fredag 10 maj 2019

3 158 namnunderskrifter för att stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat överlämnades till Länsstyrelsen


Länsstyrelsen öppnar ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven

Idag hade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap möte med Länsstyrelsen. Mattias Bernhardsson och Julia Engström överlämnade 3 158 namnunderskrifter till Ulf Birgersson och Annika Lindvall, tillförordnad chef för enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

På mötet diskuterades kring kraven att stoppa avverkningarna och hur Länsstyrelsen kan agera för att skydda hela skogsområdet. 
Nästa steg blir ett möte med Stiftelsen Tyrestaskogen, som förvaltar både nationalparken och naturreservatet.
Länsstyrelsen öppnar nu ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven i namninsamlingen (se nedan). 


"Vi kräver:
• Omedelbart stopp för planerade avverkningar och ytterligare "basvägar" inom Tyresta naturreservat. 
• Ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk någonstans inom naturreservatet måste tas fram. 
• Marken i skötselområdena C3 och C4 måste köpas upp av antingen kommunen eller länet för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen. 
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.
Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne in naturreservatet. Ägaren KMN Förvaltning AB förbereder nu för avverkningar i sin del av Tyrestaskogen. De har skapat "basvägar" – kört sönder mark och vegetation med skogsmaskiner – för att förbereda avverkningar.
KMN Förvaltning AB fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, "skötselområde C", där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat.
Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats. 
Vi i kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap" kräver nu att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att stoppa de planerade avverkningarna och ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat."

Läs tidigare artiklar:
RS replik på VD:n för Stiftelsen Tyrestaskogen
Tidningen Syre om avverkningarna
Tidningen Natursidan om avverkningarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.