torsdag 2 maj 2019

1 miljon arter hotas av utrotning

Foto: Jukka Tanner
Artutrotningen och kapitalismens rovdrift hotar vår egen matförsörjning • Skogs- och jordbruket måste ställas om 


Av Julia Engström
- - -

En miljon av de drygt åtta miljoner arter som finns på jorden idag riskerar att utrotas som en följd av mänsklig påverkan (läs kapitalismens rovdrift av planeten). Detta är en av slutsatserna i en kommande rapport av FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald, IPBES.


Vi klarar oss inte utan biologisk mångfald, då maten vi äter och luften vi andas samt skogarnas omvandling av koldioxid till syre är beroende av levande organismer som nu hotas av utrotning. Detta säger Torbjörn Eberhardt, forskningsledare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett reportage av Sveriges Radio den 23 april. Det är alla typer av arter som försvinner och hastigheten är lika snabb som när dinosaurierna dog ut.

Artutrotning är lika allvarligt som klimathotet menar Eberhardt, och anser liksom Rättvisepartiet Socialisterna att vi måste börja ge utrymme för denna fråga i debatten. Eberhardt säger att det är många människor som inte är medvetna om de katastrofala konsekvenserna som detta kan få och de som känner till problemet tycks ofta blunda.

Enligt Naturskyddsföreningen är några av de största orsakerna till denna massiva förlust av arter skövlingen av skog, speciellt regnskog och naturskog samt de metoder som används för skogsbruk idag. En annan orsak är jordbruk i form av stora monokulturer (bara en gröda) med starka besprutningsmedel som dödar både mikroorganismer i jorden och de så otroligt viktiga pollinatörerna.

Men kan vi föda en växande befolkning med ett giftfritt ekologiskt jordbruk?

Svaret är ja enligt Naturskyddsföreningen, som menar att den mat som produceras idag teoretiskt skulle kunna räcka till alla, men resurserna är snedfördelade. Idag lider 800 miljoner människor av hunger vilket beror på kapitalismen, som gynnar de rika och suger ut de fattiga. Resurser finns för att ge alla mat för dagen, nödvändiga mediciner, tak över huvudet med mera, men systemet är oförmögen till att förse utifrån behoven. Det är också systemets rovdrift som driver världens arter till ruinens brant.

400 experter och forskare menar i rapporten ”Jordbruket vid ett vägskäl” att lösningen på svälten inte är att fortsätta med kemikaliejordbruket, utan att hitta nya produktionsmetoder som tar sin utgångspunkt i ekologiskt hållbara metoder.
Rättvisepartiet Socialisterna menar att vi måste agera snarast för att stoppa denna utrotning av arter.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:

• Omedelbart avverkningstopp i alla skogar med inslag av ursprunglig skog, nyckelbiotoper och rödlistade arter, kombinerat med en ny plan för reservatskydd i samråd med lokalbefolkning, fack, samebyar och miljöorganisationer för att uppnå miljömålen om arealskydd.
• De största jordegendomarna och naturtillgångarna måste förstatligas för att garantera matsäkerhet och långsiktighet samt styras på en säker och ekologisk grundval av lantarbetare och jordbrukare. Jordbruket och djurenheterna måste återanpassas till ekologiska växelbruk med naturligt kretslopp för att minska besprutning och konstgödsling, samt garantera den biologiska mångfalden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.