måndag 10 februari 2014

Global kapitalism i gungningDen globala ekonomiska återhämtningen är ihålig och nya chocker är att vänta. Världskapitalismen är fast i en återvändsgränd

Av Per Olsson
Kapital fortsätter att strömma ut ur de så kallade tillväxtländerna. Regeringarnas försök att stoppa kapitalutflödet och försvara den egna valutans värde har varit ett enda långt misslyckande, samtidigt som valutakriserna resulterar i att tillväxtländernas ekonomier saktar in rejält. Det i sin tur är en källa till ny instabilitet i den globala kapitalismen.

Under årets första månad har de globala spekulanterna skyndat sig att plocka hem sitt kapital från de så kallade u-länderna, vilket har lett till att redan svaga valutor rasat än mer i värde. Regeringarna i tillväxtländer som de ”Sköra fem” (Brasilien, Indien, Indonesien, Turkiet och Sydafrika) försökte i slutet av januari hejda valutautflödet med höjda räntor, men utan effekt. Efter några timmar fortsatte värdet på de inhemska valutorna att sjunka.

Argentinas regering hade dagarna innan tvingats ge upp sina försök att hålla uppe pesons värde. Trots att landet nästan spenderade halva sin valutareserv blev regeringen tvungen att devalvera. En dollar kostar idag 8 argentinska peso, jämfört med 5 peso för ett år sedan, och på den svarta marknaden kos-tar 1 dollar nära 13 peso.
Inflationen (prisökningarna) i Argentina ligger på 30 procent i årstakt och stödet till regeringen Kirchner är kraftigt dalande.
I de ”Sköra fem” har de senaste fruktlösa räntehöjningarna gett upphov till att prisstegringstakten skruvats upp och de tidigare ekonomiska prognoserna har reviderats nedåt. Enligt den indiska regeringens senaste prognos kommer landets ekonomin att växa med 4,5 procent i år, den lägsta tillväxttakten på tio år. I Brasilien kommer den ekonomiska tillväxten i år som bäst att bli dryga 1 procent och
Sydafrikas ekonomi väntas inte växa med mycket mer i år.
De tilltagande ekonomiska problemen har också bidragit till att flera av tillväxtländernas regeringar är i kris.
I Sydafrika växer missnöjet med ANC-regeringen inför det stundande valet senare i år och i Turkiet, där lokalval väntar i mars, är regeringen kraftigt försvagad efter protesterna i fjol, korruptionsskandaler och återkommande valutakriser.

I Indien pekar mycket mot att den av Kongresspartiet ledda regeringen förlorar valet i april-maj. Den BJP-ledda oppositionen (BJP är ett sekteristiskt hindunationalistiskt parti) har ett kraftigt övertag i opinionsundersökningarna.
Den tilltagande ekonomiska och politiska instabilitet som  idag präglar tillväxtländerna får återverkningar i resten av världen. Enbart de ”Sköra fem” står för 12 procent av världens BNP och har sedan 2009 och fram till nu stått för åtminstone en femtedel av världens samlade tillväxt.
Under fjolåret hoppades den kapitalistiska makteliten på att problemen i tillväxtländerna kunde begränsas och hanteras. Men som nyhetsbyrån Reuters påpekade i tisdags: ”Det blåste motvind över tillväxtmarknader inför 2014. Men händelserna under januari i år har till och ned övertrumfat de dystraste profetiorna. Från Ankara till Kiev plågas marknaderna av politisk oro. Till detta ska läggas en växande oro som de kinesiska skuggbankerna har skapat. Allt detta har orsakat en fullskalig flykt från vad som nu uppfattas som risktillgångar [aktier och värdepapper i tillväxtländerna]”.

Även Europa har drabbats. Den ungerska forinten har rasat i värde under de senaste dagarna och i Ryssland har regeringen hittills i år spenderat närmare 65 miljarder kronor för att försvara rubelns värde. Rysslands BNP-tillväxt mer än halverades till svaga 1,3 procent under 2013.
Oron i tillväxtländerna är en viktig anledning till varför världens börser åkt berg- och dalbana i år. En annan anledning till den globala börsfrossan är nya larmrapporter från Kina samt att både USA och Europa ännu väntar på en verklig ekonomisk återhämtning. Till detta ska läggas att den amerikanska centralbanken fortsätter att dra ner på sina månatliga stödköp av statspapper och därmed stryps tillgången på ”billiga pengar”. Och att världshandelns expansionstagnerat. ”Protektionismen ökar kraftigt i världen, trots Världshandelsorganisationens lovande Baliavtal om ökad frihandel. Handelshindren har ökat med 32 procent senaste året och nu revideras tillväxtprognosen för världshandeln ned” (Svenska Dagbladet den 4 februari).
Men kanske mer än något annat är det Kinas vacklande ekonomi som nu sänder kalla kårar utmed ryggraden på världens kapitalister och regeringar.

Den kinesiska industrin och servicenäringarna växer inte alls lika snabbt som tidigare. Till detta ska läggas att år av ohejdad exempellös kreditexpansion och en väldig tillväxt av skuggbanker har skapat ett finansiellt korthus som håller på att krackelera. Sedan 2008 har skuldberget (myndigheternas skulder, företagslån och hushållens skuldsättning) i Kina vuxit från att motsvara 130 procent av BNP till att idag överstiga 215 procent av BNP.
Enligt de flesta prognoser, som baseras på regimens friserade siffror, kommer Kinas ekonomi att växa med 7,4 procent i år, den lägsta tillväxttakten sedan 1990.
Den dämpade tillväxttakten kommer att få återverkningar världen över, inte minst i Asien. Det tycks allt mer som den investeringsledda kreditfinansierade boomen i Kina har passerat sin topp.  Underde senaste åren har den kinesiska kapitalismen blåst upp flera bubblor som väntar på att brisera.
Den globala ekonomiska återhämtningen vilar på ytterst ihålig grund och den senaste tidens valuta- och börsoro varslar om nya ekonomiska och politiska chocker. Världskapitalismen är fast i en återvändsgränd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.