tisdag 14 juni 2011

RS tog strid för upprustning i budgetdebatten

Igår debatterades Haninges budget i kommunfullmäktige. Borgarnas anföranden bestod mest av hyllingar till Haninges vackra natur och skärgård men också skönmåling av deras egen politik.

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) Lina Thörnblom valde att istället tala om verkligheten:

– För ett par veckor sedan fick jag reda på att i min sons småbarnsgrupp på hans förskola är det 16 barn på två barnskötare. Behöver ett barn byta blöja är det 15 på en! För inte så länge sedan kom ett barn bort. Det är absolut inte personalens fel som gör ett otroligt jobb med så små resurser. Majoriteten i Haninge har tidigare gjort klart att personaltätheten inte har någon betydelse för kvaliteten i skolan. Idag består många klasser av 30 eller fler elever på en lärare. Och det är en av förklaringarna till att det bara är 63,3 procent som går ut 9:an med godkänt i alla ämnen.

– RS är oansvariga som inte budgeterar ett överskott!, dundrade kommunalrådet Peter Olevik Dunder (FP). Mattias Bernhardsson (RS) svarade:

– Det är er budget som är vårdslös. Er skolpolitik leder till tomma och dyrare lokaler, miljonrullning på skolskjutsar och skolbaracker. Genom era nedskärningar på underhåll av kommunens lokaler (20 miljoner för lite i år) växer det eftersatta underhållsbehovet (nu 240 miljoner) år för år. Se bara hur förskolan Färglådan rivs p g a miljöproblem. Vad måste rivas härnast? Er politik är oansvarig. Vårt ansvar är gentemot kommuninvånarna och de anställda.

S och V står i grunden inte för någon annorlunda politik än borgarna. V satsar 18,3 miljoner mindre på äldreomsorgen än borgarna under 2013, något som skulle innebär enorma nedskärningar medan omsorgsbehoven ökar.

Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2012 motsvarar behoven för att ta steg till en bättre kommunal service. Vi föreslog öronmärkta satsningar på 170 miljoner kronor; till höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid för de som vill; friskvård och rehabilitering för kommunanställda; bättre belysning och trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar och möjlighet för barn att åka på sommarkollo; återanställning av personal i grund- och förskola; fler platser i vuxenutbildningen och SFI; bättre lärartäthet i gymnasiet; mer resurser till kvinnojouren, skyddade boenden, barn- och ungdomsvården, familjecentraler och missbruksvård; reducering av matavgift på särskilda boenden; förbättrad matkvalitet och nya anställningar i äldreomsorgen.

Vi finansierar satsningarna genom att slopa överkottsmålet på 69 miljoner; dra tillbaka skattesänkningen på 43 miljoner; spara 52 miljoner i kommunstyrelsen genom att slopa partistödet, sänka politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter, konferenser, marknadsföring och onödiga projekt (t ex för privatiseringar); frigöra 26 miljoner i grund- och förskolenämnden då vår skolpolitik (t ex läggs Jordbromalmsskolan inte ned) innebär att kostnader för skolskjutsar och dyra skolbaracker uteblir samt genom att avskaffa vårdnadsbidraget.

Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslösheten.

Läs hela RS budgetförslag här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.