tisdag 3 september 2013

”Vi står för en socialistisk politik i både ord och handling”

Vad skiljer Rättvisepartiet Socialisterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet?

Intervjuade: Fr.v: Sanna Tefke (RS ersättare 2010-), Mattias Bernhardsson
(RS ledamot 2006-) och Lina Rigney Thörnblom (RS ledamot 2006-)
Event: Mattias, Lina och Sanna talar på stormötet "Socialister tar strid" på Kulturhuset 5 september
SvD SvD2 SvD3 SvD4 SR SR2 AB DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

> Läs del 1: ”Vi tar kampen in i kommunfullmäktige”


Socialister i kommunfullmäktige del 2:

Under högerstyret (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har privatiseringarna och plundringen av vår gemensamma välfärd exploderat, skolor har stängts och social utslagning ökat. Sverigedemokraterna har fungerat som ett sjätte stödparti i alla nedskärningar och privatiseringar. Allt fler vill rösta bort den moderatledda alliansen och sätta stopp för högerpolitiken. Men vad är alternativet?

Expressens sensationsartikel om hur socialister, däribland
Sanna Tefke (RS) påverkat LO:s beslut att säga nej till vinster i välfärden
och därmed S-beslutet att 'begränsa' vinsterna. S-ledaren Stefan Löfven
anser att ett förbud mot vinster "inte låter sig göras".

En taktikröst på Socialdemokraterna är en röst i sjön
Vissa som stödjer Rättvisepartiet Socialisternas politik kanske överväger att rösta på Socialdemokraterna – av taktiska skäl.

- Socialdemokraterna är större än oss men det är inget argument för att taktikrösta på dem om man vill ha förändring. Haninge kördes i botten under S-styret på 1990-talet och många verksamheter var i det sämsta skicket någonsin i kommunens historia; en tredjedel av kommunens personal avskedades och kultur- och fritidssektorn bantades till hälften, påminner Mattias Bernhardsson.

- Om Socialdemokraterna vinner valet kommer de driva högerpolitik med nedskärningar och privatiseringar precis som de gjort i decennier innan borgarna. Och vinner de inte valet utan blir opposition blir de ändå nedröstade i kommunfullmäktige eftersom de inte bygger en rörelse underifrån. I flera frågor har Socialdemokraterna dessutom samma linje som högerpartierna. 

- Rättvisepartiet Socialisterna har å andra sidan lyckats driva igenom flera viktiga förbättringar eftersom vi samtidigt bygger rörelser tillsammans med kommunanställda, elever och andra, förklarar Mattias Bernhardsson.

- Socialdemokraterna är numera ett borgerligt parti. De är en del av både den politiska och ekonomiska makten i samhället. Orsaken till att de inte vill förbjuda privata vinster i välfärden är att flera socialdemokratiska politiker själva är riskkapitalister och gör enorma summor privata vinster på t ex vård och skola. De har inget alternativ till högern, säger Lina Rigney Thörnblom.
Lina Rigney Thörnblom (RS) i TCO-tidningen inför valet 2006,
om att RS kämpar för en demokratiskt planerad ekonomi m m

Vänsterpartiets ”mindre onda”
- Förutom vi i Rättvisepartiet Socialisterna är det bara Vänsterpartiet som opponerat sig mot privatiseringarna, vinsterna och LOV (lagen om 'Valfrihet'). Men vi i Rättvisepartiet Socialisterna är ensamt om att kombinera fullmäktigearbetet med aktiva kampanjer på gator och arbetsplatser. Vänsterpartiet har dessutom gått med på att ha överskottsmål och inte stöttat våra förslag om att stryka de enorma underskott som t ex Äldrenämnden och Socialnämnden dras med till följd av helt orealistiska budgetar - något som de mest utsatta grupperna i samhället istället får betala för, säger Sanna Tefke.

- Vänsterpartiet har inte heller stöttat våra motioner om höjda löner för lågavlönade kommunanställda, inte ens vår motion med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor (Läs mer här) - de följer sossarna i det mesta. På riksnivå sitter de med andra politiker på arbetsgivarsidan i förhandlingar om offentliganställdas löner, fortsätter Sanna Tefke.
Mattias Bernhardsson (RS) argumenterar för RS motion med åtgärder mot
mäns våld mot kvinnor (december 2008). Vänsterpartiet röstade inte för.
Läs mer här
- Vänsterpartiet fungerar som Socialdemokraterna. De kan ofta vara kritiska i ord när de är i opposition. Det är lätt att säga att man är ”för mer pengar till skolan”. Men när kommunens budget ska tas innehåller även deras förslag nedskärningar. De accepterar att kommunen drivs som företag med resultatenheter och att statsbidragen från staten minskar år för år trots att de ålägger kommunerna mer och mer ansvarsuppgifter. De ser det som sin uppgift att fördela attackerna på kommuninvånarna ”lite rättvisare”. Man ifrågasätter inte orättvisorna i hela samhället utan tittar blint på kommunens budgetram, konstaterar Mattias Bernhardsson.

