tisdag 17 maj 2011

De 'etablerade' partierna står snart utan medlemmar

Att de etablerade partierna är i kris är ingen nyhet precis. Men att partiernas medlemstal snart understiger antalet platser i riksdag, lands­ting och kommun är en nyhet.
Enligt en ny rapport, Mot medlemslösa partier, från tankesmedjan Sektor 3, är partierna redan tomma skal. ”Om den negativa medlemsutvecklingen fortsätter i samma takt som den haft under de senaste 20 åren kommer antalet medlemmar redan år 2022 att understiga antalet förtroendeposter. Ytterli- gare ett år senare skulle partierna enligt denna prognos stå helt utan medlemmar”, påpekar rapporten.
Socialdemokraterna har förlorat nio av tio medlemmar sedan 1979. En del av detta medlemsras kan förklaras med att kollektivanslutningen av fackets medlemmar till Socialdemokraterna upphörde 1991. Men Socialdemokraternas medlemstapp har fortsatt även efter 1991.
Moderaterna, Centern och Folkpartiet har förlorat tre av fem medlemmar. Vänsterpartiets medlemsantal har nära på halverats. Idag får partierna mellan 70 och 80 procent av sin finansiering från olika statliga bidrag medan medlemsavgifterna endast står för 4-5 procent av partiernas budget, skriver rap- porten. Den siffran har några år på nacken, sannolikt är partierna numera än mer bidragsberoende. Folkpartiets medlemskris är så omfattande att partiet inte ens försöker värva några nya medlemmar. ”Vi lägger ner tid på an nat”, säger FP:s partisekretere Nina Larsson i rapporten. Vad detta ”annat” inbegriper, mer än att skrota välfärd, inte minst skolan, upplyser inte partisekreteraren.

När spricker moderatbubblan? Svar: Ganska snart. Moderaterna har vunnit tillfälliga väljarframgånger, samtidigt som organise- rade moderater har kommit att bli en utrotningshotad art. Mellan år 2000
och 2010 tappade Moderaterna 21 120 medlemmar, en knapp tredjedel av sin medlemsbas.
De nya Moderaterna har gjort nyspråk till sin favoritsysselsättning. Den gångna helgen höll Moderaterna sitt årliga ”Sverigemöte” i Karlstad, och or den för dagen var ”rättvisa” och ”jäm- likhet”. Det var som att kalla krig för fred och fattigdom för rikedom. Samtidigt som Moderaterna höll si na partidagar kom uppgifter om att det skulle kosta 15 miljarder kronor att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Ungefär lika mycket som regeringens planerade fem te jobbskatteavdrag. När moderaterna pratar rättvisa gäller det att hålla hårt om plånboken.

Per Olsson


Exp AB

1 kommentar:

  1. Det faktum att MUFs medlemsantal bara ökar går obemärkt förbi? :)

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.