fredag 13 september 2013

Haninge drog in hjälpen till förlamade Emmy

Får bara hjälp två timmar och 55 minuter i veckan istället för de tidigare 14 timmarna

Emmy Stark, 23 år, har sedan 1996 varit i behov av personlig assistans för ett gravt rörelsehinder efter en hjärnblödning när hon var fyra år gammal. I somras sade Haninge kommunnej till fortsatt hjälp.

Socialnämndens moderata ordförande Sven Gustavsson uttrycker allmänn sympati för Emmys situation på kommunledningens blogg men försöker sen slå ifrån sig ansvar:
- Tyvärr är det så som Haninges socialchef Morgan Norberg säger att det är rättspraxis, att det inte bara gäller Haninge utan att det ser ut så här överallt, hävdar Sven Gustavsson (M).

Men stämmer det? Inför beslutet uppskattade en arbetsterapeut Emmys hjälpbehov på uppdrag av just Haninge kommun. Trots att intyget överensstämde med det hjälpbehov på 14 timmar per vecka som gällt tidigare år så avslogs hjälpen denna gång.

I beslutet står det:
"Undertecknad anser att följande minutantal krävs för Emmys grundläggande behov. Minutantal anger genomsnittlig tidsåtgång per dag."

Exempel:
> Hårtvätt och sköljning får ta två minuter.
> Hjälp med byxor vid toalettbesök får ta tio minuter per dag.
> Torkning fem gånger per dag vid toalettbesök på fem minuter.
> Intimhygien vid mens: 5 min/månad (!)

Aftonbladet skriver om hur Emmy hade ansökt om några extra timmar med assistenthjälp för att  fika med några vänner och kunna gå på Allsång på Skansen.
- Kommunen sa nej och uppmanade henne att spara av de timmar hon hade kvar. Det betyder att hon skulle ha behövt avstå från att duscha och klä på sig hela helgen, sa Emmys juriska ombud Anna Dicander i Aftonbladet.

- Juristens påpekan att kommunen hänvisar till äldre kammarrättsdomar trots att det meddelats att det finns nyare domar med andra domslut, visar att Sven Gustavsson (M) pratar smörja när han påstår att kommunen bara följer rättspraxis, säger Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom.

- Politiker brukar ofta skylla på förvaltning eller handläggare. Men det är politikernas ständiga nedskärningar och extremistiska överskottsmål som leder till kulturen att avslå hjälp. Budgeten måste hållas till varje pris oavsett vad det kostar i mänskliga termer, beskriver Lina Rigney Thörnblom (RS) den mentalitet borgarna har.

I Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för Haninge kommun 2013-1014 varnades specifikt för Socialnämndens situation om borgarnas budgetramar gick igenom.

I december 2012 yrkade Rättvisepartiet Socialisterna att 59 miljoner kronor extra skulle anslås till Socialnämnden för att klara verksamheten (Läs också om RS yrkanden i april 2013). De borgerliga partierna såväl som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot. Samtidigt som den tidigare delårsrapporten redovisade ett överskott på 156,9 miljoner kronor och ett samlat överskott på 1 236 miljoner kronor.

Emmys situation är inte ett resultat av felräkningar, lagar eller en enskild tjänstemans tolkningar. Det är resultatet av den extrema högerpolitik som råder i Haninge.
Emmy och hennes juridiska ombud har överklagat kommunens beslut till kammarrätten. Tills dess får Emmy bara hjälp två timmar och 55 minuter i veckan istället för de tidigare 14 timmarna.

RS Haninge

Relaterat:
> RS sågar kommunledningen
Socialister i kommunfullmäktige del 1: "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" 
Socialister i kommunfullmäktige del 2: "Vi står för en socialistisk politik i ord och handling"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.