Ideologisk debatt
Det handlar inte bara kamp om resurser. Det finns också en tydlig ideologisk kamp. Rättvisepartiet Socialisterna var t ex ensam opposition när alla andra partier, även Vänsterpartiet, införde kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen från 6 års ålder i förskoleklasserna. All forskning visade hur skadliga detta var för så små barn.

- För borgarna och Socialdemokraterna handlade det om att så tidigt som möjligt etablera den klassdiskriminering som följer genom hela utbildningsväsendet in i arbetslivet. För Vänsterpartiet handlade det nog om ren inkompetens. Rättvisepartiet Socialisterna slog vakt alla barns rätt till ett lärande och utveckling utifrån deras förutsättningar och behov. Vi anser att pedagogisk dokumentation ska vara anpassad efter åldern och utvecklas tillsammans med personalen som är de verkliga experterna på barns lärande, säger Lina Rigney Thörnblom.

Seger mot betygslinande omdömen
En av Rättvisepartiet Socialisternas dåvarande ersättare i kommunfullmäktige, Tobias Lindberg anmälde kommunen till Skolinspektionen och fick rätt. Kommunen tvingades ändra kunskapskontrollerna så att enskilda barns resultat inte redovisas och de betygsliknande omdömena blev mindre betygsliknande (Läs mer här).
Plakatmålning inför RS barnvagnsparad 2010
Vänsterpartiets högerkurs
Att även Vänsterpartiet (i Haninges fall) skriver under på borgarnas skolideologi om barns lärande är talande för hur de vänt sig ifrån socialismen på nästan alla fronter.
Inför förra valet skrev den förre vänsterpartistiske riksdagsledamoten och pappersbruksarbetaren från Dalarna, Anders Wiklund i tidningen Flamman att Vänsterpartiets ”slakt på heliga kor” har skett närmast utan intern opposition alls, ”helt smärtfritt. Inga upprörda protester eller upprivande svekdebatter. I sanning en verklig renässans för den politiska hållningslösheten och dubbla bokföringen.”
Högerkursen kommer dels ur ledningens tro att man får mer röster om man ”går mot mitten”, en drivkraft som kommer ur drömmen att sitta i regering med Socialdemokraterna. Då Vänsterpartiet har haft extremt få aktiva gräsrötter i förhållande till antalet politiska uppdrag, är det ledningen som sätter tonen, inte medlemmarna. De lokala vänsterpartisterna har sedan 20 år tillbaka tränats i kommunalpolitiska kompromisser om de ”minst onda” nedskärningarna och har väldigt liten erfarenhet av facklig eller social kamp.

Men det finns också en mer fundamental orsak till högerkursen; Vänsterpartiet har aldrig förstått eller velat analysera de stalinistiska diktaturerna och deras kollaps, lika lite som sitt eget stöd till dessa diktaturer. De trodde det var socialism när det inte var det och tappade tro på att socialismen var genomförbar.

- Till skillnad från en stor del av vänstern gav Rättvisepartiet Socialisternas föregångare Offensiv aldrig något stöd till diktaturerna i Sovjet och Öststaterna. Offensiv och vår International – Committee for a Workers' International – var en del av kampen emot stalinismen. Vi slogs för demokratisk socialism och det gör vi fortfarande, säger Mattias Bernhardsson.

En socialistisk budget
- Kommunfullmäktigesalen är inte vår huvudarena – det är arbetsplatserna, skolorna och bostadsområdena. Men våra platser i kommunfullmäktige innebär en plattform för en helt annorlunda politik, en socialistisk, helt skild från de övriga partierna som i praktiken ofta är överens, menar Lina Rigney Thörnblom.

Sanna Tefke (RS) talar om kampen mot
vinster i välfärden på Pride
Foto: Natalia Medina
- Även politiker som inte vill skära ner på anställda eller viktig verksamhet tror att ”det måste göras” för att de ”ska ta ansvar för ekonomin”. Då är frågan om det är mot kommuninvånarna eller kommundirektören de känner ansvar. Att kommunerna rånas på resurser och inte får tillräckligt till budgetramarna är inte kommuninvånarnas fel. Det är det kapitalistiska systemets fel, säger Sanna Tefke.

- Så fort man accepterar de ramar och regler om budgetdisciplin så blir man som alla andra partier – ett nedskärningsparti. Det är inte vår roll att föreslå en 'budget i balans', utan det är att kräva resurser till en budget som täcker behoven. Finns inte pengarna måste vi kräva tillbaka dem. Man måste kräva återbetalning av staten som år efter år varken kompenserar för inflation eller de uppdrag man ger kommunerna. Man måste lyfta debatten till hela ekonomin, inte bara kommunens, kräva ett stopp för bankernas storvinster, miljardärernas skatteflykt och kräva förstatligande av de största företagen under demokratisk kontroll, för att nämna några, räknar Lina Rigney Thörnblom upp.

