fredag 10 juni 2011

Vårt budgetförslag för Haninge kommun 2012-2013

“Rättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att visa vad som är möjligt att genomföra i Haninge med en socialistisk politik. Vår politik bygger på kampen på arbetsplatser och i hela samhället för att fördela samhällets rikedomar. Detta kräver ett internationellt perspektiv på det globala kapitalistiska systemet. Utgångspunkten i kampen för socialismen är global på samma sätt som kampen mot klimatpåverkan, privatiseringar, utsugning och krig involverar och binder folk samman över hela världen.”

Så inleds Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för Haninge kommun 2012-2013. Vår budget är ett politiskt manifest som kopplar an till revolutionerna i arabvärlden och arbetarkampen i Europa, för att visa vad som skulle krävas för att genomföra vår politik.

Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2012 motsvarar behoven för att ta steg till en bättre kommunal service. Rättvisepartiet Socialisterna föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner (se tabellen nedan).

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i driftbudgeten för 2012:
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40,0 mkr
• Extrainsatser friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2,0 mkr 
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 5,0 mkr 
• Utredningar/planering för att klara klimatomställning: 1,0 mkr 
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo: 6,0 mkr
• Återanställning av personal i grund- och förskola, mindre barngrupper och klasser: 60,0 mkr
• Fler platser i vuxenutbildningen och SFI: 7,0 mkr
• Bättre lärartäthet i gymnasiet: 8,0 mkr 
• Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård: 16,0 mkr
• Reducering av matavgift på särskilda boenden: 4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet  inom äldreomsorgen: 1,0 mkr
• Nya anställningar för bättre bemanning inom äldreomsorgen: 20,0 mkr

Summa: 170,0 mkr

Finansiering
Vi finansierar satsningarna så här:
• Slopar överkottsmålet på 69 miljoner.
• Drar tillbaka skattesänkningen på 43 miljoner.
• Sparar 52 miljoner i kommunstyrelsen genom att slopa partistödet, sänka politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter, konferenser, marknadsföring och onödiga projekt (t ex för privatiseringar)
• Frigör 26 miljoner i Barn- och utbildningsnämnden då vår skolpolitik (t ex läggs Jordbromalmsskolan inte ned) innebär att kostnader för skolskjutsar och dyra skolbaracker uteblir samt genom att avskaffa vårdnadsbidraget.
Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslösheten.
Utöver våra satsningar måste ramökningen täcka naturliga volymökningar i verksamheten, inflation, lön- och prisökningar. Om kommunfullmäktiges reserv inte räcker måste pengar skjutas till från resultatregleringsfonden, vilket innebär att de överskott kommunen gjort från tidigare år ges tillbaka till verksamheten. Kommunens hade vid årsskiftet 1 033 miljoner kronor i eget kapital varav 143 miljoner kronor i likvida medel.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i investeringsbudgeten 2012:

Ny parklek i Handen: 5,0 mkr 
Utbyggnad av äldreboenden: 12,0 mkr 
Utbyggnad av förskolan: 13,0 mkr

Summa: 30,0 mkr

Rättvisepartiet Socialisternas satsningar är på totalt 30,0 mkr, utöver de förslag från andra partier som vi stödjer.
Kraven i vår budget är detsamma som vi kämpar för i kampanjer på skolor och arbetsplatser. Kamp underifrån är avgörande för att genomföra våra krav.

För Rättvisepartiet Socialisterna:
Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Sanna Tefke
Karin Wallmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.