tisdag 8 mars 2011

Beslut om nedläggning av Jordbromalmsskolan skjöts upp en vecka efter hård debatt


Cynthia Gomez Rojas (RS) talar på torget i Jordbro

Utanför måndagens kommunfullmäktigemöte i Haninge protesterade elever och lärare mot nedläggningan av Jordbromalmsskolan.

- Nya Höglundaskolan ska ha ett högstadium med max 20 elevr i varje klass! Fram tills dess ska Jordbromalmsskolan vara kvar! Vi säger också nej till att kommunala skolor ska ersättas av vinstdrivande eller religiösa friskolor. Det behövs ett utvecklingsprogram för Jordbro som jordbromborna själva får rösta fram. Vi kräver att kommunens stora överskott på 146 miljoner kr används till skola, omsorg och service, sa Rättvisepartiet Socialisternas talare Cynthia Gomez Rojas.

Extrastolar fick sättas fram när folk sen vällde in i kommmunfullmäktigesalen. Debatten om Jordbromalmsskolan varade i flera timmar och många gånger fick ordföranden Marietta de Pourbaix-Lundin (M) slå med sin klubba när åhörarna applåderade "fel" talare, närmre bestämt de som talade mot nedläggning.

Borgarnas ordförande i Grund- och förskolenämnden Alexandra Anstrell (M) beklagade i vanlig ordning nedläggningen av skolan med att "det finns en högstadieskola för mycket" i kommunen och att då för få elever valt Jordbromalmsskolan så har de "inget annat val" än att stänga just den skolan. Kommunalrådet Peter olevik Dunder (FP) hävdade att Jordbromalmsskolan var en ekonomisk börda för kommunen.

Mattias Bernhardsson gav svar på tal:

> 340 lever valde Jordbromalmsskolan medan 92 elever valde Dalarö skola.

> Jordbromalmsskolans ekonomiska resultat för 2009 och 2010 var + 348 000 kr och 273 000 kr medan Dalarö skola gick back med nästan två miljoner: - 914 000 kr och - 940 000 kr.

> Dalarö skola har 42 procent dyrare lokalkostnader per elev jämfört med Jordbromalmsskolan.

- Enligt borgarnas logik är det Dalarö skola som borde läggas ner. Vi i RS tycker inte att det finns en skola för mycket, tvärtom. Men dessa fakta talar sitt tydliga språk. Borgarna diskriminerar elever i arbetarområden och gynnar elever i mer välbärgade områden. På Dalarö skola går det 16-18 elever per klass medan det andra kommunala skolor går 22 till över 30 elever per klass. Vi tänker bestrida nedläggningen i länsrätten med stöd av kommunallagen, stycke 2, paragraf två: kommuner ska behandla sina medlemmar lika. Alla har rätt till en likvärdig utbildning!

Anstrell (M) svarade bara på en del: att elevpengen borde gå till undervisning och inte tomma skollokaler.

- Det är politikernas fel att skollokaler slukar skolpengar. Kommunerna började redan under 1990-talet att höja hyrorna för skollokalerna man själva ägde för att på så sätt sno åt sig öronmärkta pengar från staten som skulle gå till skolan. Och det är erat system som innebär att skolor betalar för tomma skollokaler. Vi i RS vill införa flexibla lokalhyror som innebär att man bara betalar för lokaler som används.

Mattias Bernhardsson (RS) svarade också svartmålningen om Jordbromalmsskolan som stökig med hjälp av färsk statistik från folkhälsoinstitutet:

> Psykosomatiska besvär är ett dubbelt så stort problem på Lyckebyskolan och nästan 4 gånger så stort problem på Söderbymalmsskolan.

> Alkohol är mer än 4 gånger så stort problem på Lyckebyskolan och 3 gånger så stort problem på Söderbymalmsskolan.

> Koncentrationssvårigheter är ett dubbelt så stort problem på Lyckebyskolan och mer än 3 gånger så stort problem på Söderbymalmsskolan.

Dessa fakta blev tydligen för mycket att hantera för borgarna som snabbt bytte spår till att hävda att elever på Jordbromalmsskolan har dåliga betyg och inte vill integrera sig! Natasha Ringblom (M) menade att det var för hög koncentration av elever med invandrarbakgrund och de hade allt att vinna på att få komma till andra skolor och "integreras".

Mattias Bernhardsson (RS) begärde replik:

- För det första kan man inte jämföra betygsgenomsnitt mellan skolor i helt skilda socialgruppsområden. Elever från Jordbro som valt Jordbromalmsskolan har bättre betygsgenomsnitt än elever från Jordbro som val andra skolor. Det visar hur bra lärare det finns på skolan. Det var ni politiker som valde att samla alla förberedelseklasser för nyanlända flyktingbarn på Jordbromalmsskolan. Det klart att det sänker betygsgenomsnittet. Och genom att skolan tagit emot nyanlända från hela Haninge så har det samtidigt höjt betygsgenomsnittet på de andra skolorna. Vad borgarna gör är att först besluta att samla alla nyanlända på en skola och sen använda det som argument för nedläggning! Så här ser borgarnas "integration" ut: stänga skolan, ta bort 10 läkare från vårdcentral och ta bort föräldrars möjligheter till trygga anställningar och rätt tillheltid!

Borgarnas idé av integration verkar vara att elever trängs in i större klasser i baracker istället för riktiga skollokaler.

RS, S och V skulle inte fått egen majoritet för att stoppa nedläggningen. Däremot räckte det med en tredjedel av röstarna för att återemittera ärendet med krav på bättre underlag till beslutet. Det innebär att beslutet om nedläggning skjuts till ett extra sammanträde nästa måndag och köper extra tid till kampanjen.

Borgarna röstade också igenom att kommunen ska ge 3 000 kr extra per elev till friskolor som vill etablera sig, något RS varnade för kommer leda till risk för ännu mer skolnedläggningar.

- Det är absurt att ge ytterligare konkurrensfördelar till vinstjagande friskolor samtidigt som man lägger ner Jordbromalmsskolan och det finns enorma behov av upprustning i övriga kommunala skolor efter nedskärningarna bl a 2007, sa Sanna Tefke från RS.

Läs mer om bakgrunden här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.