tisdag 3 maj 2011

RS vill ha fler och billigare hyresrätter i Haninge

Karin Wallmark (RS) talar

På måndagens kommunfullmäktigemöte fastslogs Haninges bostadstrategi. Efter remissrundor och återremitteringsförslag antogs det nya förslaget i stort utan diskussion. Endast Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade mot borgarnas förslag.

(S) och (V) hade gemensamt begärt återremittering (att beslutet skjuts upp) på förslaget då de bland annat tyckte att det stod för lite gällande byggandet av billiga hyresrätter. Men väl på mötet köpte de det nya förslaget utan kritik trots att det inte säger någonting om att bygga fler billiga bostäder. Enligt borgarna ska byggandet av dyra lägenheter leda till också fler billiga. Att lägenheter blir lediga om folk tvingas flytta är en självklarhet, men det ökar inte beståndet av den utrotningshotade allmännyttan och det hjälper inte lågavlönade. Vidare säger strategin att man i alla områden ska eftersträva blandade boendeformer i alla kommunens områden för att öka ”attraktiviteten”. I praktiken brukar detta innebära att just de billiga hyresrätterna ombildas till bostadsrätter, absolut inte tvärtom.

RS yrkade som enda parti på återremittering och lade ett eget förslag om att bostadstrategin skulle skrivas om med inriktningen att den främsta uppgiften ska vara att bygga många hyresrätter. Detta då efterfrågan är mycket större än tillgången och att den som har pengar alltid kan hitta en bostad. Vi sade också att kommunen måste sätta stopp för ombildningar och satsa på ett byggande som håller nere mark- och exploateringskostnader. Även att kommunen ska garantera skyddat boende för alla som flyr en partner som slår, vilket inte är en garanti idag.

Martina Mossberg (M) svarade på inlägget genom att säga att den nya bostadsstrategin följer allt detta, men den som har läst bostadsstrategin kan knappast hålla med. De ville inte ta debatten helt enkelt. Att (S) och (V) inte försvarade sin återremittering över huvud taget utan var nöjd med de få bristfälliga ändringarna är förvånande. Förutom RS som reserverade sig mot beslutet antogs den nya strategin enhälligt.

Sanna Tefke och Karin Wallmark
Ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.