis höja pensionsåldern. Det första steget togs vid årsskiftet. Höjd pensionsålder förstärker pensionssystemets orättvisor. Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av mäns pension och denna skillnad kommer att öka med höjd pensionsålder. Redan innan pensionsåldern började höjas riskerade mer än var femte kvinna att leva i fattigdom vid pensionen.

Regeringens politik innebär att jämställdheten går bakåt, vilket har gett utrymme för etablissemangets backlash mot metoo och högerns allt fler attacker mot feminismen, i synnerhet det man kallar ”vänsterfeminism”. Men kvinnors radikalisering har inte kunnat stoppas och bland unga kvinnor är Vänsterpartiet nu landets största parti.
Utrikespolitiken är en fortsättning på inrikespolitiken. Det regeringen hävdar är en feministisk utrikespolitik har inneburit fortsatt vapenexport till diktaturer som Saudiarabien och Förenade Arab­emiraten, länder som är världsledande i kvinnoförtryck, och ett allt närmare samarbete med den sexistiska Trumpadministrationen.
Nyligen utnämnde sig Donald Trump till den största abortmotståndare som någonsin suttit på presidentposten.

En feministisk politik står i direkt motsättning till regeringspolitiken och januariavtalet. Låt Internationella kvinnodagen 8 mars bli starten på en ny våg av kvinnokamp för rättvisa – mot högerpolitik, sexism och rasism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.