fredag 6 september 2013

Inspirerande upptakt ett år innan valet

Mötet gav nya medlemmar och valarbetare
Från vänster: Mattias Bernhardsson, Lina Rigney Thörnblom,
Ruben Derkert och Sanna Tefke

"Ett år till valet: Socialister tar strid" var temat på Rättvisepartiet Socialisternas upptaktsmöte på Kulturhuset i Handen igår.

Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige och regionalt fackligt ombud för Kommunal, talade om det fackliga löftet som en grundlag i fackföreningsrörelsen; "Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra". Det löftet kräver kamp för att upprätthålla. Många av det senaste seklets segrar för arbetare har förlorats, men kan återvinnas genom enad kamp, poängterade Sanna.

I Stockholm, som blivit privatiseringarnas Mekka, finns det nu 220 privata hemtjänstföretag, där hälften saknar kollektivavtal, berättade Sanna. Hon redogjorde också för hur man kan agera mot dessa eländiga villkor med Haninge som exempel. Haninge är landets första kommun att i avtal med privata hemtjänstföretag kräva att kollektivavtal sluts för alla anställda - något som möjliggjordes genom granskning, offentliggörande och press i frågan av Rättvisepartiets Socialisterna, Sanna själv och andra kämpande kommunalare i Kommunal sektion Syd-ost.

Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, redogjorde för vilka frågor partiet har tagit strid för, t ex motioner med åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor, för att motverka homofobt våld och trakasserier. Medan alla motioner röstats ned av de andra partierna, har vi ändå spelat en roll berättade Lina. Efter Rättvisepartiet Socialisternas offentliggörande av hälsofarlig asbest och vattenskador på Fredriks yrkesgymnasium - med en motion om renovering som röstades ned - återkom borgarna själva med förslag på bygget av ett nytt yrkesgymnasium en tid senare.
- Rättvisepartiet Socialisterna är det enda parti som ställer upp i valet som står för en verklig socialistisk arbetarpolitik. På pappret i form av vårt program men framför allt i verkligheten, sa Lina och gav exempel.

Lina berättade om skolkampen 2007 då Rättvisepartiet Socialisterna, Elevkampanjen och föräldranätverken samlade 400 elever och lärare i en dags strejk för att stoppa skolnedskärningarna. När Lina ringde den moderata nämndordföranden och bad henne svara på frågor från elever, föräldrar och lärare på demonstrationen utanför kommunfullmäktigesammanträdet - skälldes hon ut och fick veta att Rättvisepartiet Socialisterna var "oansvariga" genom att uppmana till strejk, istället för att vara på lektionerna. Men då kampen räddade 100 lärarjobb, var det inte så oansvarigt trots allt.

Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna gruppledare i kommunfullmäktige talade om bl a behovet av en socialistisk omvandling av samhället.
- Kapitalisterna, de som inte arbetar utan bara äger, de som spekulerar för våra pensionspengar - gömmer undan en tredjedel av hela världens BNP (d v s värdet av alla varor och tjänster) i  skatteparadis runt om i världen. Samtidigt dör ett barn av undernäring var tionde sekund, jämförde Mattias.

Storbankernas aktieutdelning på 35 miljarder i februari motsvarar nästan hela Stockholms stads budget på ett år – äldreomsorg, skola, service, kommunikation, infrastruktur, bostäder m m.
Varifrån kommer de superrikas pengar ifrån? frågade Mattias och svarade själv:
- De kommer från den överväldigande majoriteten som lönearbetar – bygger bostäderna, bryter malmen, undervisar barnen, vårdar de sjuka, producerar alla saker vi behöver köpa för vårt uppehälle.

Mattias berättade hur lönernas andel av svensk ekonomi nu har sjunkit till samma nivå som på 1910-talet, hur utsugningen av arbetarna och deras arbetskraft exploderat:
- Resurserna finns redan till att anställa 200 000 fler inom vård, skola och omsorg för att kompensera för 25 år av nedskärningar och reallönesänkningar. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna är ensamna att ta upp om det här. Och lika ensamna kommer vi vara om att ta upp det i valet om ett år, sa Mattias, som också gick in på varför det behövs demokratisk kontroll på arbetsplatserna.

Ruben Derkert, som var mötets ordförande, informerade alla om kampanjen för att rädda Kulturparken i Handen, som partiet har tillsammans med föreningar i området. På måndag kommer Rättvisepartiet Socialisterna debattera frågan i kommunfullmäktige och nätverket Rädda Haninge Kulturpark har demonstration utanför (Läs mer här)

Mötet ledde till att flera anmälde sig som frivilliga valarbetare i nästa års valkampanj och två bestämde sig att gå med och bli aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna.

RS Haninge

> Socialister i kommunfullmäktige del 1: "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" 

> Socialister i kommunfullmäktige del 2: "Vi står för en socialistisk politik i ord och handling"

> Facebook: Jag röstar på Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna i valet

> Facebook: Jag röstar på Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisterna i valetFilm: Rättvisepartiet Socialisterna tar strid


Ansök om medlemskap idag:
rs@socialisterna.org
socialisterna.org
08-605 94 02

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.