Men ofta röstar t ex Vänsterpartiet för nedskärningar (Ex från Socialnämnden) exempel trots att det faktiskt finns pengar inom Haninge kommun att omfördela, t ex stora samlade överskott som vissa år uppgått till över 1 miljard kronor.
I RS budget för 2013-2014 (Läs RS budget) finansierades öronmärkta satsningar på 170 miljoner kr genom bla att slopa överskottsmålet, partistödet och vårdnadsbidraget samt genom att kraftigt sänka politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser.

- Många av borgarnas nedskärningar som de andra i 'oppositionen' ibland stödjer ibland får dessutom helt motsatt effekt i längden, särskilt inom Socialnämnden. Förra årets nedskärningar på viktiga arbetsmarknadsstödjande åtgärder kommer troligen leda till högre socialbidragskostnader eller andra kostnader som kommer med arbetslöshet. När de skär ner i förebyggande verksamhet slår det tillbaka flera år senare i form ännu högre kostnader, säger Mattias Bernhardsson.

- Varje gång elevantalet sjunker i skolan svarar borgarna med att göra sig av med personal och lokaler. Det är kortsiktigt och dyrt i längden. Speciellt då fler elever får svårare i skolan och kanske behöver ännu mer specialhjälp senare.
Lina Rigney Thörnblom (RS) kritiserar privatiseringarna av kommunal
äldreomsorg i Haninge kommunfullmäktige och kräver återkommunalisering
- Dessutom finns det ju prognoser som visar att elevkullarna efter några år ökar igen. Då måste man återinvestera i nya ändamålsriktiga lokaler (vilket är exakt vad händer på Vikingaskolan som för några år sen utsattes för hårda nedskärningar). Och när det ska återanställas är det oftast helt nya eller obehöriga; Kompetensen och kontinuiteten som försvann i den kortsiktiga nedskärningen går oftast inte att få tillbaka fullt ut, konstaterar Mattias Bernhardsson.

- En socialistisk politik skulle också skapa nya resurser. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och satsning på friskvård ger jobb åt ungdomar och möjliggör ett längre arbetsliv för äldre utan arbetsskador. Det skulle kraftigt öka skatteintäkterna, höja konsumtionen, minska ohälsotalen och arbetsskador samt möjliggöra höjda statsbidrag för de nödvändiga investeringar inom hemtjänst, handikapp- och äldreomsorg som kommer behövas de kommande åren, argumenterar Sanna Tefke.

- Borgarna pratar om att det saknas resurser. Frågan är snarare för vem det saknas resurser. På samma möte kommunledningen drev på för nedläggning av Jordbromalmsskolan beläget i arbetarstadsdelen Jordbro, beslutades också att ge nyetablerade friskolor konkurrensfördelar i form av 3 000 kr extra elevpeng per elev – pengar som tas direkt ur de kommunala skolorna och in i de vinstdrivande koncernernas som fortsätter urholka de kommunala skolorna på resurser, säger Lina Rigney Thörnblom (Läs RS överklagan av nedläggningen av Jordbromalmsskolan här).

Demokratisk kontroll är en dagsfråga
Att Rättvisepartiet Socialisterna vill kraftigt minska kommunens antitanden av dyra konsultfirmor handlar inte bara om pengar.

- Det handlar om vem som är bäst lämpad att utvärdera eller föreslå ändringar i verksamheten. De anställda är arbetsplatsens verkliga experter. Skolan, omsorgen och den kommunala servicen borde samstyras mellan de valda och verksamhetens anställda samt brukare i egna demokratiska organ, vilket skulle utveckla utveckla välfärden mer än vad som idag är möjligt. Detta gäller i alla företag och i hela samhället, förklarar Mattias Bernhardsson.
Strejkmöte på Lagena lager i Jordbro 2009
- En av orsakerna till att många lagerarbetare varslades på Lagena i Jordbro för några år sen var just bristen på demokratisk kontroll. De okunniga cheferna hade beslutat att satsa på förarlösa truckar trots arbetares varningar om att det inte skulle fungera i verkligheten. 35 miljoner kastades i sjön. 4 miljoner slösades på ett datasystem som aldrig togs i bruk. Behovet av demokratisk kontroll på arbetsplatserna är slående faktiskt och måste föras fram i alla frågor, avslutar Mattias Bernhardsson. 

Louise Strömbäck

Facebook:
Jag röstar på Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna i valet

Jag röstar på Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisterna i valet

Film: Rättvisepartiet Socialisterna tar strid
Ansök om medlemskap idag:
rs@socialisterna.org
socialisterna.org
08-605 94 02

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.