fredag 24 maj 2019

Farlig arbetsmiljö på äldreboende: Vi anmäler Haninge till Arbetsmiljöverket

Rano Miraliyeva, Lena Klerkefors-Pettersson, Mehraban Kianersi-Adegani, Ann-Christine Adjovi och Lena Lindberg-Qvickström ur nattpersonalen om totalt åtta som nu tillsammans med Mattias Bernhardsson anmäler Haninge till Arbetsmiljöverket.
Haninge minskar nattbemanningen på Vallagårdens äldreboende från tre till två anställda på 32 dementa på två plan samtidigt som 12-timmarspass införs • Läs hela anmälan till Arbetsmiljöverket här

> Läs intervjuer av nattpersonalen här

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Vi anmäler:
a. Förvaltningens beslut att införa ett 12-timmarspass på helg (inklusive natt).
b. Förvaltningens beslut att minska bemanningen under natt från tre till två anställda att ta hand om 32 dementa på fyra avdelningar två våningsplan.


Den heltidsanställde i nattpersonalen kommer att få jobba två helger av fem varav två 12-timmarspass och dessutom jobba tre sena 13-21-pass.

Vi anser att 12-timmarspass och minskad bemanning – särskilt i kombination – utsätter både anställda och boende för livsfara. Besluten innebär att flera paragrafer i Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen bryts mot:

a. Arbetstidslagen 13 a §: "Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt."


Kommentar: Förvaltningen har inför 12-timmarspass även under natt. Att arbeta med dementa är både fysiskt och psykiskt hårt arbete som inkluderar både verbala och fysiska utfall även under natt.

b. Arbetstidslagen: 15 §: "Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena."

Kommentar: Inte ens idag med 3 nattpersonal kan rast tas i lagens betydelse: "avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället". Med 2 nattpersonal på 32 dementa brukare på två våningar kommer även kortare pauser – som ingår i arbetstiden – vara i stort sett ej möjligt att ta.

c. Arbetsmiljölagen 2 kap § 2: "Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö."

Kommentar: Personalen kommer inte att kunna hjälpa alla med bara två på natten. Ofta kommer flera larm samtidigt. Vissa boende kräver att det finns tre anställda vid larm. Det har även funnits tillfällen med stora och våldsamma demenssjuka att tre anställda inte kunnat hantera ett larm och att de istället tvingats ringa brandkären eller polis. Tre anställda på natten är redan för lågt. Brandskyddsmyndigheten har sagt att det måste vara fyra på natten för att kunna få ut alla boende vid brand.

d. Arbetsmiljölagen 2 kap § 1: "Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete."

Kommentar: Ingen anställd har fått vara delaktig eller diskuterats med om förändringarna. Först meddelades med kort varsel att ett nytt schema med bara två under natt skulle börja gälla den 1 juni. Sen meddelades plötsligt att det ska börja gälla den 27 maj.

Mvh
Mattias Bernhardsson, organisatör kampanjen mot slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg och samtliga i Vallagårdens nattpersonal: Rano Miraliyeva, Lena Klerkefors-Pettersson, Mehraban Kianersi-Adegani, Ann-Christine Adjovi, Lena Lindberg-Qvickström, Ana Gonzalez, Tiina Kettunen, Sanna Kristoffersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.