söndag 9 juni 2013

De superika och Löfvens nya vän

I marginalen
Av Per Olsson

Inte sedan slutet av 1800-talet har gapet mellan de rikaste och vanliga dödliga varit större, skriver Andreas Cervenka på SvD Näringsliv och hänvisar till Chrystia Freelands bok Plutocrats – The Rise of The New Global Super Rich and the Fall of Everyone Else, som kom ut i fjol. Bokens titel skulle kunna översättas som: Plutokraterna – Hur världens superrika klättrar uppåt medan alla vi övriga faller fritt.
Bokens tes, och Cervenkas, är att det är dags att droppa talet om en värld där 1 procent superrika står mot övriga 99 procent. Världens rikaste och mäktigaste är en grupp på 0,1 procent av befolkningen och knappt det.

Det ligger mycket i det. Men det finns också de som säger att bortsett från några superrika är samhället ändå ganska jämlikt. Trams, förstås. Både de som befinner sig i samhällspyramidens topp och de på de översta avsatserna har dragit ifrån rejält de senaste årtiondena. De 1 procent rikaste på jorden sitter numera på cirka 40 procent av världens tillgångar. En del uppgifter säger hälften av världens tillgångar.
Det går bra för de rika i allmänhet och de superrika i synnerhet. På Forbes lista över världens alla dollarmiljardärer finns numera 1 426 individer med en sammanlagd förmögenhet på 5 400 miljarder dollar, mot 4 600 miljarder dollar i fjol (1 dollar motsvarar idag 6,55 kronor). Om denna lilla grupp av superrika vore ett land skulle man räknas som världens fjärde rikaste.
Och om man delade ut dollarmiljardärernas pengar till var och en på denna jord skulle vi alla få drygt 736 dollar (4 822 kronor). Den summan skulle rädda åtskilliga liv.

För att värna de superrika och kapitalismen håller den så kallade Bilderberggruppen möte nu i helgen. Med på mötet är, som vi tidigare berättat, S-ledaren Stefan Löfven.
På mötet kommer Löfven att träffa bland andra USA:s förre utrikesminister Henry Kissinger, som brukar skryta om att han var med och organiserade militärkuppen i Chile 1973 och som tyckte att det var helt okej att Kinas diktatur massakrerade studenter i Peking den 4 juni 1989 eftersom ”dom sjöng Internationalen”.
En av Bilderbergsgruppens stora finansiärer är för övrigt oljejätten BP, ansvarig för en av historiens värsta miljöbrott – oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010. Löfven tillsammans med miljöbovar och blodbesudlade kuppmakare, och det på särskild inbjudan av Wallenbergarna. Socialdemokratins förborgerligande blir inte tydligare än så.
Per Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.