tisdag 11 juni 2013

Haninge behöver en socialistisk politik

Budgetdebatt i Haninge kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge har i år valt att inte lägga någon alternativ budget för Haninge kommun 2014-2015. Vi har medvetet valt att lägga tid på t ex mobiliseringen inför den landsomfattande protestdagen för flyktingamnesti den 6 juni (läs om demonstrationen i Stockholm här) och vårt arbete i förorterna (läs mer här).

Lina Rigney Thörnblom (RS)
RS kommunfullmäktigeledamöter röstade heller inte för Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets budgetförslag - som innehåller nedskärningar - på gårdagens budgetdebatt i kommunfullmäktige, men var lika aktiva med att föra fram vilken socialistisk politik som behövs:

- Rättvisepartiet Socialisterna står för ett Haninge där kommuninvånarna – personal, anhöriga och brukare – genom demokratiska organ, områdes- och branchvis utvecklar välfärden jämte tjänstemän och politiker. Politiska förtroendevalda ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda, ingå i en naturlig rotation på poster och vara avsättbara. Vi kämpar för ett Haninge där personaltätheten inom all omsorg är stor och de anställda utformar verksamheten i samspel med brukarna. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle ge alla arbete, minska ohälsan och ge alla tid till att delta i styret av verksamheten, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).

(Läs RS budgetförslag för Haninge kommun 2013-2014 här)  

Lina Rigney Thörnblom (RS) argumenterade även för de satsningar RS kämpar för i Haninge:

Kommunstyrelsen
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid
• Extrainsatser friskvård och rehabilitering för kommunanställda
Stadsbyggnadsnämnden
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar
Miljönämnden
• Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag
Kultur- och fritidsnämnden
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo
Grund- och förskolenämnden
• Återanställning av personal, mindre barngrupper och klasser
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler platser i vuxenutbildningen och SFI
• Bättre lärartäthet i gymnasie
Socialnämnden
• Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård
Äldrenämnden 
• Reducering av matavgift på särskilda boenden
• Förbättrad matkvalitet
• Nya anställningar för bättre bemanning

I RS budget för 2013-2014 finansierades dessa öronmärkta satsningar på 170 miljoner kr genom bla att slopa överkottsmålet, partistödet och vårdnadsbidraget samt genom att kraftigt sänka politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser.
I RS budget fick nämnderna nära 200 miljoner mer än i borgarnas vilket i förslaget kunde möjliggöras genom att ta 84 miljoner kr ur kommunens samlade överskott. Detta pekade vi på var absolut helt nödvändigt för att stoppa nedskärningarna och klara av volymökningar. Under året som följde visade sig RS beräkningar stämma bra; I Socialnämnden har borgarna både tvingats skjuta till mer pengar för att klara volymökningar och genomfört nedskärningar (livsfarliga nedskärningar, läs mer här). Lägger man ihop alla vändor med tillskjutna pengar och nedskärningar ser man att RS budget ver den mest realistiska.

RS har i alla budgetförslag vi lagt fram också föreslagit att Haninge kommun kräver tillbaka pengar från staten. Vi har krävt att kommunen startar ett upprop mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand.

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.