torsdag 20 juni 2013

Sluta förstör vår skärgård!

Mattias Bernhardsson (RS) publicerar ett öppet brev till Peter Olevik Dunder (FP) - de rikas redskap i Haninges Stadsbyggnadsnämnd - i tidningen Miljöaktuellt och tidningen Skärgården

Miljöaktuellt: Här är kommunen där miljardärerna gör som de vill
Relaterat: SvD
Skyddad strand på Gålö i Haninge. Orörda stränder som inte är skyddade
försvinner dock i en snabb takt.
Foto: Mattias Bernhardsson
"Det största hotet mot orörd natur, kulturhistoria och frilufsliv är det politiska styret som agerar redskap åt de ofta pengastarka intressen som vill exploatera. Skandalerna har avlöst varandra under en längre tid" skriver Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson i ett öppet brev till Stadsbyggnadsnämndens ordförande i tidningen Miljöaktuellt.

Mattias Bernhardsson (RS)
I artikeln tar Mattias Bernhardsson upp miljardärerna Stenbeck, Wallenberg och Wennström:
"IT-miljardären Niclas Zennström (tjänade miljarder på försäljningen av Skype) köpte Hyresgästföreningens konferensanläggning på Rosenön i Dalarö och fick av Haninge kommun strandskyddsdispens för att bygga ytterligare hus. Zennström satte därefter upp taggtrådsgrindar, skyltar om privat mark och kameraövervakning på bron ut till ön för att stoppa allmännhetens tillträde. Detta tilltag kunde kanske inte nämnden räknat med men sättet de bedriver myndighetsutövning på inbjuder just sådana som Zennström. Haninge kommun har gjort sig känd under flera år som en plats där de rika kan bete sig som de behagar."

Det finns många fler exempel än vad som fanns plats med i debattartikeln. Vissa exempel är skrämmande. DN uppmärksammade t ex ett fall på Grötskär 2008:
”En dag i februari gav sig några tjänstemän från länsstyrelsen ut i en båt mot ett av skären nära Kymmendö i Haninge kommun. De skulle titta på en vik där markägaren ansökt om att få muddra för att komma in med sin segelbåt. Framme vid skäret höjde tjänstemännen på ögonbrynen. Delar av den lilla öns hällmark hade sprängts bort och ett 230 kvadratmeter stort hus var under uppförande. Men det var inget konstigt med det. Haninge kommun hade gett markägaren såväl bygglov som dispens från strandskyddet – marken var ju redan ”ianspråkstagen” eftersom det tidigare funnits fem små bodar på ön.”- Tyvärr är detta inget nytt. Faktum är att samma gräddfilssystem fanns redan när den förra majoriteten – S och FP – styrde Haninge, berättar Mattias Bernhardsson.

År 2002 hotade t o m Länsstyrelsen Haninge med åtgärder efter flera tillsägelser om misskötta strandskyddsbedömningar:
- Vi kommer dra in den (rätten att ge dispens) under hösten om det inte blir en bättring. Det är ett rent hot. Det har varit några olyckliga fall och vi ska se till att det inte upprepas, sa Claes Halling vid länsstyrelsens planenhet till DN.

Hotet kom efter att byggnadsnämnden, som det då hette, hade beviljat sitt eget kommunalråd strandskyddsdispens nära havet vid Årsta slott.

"Det är dags att Länsstyrelsen dammar av det tidigare hotet att dra in kommuens dispensgivning och dessutom synar Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) och hans förehavanden", uppmanar Mattias Bernhardsson i brevet.

Syftet med det öppna brevet är att få svar på frågor Peter Olevik Dunder undvek att besvara i en mailkonversation kring ett bygglovsärende på Ornö, däribland frågan "Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och nämndordföranden haft?"

I slutet av brevet kommer en följdfråga till Peter Olevik Dunder: 
"Vem representer du? Om frågan är svår går den att konkretisera: Aspöborna eller Wallenberg? De som vill bevara gamla fiskebodar eller de som vill slå upp lyxvillor på samma plats? Alla de haningebor vars tillträde till skog och mark begränsas eller de pengastarka intressen som drar staket ända ned till stranden?"
- - - - - - 


Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.