onsdag 29 maj 2019

Anställda tystades på Äldrenämndens öppna frågestund


Undersköterskor och vårdbiträden i uppror mot påtvingade 12-timmarspass i Haninges äldreomsorg • Allmänhetens frågestund kortades och togs över av höga tjänstemän 

Det är inte ofta någon begär ordet på ”Allmännhetens frågestund” på nämndernas möten. Men när väl undersköterskor och vårdbiträden från samtliga kommunens boenden kom till Äldrenämndens möte ikväll – med anledning av de nya 12-timmarpassen som håller på att knäcka personalen – fick de veta att frågestunden måste kortas ned till en kvart (!). 

Äldrenämndens kristdemokratiska ordförande Martin Strömvall (27 år gammal som aldrig jobbat) började med att deklarera att frågestunden måste kortas – sen lät han tjänstemännen svara på de tre korta inlägg som tilläts medan han själv satt tyst. 

Två tredjedelar av den ynka kvarten av ”Allmännhetens frågestund” togs upp av höga tjänstemäns långa utlägg som vägrade att svara på de frågor som ställdes. 
– Våra kroppar säger nej till dessa 12-timmarspass, vi går sönder, sa undersköterskan Lena Lindberg-Qvickström som också visade uppropet mot slavliknande scheman av 135 anställda i Haninges äldreomsorg (på samtliga kommunens äldreboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö). 
– Jag har jobbat i Haninges äldreomsorg sedan 1980-talet, då infördes 12-timmarsspass men togs bort då det slutade i att boende fick ligg-och trycksår, berättade Lena och frågade varför politikerna inte lär sig.
De höga tjänstemännen svarade – med så många fina ord som möjligt – att 12-timmarspassen är ett måste för att att klara ”heltidsresan”, att göra om äldreomsorgen till en ”heltidsorganisation”.
– Heltidsresan kommer att bli sjukhusresan, sa undersköterskan Therese Lundh, som också hann berätta hur hon nu inte får tid att träffa sina barn under helgerna med 12-timmarspass innan ordföranden satte punkt och hotade att kasta ut de anställda som ifrågasatte att de inte fått ordet trots att de begärt ordet medan tjänstemännen malde vidare på den ynka kvart ”allmännheten” fått.
– Det är pinsamt hur feg en ansvarig politiker med topplön får bli, säger en arg Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen mot slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg
”Rätt till heltid” har blivit förvrängt till ”tvång till 12 timmar”. Facket Kommunals ledning gick med på detta över huvudet på sina medlemmar. Istället för 12-timmarspass borde de krävt bättre bemanning. 

Rätt till heltid måste inte alls innebära sämre scheman och bemanning. Tvärtom kommer det kosta mer:
a. Det massavhopp till andra arbetsgivare som väntar om inte försämringarna tas bort kommer att kosta kommunen långt mycket mer i akuta hyrlösningar etc. 
b. Kraftigt ökade ohälsotal, sjukskrivningar, arbetsskador och långtidssjukskrivningar hos de som stannar kommer att kosta kommunen långt mycket mer.
Eller som undesköterskan Lena Lindberg-Qvickström svarade: 
– Självklart kan alla som vill gå upp i heltid utan 12-timmarspass, sätt 5- eller 6-veckorsscheman istället för 4-veckorsscheman. 
Politikerna och tjänstemännen skulle tjäna på att lyssna på de som jobbat decennier i äldreomsorgen. Men strax måste de lyssna. Som de anställdas upprop konstaterar:
”Låt oss vara ärliga: Om det obligatoriska helgpasset inte tas bort väntar snart massavhopp bland kommunens undersköterskor och vårdbiträden. Vårt arbete är eftertraktat och det finns flera kommuner som desperat söker anställda. Vi varken vill eller kan fortsätta arbeta med slavliknande scheman. Våra kroppar säger nej. Andra löntagargrupper har strejkat för mycket mindre och vårt tålamod är snart slut. Ta bort 12-timmarspasset nu!”
Tidigare artiklar om kampanjen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.