tisdag 7 februari 2012

Debatt om Jordbros framtid i kommunfullmäktige - Nytt Kultur- och föreningshus byggs

Lina Thörnblom (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktigemöte i Haninge beslutades att bygga ett Kultur- och föreningshus i Jordbro. Rättvisepartiet Socialisterna, som i flera år tagit strid för satsningar i Jordbro och även tagit kamp mot borgarnas attacker på jordbrobornas service, röstade för detta men reste också frågan om hela kommundelens utveckling.

Lina Thörnblom (RS) förde fram Rättvisepartiet Socialisternas synpunkter:


– Det är viktigt att Jordbro kommundel utvecklas, att de boende i området trivs och känner trygghet. Det har motverkats av kommunledningen i Haninge genom nedläggningen av högstadiet i Jordbro. En kommundel med över 10 000 invånare står utan utbildning från 6:e klass. Det är ett positivt steg att bygga ett kultur- och föreningshus i Jordbro men detta måste göras tillsammans med Jordbros boende. Kommunstyrelseberedningen skriver i handlingarna till Kommunfullmäktige att ”Jordbro behöver en mötesplats som attraherar besökare till Jordbro och som sätter prägel på kommundelen”. Detta är viktigt men än viktigare är att Jordbros egna invånare trivs och vill spendera sin lediga tid i Jordbro. Jordbro håller på att bli en sovstad, med få butiker och utan serviceställen såsom postkontor (som ersattes av det sedan länge nedlagda Kassaservice). Det är dock inte Jordbro centrums placering som är huvudproblemet (vilket Socialdemokraterna hävdar), utan att lokalhyrorna är för höga för små butiksägare. Själva centrum skulle behöva en renovering med öppna inbjudande ytor och till exempel ett café med uteservering. När det gäller Kultur- och föreningshuset, som denna paragraf konkret berör, så är det viktigt att det är öppet för alla, även ekonomiskt. Rättvisepartiet Socialisterna ser positivt på att placera det nya kultur- och föreningshuset i samband med en naturmiljö, det vill säga vid Höglundaparken. Men bygget av den nya Höglundaskolan och detta kultur- och föreningshus får inte inskränka för mycket på det grönområde som så många Jordbrobor idag har glädje av.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade däremot nej till att bygga det nya Kultur- och föreningshuset. De vill vänta till det utretts var Jordbro centrum ska ligga. Socialdemokraterna har tidigare drivit att centrumet borde flyttas till pendeltågsstationen, vilket de främst ur ett näringslivsperspektiv fortfarande står fast vid.
Rättvisepartiet Socialisterna förde mot detta fram att Kultur- och föreningshuset kan byggas oavsett var det nya centrumet ligger; att det ska finnas liv och rörelse i hela Jordbro, inte bara vid pendeln; och varnade för en utveckling där resten av stadsdelen blir ett kluster av enbart bostäder och mörka områden utan aktivitet.

Under förra året, medan S och V endast var opposition i ord under sammanträden, samlade Rättvisepartiet Socialisterna motståndet i Jordbro i kampanjen ’Upprop för Jordbros framtid’. Kampanjen samlade stor bredd: lärare och personal på Jordbromalmsskolan och Lundaskolan; fritidsledare på Ung137 och Jordbrogården; personal på Lugna gatan, Jordbro parklek och moskén; Somaliska föreningen, föreningen träffen och X-cons samt nästan alla butiksägare och anställda i Jordbro centrum ställde sig bakom Rättvisepartiet Socialisternas upprop. 80 Jordbrobor samlades på ett stormöte och diskuterade vilken upprustning som behövdes.

Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter ta strid för en högstadieskola, för upprustning av bostäderna, för trygghetsåtgärder med bättre belysning och ett upprustat Jordbro centrum med bättre service och med lägre lokalhyror.

Läs också: RS tog strid i kommunfullmäktige för bra mat i äldreomsorgen och mot privata vinster
Läs också: Debatt i kommunfullmäktige om nya hotet mot hyresrätterna i Jordbro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.