söndag 16 juni 2013

Ett vägbygge för mycket

I marginalen
Av Per Olsson

I måndags fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm med Trafikverket. Med det beslutet i ryggen hoppas högerstyret i Stockholm och Socialdemokraterna att man nu kan börja bygga Sveriges dyraste motorvägsprojekt. Från början sattes kostnaden till dryga 27 miljarder kronor. Bara det är en oerhörd summa som motsvarar nästan två års driftkostnader för Stockholms Lokaltrafik (SL).

Men 27 miljarder kronor var bara något som politikerna drog till med. Nu, om man räknar in inflation och Trafikverkets historiska kostnadsutveckling, är notan uppe i 61,3 miljarder kronor. Det ska jämföras med att regeringens påstådda rekordsatsning på järnvägen under åren 2014-2024 är budgeterad till 55 miljarder kronor.
Trängselskatten i Stockholm, som skulle gå till kollektivtrafiken, blir en av Förbifart Stockholms finansiärer. Enligt en granskning som TV4 har gjort har inte ett öre av Stockholms trängselskattpengar gått till kollektivtrafiken, utan trängselskatten har blivit regeringens nya kassako.

Alla kalkyler som låg till grund för Förbifart Stockholm har blivit frånåkta av verkligheten. Bilkörningen ökar exempelvis inte längre i Stockholmsregionen och inte heller i landet som helhet och även statliga Naturvårdsverket har konstaterat att projektet strider mot landets klimatmål. Förbifart Stockholm är en gigantisk felinvestering av såväl miljö- och klimatmässiga som samhällsekonomiska skäl.
– Gärna bra miljö, men först ett rejält motorvägsbygge och sämre miljö! ropar Alliansen och Socialdemokraterna i kör.
Förbifart Stockholm går ovan jord genom förorterna och i tunnlar genom överklassområden. Trafik och klass hör också ihop.

”Förbifart Stockholm kommer att bli Europas längsta motorvägstunnel – en sexfilig motorväg i tunnel under vattnet innebär en luft som inte går att andas. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för projektet kommer minst 20 trafikanter årligen att dö en förtida död till följd av den dåliga luften i tunneln. Störst risk att dö eller skadas av luften har barn”, skrev tre ledande vänsterpartister på DN Debatt i förra veckan.
Men att människor och natur dör, det skiter Stockholms betongpolitiker i.

Läs också:
> Nej till utbyggnad av Södertörnsleden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.