tisdag 17 mars 2020

RS svar på Coronakrisen – människor först, inte företagen


Rättvisepartiet Socialisterna: En krisplan måste sätta människor i centrum, inte storföretagen

Till slut har WHO tvingats säga det alla förstått i flera veckor – sjukdomen Covid-19 som sprids av coronaviruset SARS-cov-2 är nu en pandemi – en global epidemi. Från dag ett har virusspridningen varit ett vittnesmål på vårt nuvarande samhällssystems, kapitalismens, oförmåga att hantera kriser och ständiga strävan att sätta vinster och ”systemets stabilitet” före människors hälsa och liv.

När spridningen nu nått Sverige är det ingen skillnad – åtgärder har kommit för sent och för lite, krisberedskapen är urusel efter nedmonterad välfärd och många åtgärder handlar mer om det ”finansiella systemets stabilitet” än människors hälsa.
Folkhälsomyndighetens råd har varit häpnadsväckande passiva, vilket medfört att värdefull tid gått förlorad, speciellt sedan det blev uppenbart att det fanns okontrollerad smitta i Italien och Iran, två länder med omfattande kommunikationer med Sverige. Det tog alldeles för lång tid innan man avrådde från resor till länderna och fortfarande idag (den 12 mars) står det på folkhälsomyndighetens hemsida att ”ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest.”
De länder som direkt agerade och avrådde från resor till riskområden samt uppmanade ALLA som kom från riskområden att isolera sig i två veckor, samt noggrant följde upp dessa personer har idag betydligt lägre nivå av smitta.
"Där stora statliga insatser har satts in har smittan kunnat bromsats trots stora utbrott, till exempel i Sydkorea, som genomfört masstester med statliga drive-in-anläggningar, och stora insatser för att desinficera och isolera drabbade områden"
Det är uppenbart att Folkhälsomyndigheten, precis som den kinesiska regimen, inte velat störa ”business as usual”. Istället för att försiktighetsprincipen har myndigheten avfärdat forskare och läkares varningar om att Sverige inte är förberett för ett coronoautbrott. Så sent som den 8 mars avfärdade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i Svenska Dagbladet alla varningar om att en nära förestående pandemi och hävdade att det han och myndigheten inte ville ägna sig åt spådomar eller ”killgissningar” . Tre dagar senare klassade WHO coronaviruset som en pandemi.
Efter att sjukvården, speciellt i region Stockholm, överhopats med importfall, var det förstås bara en tidsfråga innan vi skulle få inhemsk smittspridning. I brist på resurser, både personella och i form att corona-tester, tvingas nu regionen att bara fokusera på de svårast sjuka och riskgrupper. Men som epidemiologen Joacim Rocklöv säger kan riskgrupper aldrig skyddas effektivt om vi får en vid spridning i samhället i stort. I praktiken innebär region Stockholms prioriteringar att de överger försöken att bromsa epidemin och hoppas på att ”allmänna råd” och regeringens senaste åtgärder ska får effekt.

Det är dock ytterst osannolikt. Avskaffad karensdag och uppmaningar att stanna hemma vid luftvägsinfektion är förstås bra men långt ifrån tillräckligt. Beslutet att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan på sin höjd sakta in spridningen mellan olika landsändar, men är också en oroande inskränkning i demonstrationsrätten, när samtidigt inget görs mot stora företag där betydligt fler än 500 samlas varje dag. Regeringens åtgärdspaket innehåller inget som bidrar till att stoppa alla företag som nu varslar och som i SAS fall kräver lönesänkningar med hänvisning till coronaviruset.

Pandemin kan få en mycket allvarlig spridning och riskerar bli  långvarig – många forskare tror att så många som 70 procent av befolkningen kan smittas utan vaccin – den stora frågan är om smittdämpande åtgärder kan dra dra ut på förloppet och därmed förbättra vårdens chanser att hantera effekterna.
Där stora statliga insatser har satts in har smittan kunnat bromsats trots stora utbrott, till exempel i Sydkorea, som genomfört masstester med statliga drive-in-anläggningar, och stora insatser för att desinficera och isolera drabbade områden.

Efter år av nyliberala nedskärningar, avregleringar och privatisering är den svenska beredskapen för en allvarlig epidemi av detta slag urusel. Antalet intensivvårdsplatser är bland de lägsta i EU – 5 per 100 000 i jämförelse med till exempel Tysklands 30. Statliga läkemedelsbolag, som skulle kunna användas för att massproducera nödvändiga läkemedel och utrustning har privatiserats. Krisberedskapen har fokuserats på en skrämselpropaganda om krigshot från Ryssland medan beredskapen att hantera civil kriser ignorerats, vilket inte bara synts nu utan även i fråga om skogsbränderna 2014 och 2018.
När Moderaterna och högern försöker använda krisen för att få igenom en mer ohållbar högerpolitik som slopad flygskatt måste vi kräva en åtgärder som på allvar kan stoppa epidemin och se till att vanligt folk inte drabbas ekonomiskt.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:

• Facklig kamp för full kompensation till drabbade, smittskydd och omställning av verksamheter efter behoven.100 procent i sjukpenning, VAB och smittbärarpenning.

• Bygg omedelbart ut smittskyddet för vård- och äldreomsorgspersonal och andra utsatta arbetargrupper.

• Gratis vård till alla som vistas i Sverige – tillgång till vård är en mänsklig rättighet.

• Massiv statlig satsning på att förstärka arbetet med smittspårning, virustester, desinficering och fri tillgång till handsprit på alla offentliga platser, kollektivtrafik osv.

• Massiv upprustning av vård och omsorg i offentlig ägo utan vinstintresse. Stoppa alla nedskärningsplaner omedelbart och utveckla krisplaner under kontroll av vårdpersonal och fackföreningar för att snabbast möjligt kunna bygga ut vårdkapaciteten.

• Stoppa dränering av resurser genom marknadslösningar i vården – ta omedelbart över all privat, vinstdrivande verksamhet i offentlig ägo. Styr om från marknadstänk och byråkrati till vård.

• Förstatliga läkemedelsbolag och produktion av skydd och medicinsk utrustning för en planering av verksamhet efter akut behov idag och efter samhällets långsiktiga behov.

• Riv upp ineffektiva inskränkningar i demokratiska rättigheter som riskerar permanentas, försvara strejkrätten. Inför istället rätt för anställda att arbeta hemifrån alternativt att vara lediga med full lön i områden med virusutbrott.

• Inga uppsägningar eller lönesänkningar med coronaviruset som ursäkt. Facklig vetorätt mot varsel och organisationsförändringar. Nej till statligt stöd till storföretag med fulla kassakistor – statliga pengar ska gå till verksamhet och anställda. Inför kortare arbetstid med full lön och fortbildningsmöjligheter om det uppstår brist på arbete.

• Flygindustrin och andra fossilindustrier är inte hållbara även efter ett coronautbrott. Använd krisen för att förstatliga flygbolag, vidareutbilda anställda och ställa om till hållbara transporter.

• Avskaffa kapitalismens vinstjakt, rovdrift på människor och natur, toppstyrning och hemlighetsmakeri, som gett viruset fritt spelrum och lagt grunden för dagens kris.

• Demokratisk socialistisk planering av ekonomin, där människors hälsa och välmående och ett hållbart förhållande till naturen prioriteras framför vinstintressen hos en liten superrik maktelit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.